Innovatief en alledaags

Update 99 Oekraïne – IAEA

Hernieuwde beschietingen hebben een noodstroomleiding tussen de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) en een nabijgelegen thermische centrale beschadigd, wat nog eens wijst op de aanzienlijke risico's voor de nucleaire veiligheid van de centrale, zo heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) ter plaatse vernomen.

Het incident dat gisteren plaatsvond, had geen onmiddellijke gevolgen voor de lopende activiteiten van de ZNPP, aangezien deze reeds twee dagen geleden van het elektriciteitsnet was losgekoppeld toen een andere reservelijn werd uitgeschakeld om een brand te blussen. Maar de schade aan de lijn van 750/330 kilovolt (kV) toont eens te meer aan met welke moeilijkheden en kwetsbaarheden de ZNPP te kampen heeft wanneer het op externe stroomvoorziening aankomt. De ZNPP verloor al eerder tijdens het conflict de verbinding met alle vier zijn hoofdlijnen voor externe stroomvoorziening, de laatste op 2 september. Van de drie noodlijnen tussen de ZNPP en de thermische centrale is er nu één beschadigd door beschietingen, terwijl de twee andere zijn losgekoppeld, zo heeft hooggeplaatst Oekraïens operationeel personeel de IAEA-deskundigen die sinds vorige week in de centrale aanwezig zijn, meegedeeld.

Afgezien van de gevolgen voor de elektriciteitsleiding, hebben de beschietingen ook schade toegebracht aan het schakelstation van de centrale, dat het Oekraïense personeel momenteel wil herstellen.  De ZNPP wordt sinds begin maart door Russische troepen bezet, maar het Oekraïense personeel blijft de centrale bedienen. De afgelopen dagen was de ZNPP voor de stroom die zij nodig had voor koeling en andere veiligheidsfuncties afhankelijk van haar enige reactor die in bedrijf was.  Hoewel de centrale indien nodig ook beschikt over noodgeneratoren op diesel, heeft directeur-generaal Grossi herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de situatie met betrekking tot de stroomvoorziening. In een verslag over nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles in Oekraïne, dat gisteren werd gepubliceerd voorafgaand aan zijn briefing aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, merkte de directeur-generaal op dat de ZNPP bij verschillende gelegenheden "de off-site stroomvoorziening geheel of gedeeltelijk is kwijtgeraakt ten gevolge van militaire activiteiten in het gebied". Hij deed de aanbeveling dat "de redundantie van de off-site stroomvoorzieningslijn, zoals ontworpen, te allen tijde moet worden hersteld en beschikbaar moet zijn, en dat alle militaire activiteiten die de stroomvoorzieningssystemen kunnen beïnvloeden, moeten worden beëindigd".

Een veilige off-site stroomvoorziening vanaf het net en back-up stroomvoorzieningssystemen zijn essentieel voor het waarborgen van de nucleaire veiligheid en het voorkomen van een nucleair ongeval. Deze vereiste maakt deel uit van de zeven onontbeerlijke pijlers voor nucleaire veiligheid en beveiliging die de directeur-generaal aan het begin van het conflict heeft geschetst. Vorige week heeft directeur-generaal Grossi na maandenlange inspanningen een IAEA-aanwezigheid in Europa's grootste kerncentrale tot stand gebracht toen hij een team van deskundigen over de frontlinie naar de installatie leidde. Twee IAEA-deskundigen blijven ter plaatse en zorgen voor onafhankelijk en objectief toezicht op en evaluatie van de situatie aldaar. Gisteren heeft de directeur-generaal aanbevolen met spoed een beschermingsgebied voor nucleaire veiligheid en beveiliging bij de ZNPP in te stellen, en hij pleegt momenteel overleg om dit plan uit te voeren. 

Het originele artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Gerelateerd nieuws

Canadese en Amerikaanse toezichthouders gaan samenwerken bij de realisatie van SMR's
Bron: World Nuclear News7 oktober 2022
De samenwerkingsrelatie voor de bouw van geavanceerde reactor- en kleine modulaire reactortechnologieën (SMR) tussen de Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) en de Nuclear Regulatory Commission (NRC) van de VS is officieel vastgelegd in een charterovereenkomst. Hierin staan de algemene werkzaamh
Britse en Franse premiers steunen de bouw van kerncentrale Sizewell C
Bron: World Nuclear News7 oktober 2022
De Britse premier Liz Truss en de Franse president Emmanuel Macron hebben beide hun steun uitgesproken voor de bouw van de kerncentrale Sizewell C in het Engelse Suffolk, waarover in de komende weken een definitief besluit wordt verwacht.
Amerikaans initiatief helpt gemeenschappen bij het kiezen van de beste CO2-arme energiebronnen
Bron: World Nuclear News6 oktober 2022
Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en ge

Gerelateerd nieuws

De samenwerkingsrelatie voor de bouw van geavanceerde reactor- en kleine modulaire reactortechnologieën (SMR) tussen de Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) en de Nuclear Regulatory Commission (NRC) van de VS is officieel vastgelegd in een charterovereenkomst. Hierin staan de algemene werkzaamh
De Britse premier Liz Truss en de Franse president Emmanuel Macron hebben beide hun steun uitgesproken voor de bouw van de kerncentrale Sizewell C in het Engelse Suffolk, waarover in de komende weken een definitief besluit wordt verwacht.
Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en ge
Nieuwsoverzicht