Innovatief en alledaags

Vakbonden herhalen oproep om kernenergie op te nemen in EU-taxonomie

Kernenergie moet worden opgenomen in de Europese taxonomie, zo hebben 18 vakbonden uit de energiesector uit 10 landen van de Europese Unie Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), laten weten. In een gezamenlijke brief riepen de vakbonden op tot: "Een dialoog met als doel kernenergie haar volle potentieel te laten spelen en tegen 2050 een economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig koolstofvrij Europa op te bouwen.”

In januari schreven 13 vakbonden die energie- en nucleaire werknemers vertegenwoordigen aan Von der Leyen dat kernenergie deel moet uitmaken van de Europese taxonomie om de doelstelling van de Green Deal te halen. Uitsluiting van kernenergie, zo zeiden zij, zou niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de Europese nucleaire industrie maar ook voor elektriciteitsintensieve industrieën.

Sinds die eerste brief heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie geconcludeerd dat kernenergie in de taxonomie moet worden opgenomen en zijn twee andere deskundigengroepen het erover eens geworden dat het bestaande Europese rechtskader voldoende bescherming biedt op het gebied van volksgezondheid en milieu in de EU. In april kondigde de Europese Commissie haar besluit aan om kernenergie op te nemen in een aanvullende gedelegeerde handeling bij de EU-taksonomieverordening, die ook aardgas en verwante technologieën zal omvatten.

"De Europese Unie kan het zich geenszins veroorloven zichzelf te beroven van beproefde en beschikbare koolstofarme oplossingen als zij haar klimaatneutraliteitsdoelstelling wil bereiken en de leidersstrijd niet wil verliezen aan de VS en andere staten", hebben vakbonden die werknemers uit de energiesector in België, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Hongarije, Roemenië, Zweden, Slowakije en Slovenië vertegenwoordigen, nu in een vervolgbrief gezegd.

Op 16 december vorig jaar heeft de Europese Unie overeenstemming bereikt over een uniform classificatiesysteem om particuliere investeringen in duurzame groei aan te moedigen en bij te dragen tot een klimaatneutrale economie.

De taxonomie bepaalt dat de volgende milieudoelstellingen in aanmerking moeten worden genomen om te beoordelen hoe duurzaam een economische activiteit is: beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen; overgang naar een circulaire economie; voorkoming en bestrijding van verontreiniging; en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

Eerder deze maand riepen bijna 100 leden van het Europees Parlement de EC op "De wetenschap te volgen" en kernenergie op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering. In een brief aan de Commissieleden, gepubliceerd door de Europese nucleaire handelsorganisatie Foratom, dringen de Europarlementariërs er bij hen op aan "De weg te kiezen die hun wetenschappelijke deskundigen hun nu hebben geadviseerd te volgen", namelijk kernenergie op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering.

In maart schreven de leiders van zeven EU-lidstaten een brief aan de EC over de rol van kernenergie in het klimaat- en energiebeleid van de EU. "Wij roepen de Europese Commissie op ervoor te zorgen dat het energie- en klimaatbeleid van de EU ruimte biedt aan alle wegen naar klimaatneutraliteit volgens het beginsel van technologieneutraliteit", aldus de brief.

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Amerikaans NuScale SMR-project teruggebracht van 12 naar 6 reactormodules
Bron: NucNet26 juli 2021
Een energiecoöperatie uit Utah heeft aangekondigd dat zij het aantal kleine modulaire kernreactormodules dat zij in Idaho zal bouwen, zal terugbrengen van twaalf tot zes. Het project maakt deel uit van een federaal project om koolstofarme energietechnologieën te ontwikkelen die de klimaatverandering
Zweedse peiling toont steun voor kernenergie en potentiële nieuwbouw
Bron: NucNet6 juli 2021
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
Kernenergie stuit in Groot-Brittannië op hindernissen om te worden erkend als schone energie
Bron: World Nuclear News2 juli 2021
Kernenergie is uitgesloten van het groene financieringskader van de Britse regering. Dit nadat verschillende EU-lidstaten de Europese Commissie schriftelijk hebben verzocht zich te verzetten tegen de opneming van kernenergie in de groene taxonomie van het blok.

Gerelateerd nieuws

Een energiecoöperatie uit Utah heeft aangekondigd dat zij het aantal kleine modulaire kernreactormodules dat zij in Idaho zal bouwen, zal terugbrengen van twaalf tot zes. Het project maakt deel uit van een federaal project om koolstofarme energietechnologieën te ontwikkelen die de klimaatverandering
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
Kernenergie is uitgesloten van het groene financieringskader van de Britse regering. Dit nadat verschillende EU-lidstaten de Europese Commissie schriftelijk hebben verzocht zich te verzetten tegen de opneming van kernenergie in de groene taxonomie van het blok.
Nieuwsoverzicht