Innovatief en alledaags

Vergunning voor wijzigen terreingrens NRG

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) heeft na een wijzigingsaanvraag een vergunning gekregen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Belangrijkste onderdeel van de aanvraag was het aanpassen van hun (inrichtings)grens in Petten. Concreet betekent dit dat er een voetpad, parkeerterrein en braakliggend terrein uit de vergunning worden gehaald. Deze terreinen zijn nodig voor PALLAS.

Naast de wijziging van de inrichtingsgrens is het veiligheidsrapport van de locatie geactualiseerd. Daarbij gaat het om enkele niet-veiligheidsrelevante wijzigingen, namelijk een aanvulling op de beschrijving van de locatie Petten. Zo wordt uitgelegd dat de erfpachtsituatie niet wijzigt, maar dat de bestemming van deze terreinen wel is gewijzigd. Het gaat om de NRG-vergunning voor laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten van NRG. Iedereen kon tot en met vrijdag 13 mei 2022 reageren op de vergunning. Er waren geen reacties. De vergunning wordt daarom nu definitief afgegeven en vanaf woensdag 8 juni beschikbaar. Net als het veiligheidsrapport, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning. Deze versie van het veiligheidsrapport is zo opgesteld dat vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens en beveiligingsgegevens, beschermd zijn. De vergunning is tot en met 20 juli 2022 te bekijken. Tot en met 20 juli 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat uitgelegd hoe dit werkt. Hoewel de terreinen worden vrijgemaakt voor het initiatief PALLAS maken de nieuwbouwplannen van PALLAS geen deel uit van de vergunning van NRG. PALLAS moet zelf een vergunning aanvragen vanuit onder meer de Kernenergiewet. PALLAS wil de terreinen onder meer gebruiken voor het bouwen van een onderzoeksreactor voor medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt voor onder andere de diagnose en behandeling van kanker.

Gerelateerd nieuws

Canadese en Amerikaanse toezichthouders gaan samenwerken bij de realisatie van SMR's
Bron: World Nuclear News7 oktober 2022
De samenwerkingsrelatie voor de bouw van geavanceerde reactor- en kleine modulaire reactortechnologieën (SMR) tussen de Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) en de Nuclear Regulatory Commission (NRC) van de VS is officieel vastgelegd in een charterovereenkomst. Hierin staan de algemene werkzaamh
Britse en Franse premiers steunen de bouw van kerncentrale Sizewell C
Bron: World Nuclear News7 oktober 2022
De Britse premier Liz Truss en de Franse president Emmanuel Macron hebben beide hun steun uitgesproken voor de bouw van de kerncentrale Sizewell C in het Engelse Suffolk, waarover in de komende weken een definitief besluit wordt verwacht.
Amerikaans initiatief helpt gemeenschappen bij het kiezen van de beste CO2-arme energiebronnen
Bron: World Nuclear News6 oktober 2022
Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en ge

Gerelateerd nieuws

De samenwerkingsrelatie voor de bouw van geavanceerde reactor- en kleine modulaire reactortechnologieën (SMR) tussen de Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) en de Nuclear Regulatory Commission (NRC) van de VS is officieel vastgelegd in een charterovereenkomst. Hierin staan de algemene werkzaamh
De Britse premier Liz Truss en de Franse president Emmanuel Macron hebben beide hun steun uitgesproken voor de bouw van de kerncentrale Sizewell C in het Engelse Suffolk, waarover in de komende weken een definitief besluit wordt verwacht.
Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en ge
Nieuwsoverzicht