Innovatief en alledaags

VS EIA voorspelt aanhoudende stijging van energiegerelateerde CO2-emissies

Volgens de International Energy Outlook 2021 (IEO2021) van de US Energy Information Administration (EIA), die deze week is gepubliceerd, zullen het wereldwijde energieverbruik en de energiegerelateerde kooldioxide-emissies in de periode tot 2050 toenemen ten gevolge van de bevolkingsgroei en de economische groei als het huidige beleid en de huidige technologische trends aanhouden. Hoewel de wereldwijde opwekking van kernenergie in de loop van de projectieperiode met 15% toeneemt, neemt de opwekking van kernenergie in de OESO-regio's met bijna een derde af.

De International Energy Outlook biedt langetermijnprognoses waarbij het referentiescenario een basis vormt voor het meten van de impact van verschillende aannamen. Sterke economische groei, met name in de zich ontwikkelende economieën in Azië, zal het mondiale energieverbruik doen toenemen, ondanks aan pandemieën gerelateerde dalingen en verbeteringen van de energie-efficiëntie op lange termijn, zo blijkt uit het rapport. Tegen 2050 zal het mondiale energieverbruik in het referentiescenario met bijna 50% zijn gestegen ten opzichte van 2020.

De toename van de elektriciteitsopwekking zal naar verwachting voornamelijk afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. "Naarmate hernieuwbare energiebronnen - met name zonne- en windenergie - kostenconcurrerend worden, zal volgens het referentiescenario van de IEO2021 de volledige groei van de elektriciteitsproductie in de OESO-regio's na 2020 uit die bronnen komen en een steeds groter deel van de bestaande niet-hernieuwbare bronnen, meestal gebaseerd op fossiele brandstoffen, verdringen", aldus het rapport. In het verslag wordt echter opgemerkt dat de verwachte groei van hernieuwbare energiebronnen "onzeker is en grotendeels kan afhangen van wijzigingen in het regelgevingsbeleid en de marktregels, grote en kosteneffectieve leveringsketens ter ondersteuning van installaties voor hernieuwbare energie, en voldoende conventionele opwekkingstechnologieën of opslag ter ondersteuning van intermitterende hernieuwbare capaciteit".

De wereldwijde emissies stijgen gedurende de hele prognoseperiode, hoewel ze worden afgeremd door regionaal beleid, hernieuwbare groei en toenemende energie-efficiëntie.

"Zelfs met een groei in hernieuwbare energie, zonder belangrijke beleidswijzigingen of technologische doorbraken, verwachten we dat energiegerelateerde kooldioxide-emissies tot 2050 zullen toenemen," zei waarnemend administrateur Stephen Nalley van de EIA bij de lancering van het rapport, dat werd georganiseerd door het Center for Strategic & International Studies Energy Security and Climate Change Program.

De volledige IEO2021 is hier beschikbaar.

Het originele artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Illustratie: US EIA

Gerelateerd nieuws

Toezicht op radioactieve stoffen in staalslakken
Bron: ANVS7 oktober 2021
De ANVS heeft het RIVM opdracht gegeven om de van nature voorkomende radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk te meten. Deze onafhankelijke metingen bevestigen dat de concentratie radioactieve stoffen in de staalslakken zeer laag is en niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
Nieuw Belgisch transportvoertuig voor vast radioactief afval
Bron: World Nuclear News6 oktober 2021
Het Caroline-R80 transportsysteem, een uniek transportvoertuig met geïntegreerde verpakking voor vast middel- en hoogradioactief afval is ontwikkeld door Equans Specialized Nuclear Services in opdracht van Ondraf/Niras, het Belgische agentschap voor het beheer van radioactief afval. Het voertuig hee
Bericht aan de toekomst: Zweedse toezichthouder bestudeert veiligstellen van archiefkennis
Bron: World Nuclear News5 oktober 2021
De Zweedse Autoriteit voor stralingsveiligheid (SodM) heeft een rapport gepubliceerd over manieren om toekomstige generaties te informeren waar radioactief afval is opgeborgen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het rapport is opgesteld in opdracht van de regering om verschillende methoden te onder

Gerelateerd nieuws

De ANVS heeft het RIVM opdracht gegeven om de van nature voorkomende radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk te meten. Deze onafhankelijke metingen bevestigen dat de concentratie radioactieve stoffen in de staalslakken zeer laag is en niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
Het Caroline-R80 transportsysteem, een uniek transportvoertuig met geïntegreerde verpakking voor vast middel- en hoogradioactief afval is ontwikkeld door Equans Specialized Nuclear Services in opdracht van Ondraf/Niras, het Belgische agentschap voor het beheer van radioactief afval. Het voertuig hee
De Zweedse Autoriteit voor stralingsveiligheid (SodM) heeft een rapport gepubliceerd over manieren om toekomstige generaties te informeren waar radioactief afval is opgeborgen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het rapport is opgesteld in opdracht van de regering om verschillende methoden te onder
Nieuwsoverzicht