Innovatief en alledaags

Verbetering van de voedselzekerheid in Afrika met nucleaire technieken

Voedsel- en voedingszekerheid is nog steeds voor miljoenen mensen geen vanzelfsprekendheid.  Overlappende factoren, zoals droogte, overstromingen of schadelijke insecten maken de beschikbaarheid van voldoende, veilig en voedzaam voedsel onmogelijk. Nucleaire technieken bieden de middelen om aan de groeiende vraag naar voedsel te helpen voldoen en een betere toegang tot gezonde voeding te verschaffen.

Afgevaardigden uit Afrika en andere regio's van de wereld kwamen in Wenen bijeen om de vooruitgang te evalueren die in de landbouwsector is geboekt. Het  evenement werd gehouden in de marge van de 66e General Conference. De deelnemers bespraken de aanpassing aan de klimaatverandering op het Afrikaanse continent met behulp van nucleaire wetenschap en technologie. "Het continent staat voor grote uitdagingen waar het gaat om het waarborgen van voedselzekerheid en het verbeteren van de voeding. Een nog nauwere samenwerking tussen landen en instellingen in de regio en op internationaal niveau is nodig om deze uitdagingen effectief aan te pakken," zei Hua Liu, adjunct-directeur-generaal van de IAEA en hoofd van de afdeling Technische Samenwerking, die het evenement opende. "Als IAEA hanteren wij een holistische en geïntegreerde aanpak wanneer wij de lidstaten ondersteunen via hun nationale, regionale en interregionale programma's voor technische samenwerking." Het evenement, getiteld "Enhancing Capacities of Member States in Africa to Achieve Food Security Through the Peaceful Use of Nuclear Techniques", omvatte een paneldiscussie met deskundigen uit Duitsland, Kenia, Marokko, Namibië en de stuurgroep op hoog niveau van de AFRA-Overeenkomst, om te bespreken hoe nucleaire wetenschap en technologie kunnen bijdragen tot een efficiëntere landbouwproductie, de bescherming van bodem en watervoorraden, het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van voedsel en het vergemakkelijken van de export en handel in landbouwproducten.

Casestudies

De presentaties van deskundigen tijdens het evenement omvatten een casestudy over de ervaring van Namibië met droogtetolerante gewassen door middel van plantenmutatie; de successen van Marokko op het gebied van bodem- en waterbeheer in de landbouw met behulp van fall-outradionucliden en de stabiele isotopentechniek; regionale initiatieven inzake klimaatslimme landbouw met behulp van nucleaire technologie om de duurzaamheid te verbeteren, en de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen op het gebied van nucleaire wetenschap en technologie in Afrika. "Het AFRA Human Resources Development (HRD) Committee heeft een ontwerpstrategie ontwikkeld om de beschikbaarheid van jonge professionals met de technische en beroepsvaardigheden die nodig zijn om klimaatslimme landbouw toe te passen, isotopische technieken in te zetten en nieuwe plantenvariëteiten te produceren met behulp van stralingstechnologie, aanzienlijk te vergroten", aldus professor James Kahindi, vice-rector aan de Pwani Universiteit in Kenia. "Het ontwerp van HRD-beleid zal ook nucleaire instellingen verbinden met academische instellingen om het werk met nucleaire technieken te bevorderen en te zorgen voor synergie tussen beide sectoren."

Voedsel gezonder en toegankelijker maken

De IAEA werkt samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met meer dan 400 onderzoeksinstellingen en laboratoria om landen te ondersteunen door hen te voorzien van de nodige expertise, opleiding en apparatuur om hun landbouwproductie te beschermen en te verbeteren en de voedselzekerheid te verbeteren. Door kennis en technologie te delen via haar programma voor technische samenwerking helpt de IAEA landen bij de toepassing van nucleaire en aanverwante technieken in de landbouwsector. In Oeganda hebben deskundigen bijvoorbeeld gebruik gemaakt van mutatieveredeling om de bruine streepjesziekte aan te pakken die een bedreiging vormt voor de wortelgroente cassave. In Nigeria hebben druppelirrigatiesystemen boeren geholpen het waterverbruik met 45% te verminderen en de opbrengst van komkommer, watermeloen en okra met 60% te verhogen in vergelijking met andere methoden. In Ghana zijn moleculaire en nucleaire technieken toegepast om de vogelgriep in 2018 snel te diagnosticeren en vroegtijdig in te dammen, waardoor een grote economische klap voor de pluimvee-industrie in de regio kon worden voorkomen.

Afrikaanse Unie

De IAEA heeft nauw samengewerkt met de Afrikaanse Unie aan de toepassingen van nucleaire technologie in de landbouw ter ondersteuning van het continent met 1,4 miljard inwoners. Momenteel werkt de IAEA met 47 Afrikaanse landen samen om de landbouwproductiviteit te verhogen, de veerkracht van voedselsystemen tegen klimaatverandering te vergroten, de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw te verminderen en de voedselzekerheid te waarborgen, rekening houdend met nationale en lokale bijzonderheden. "Bij de aanpak van het vraagstuk van de voedselzekerheid moeten we naar de hele waardeketen kijken - van boer tot bord", zei Najat Mokhtar, adjunct-directeur-generaal van de IAEA en hoofd van de afdeling Nucleaire wetenschappen en toepassingen, tijdens het evenement. "Nucleaire technieken spelen een rol in voedsel en landbouw om bij te dragen tot wereldwijde voedselzekerheid en duurzame landbouwontwikkeling."

Foto: Dean Calma / IAEA

Gerelateerd nieuws

Frankrijk onderzoekt uitbreiding uraniumverrijkingscapaciteit
Bron: World Nuclear News10 oktober 2022
De Franse nationale commissie voor openbaar debat (CNDP) heeft aangekondigd dat zij opnieuw een raadpleging start over de uraniumverrijkingsfabriek Georges Besse II om na te gaan of de capaciteit van de fabriek kan worden verhoogd van 7,5 tot 11 miljoen SWU per jaar door de bouw van vier nieuwe casc
UKAEA en Tokamak Energy gaan samenwerken aan commerciële fusiereactor
Bron: World Nuclear News10 oktober 2022
De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) en Tokamak Energy hebben een vijfjarige kaderovereenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van sferische tokamaks als een route naar commerciële fusie-energie.
Circulaire economie: meer mogelijkheden voor hergebruik licht radioactieve stoffen
10 oktober 2022
Bij het maken van staal en pigment blijven miljoenen kilo’s licht radioactieve stoffen over. Ook in de snel groeiende sector van de geothermie zullen steeds meer van deze stoffen ontstaan. Deze stoffen worden nu als afval gestort. Een deel hiervan kan mogelijk worden hergebruikt. Zo blijft er minder

Gerelateerd nieuws

De Franse nationale commissie voor openbaar debat (CNDP) heeft aangekondigd dat zij opnieuw een raadpleging start over de uraniumverrijkingsfabriek Georges Besse II om na te gaan of de capaciteit van de fabriek kan worden verhoogd van 7,5 tot 11 miljoen SWU per jaar door de bouw van vier nieuwe casc
De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) en Tokamak Energy hebben een vijfjarige kaderovereenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van sferische tokamaks als een route naar commerciële fusie-energie.
Bij het maken van staal en pigment blijven miljoenen kilo’s licht radioactieve stoffen over. Ook in de snel groeiende sector van de geothermie zullen steeds meer van deze stoffen ontstaan. Deze stoffen worden nu als afval gestort. Een deel hiervan kan mogelijk worden hergebruikt. Zo blijft er minder
Nieuwsoverzicht