Innovatief en alledaags

Update 97 IAEA - Ukraïne

De kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne is opnieuw de verbinding met de laatst overgebleven externe hoofdstroomleiding kwijtgeraakt, maar de centrale blijft elektriciteit aan het net leveren via een reserveleiding, zo werd de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) vandaag ter plaatse meegedeeld.

Minder dan 48 uur nadat directeur-generaal Rafael Mariano Grossi donderdag de aanwezigheid van de ondersteunings- en bijstandsmissie van de IAEA voor Zaporizja (ISAMZ) in de installatie in Zuid-Oekraïne had vastgesteld, kregen de deskundigen van de IAEA van hooggeplaatst Oekraïens personeel te horen dat de vierde operationele elektriciteitslijn van 750 kilovolt (kV) van de ZNPP defect was. De drie andere waren al eerder tijdens het conflict uitgevallen. De IAEA-deskundigen - die nu aanwezig zijn in de grootste kerncentrale van Europa die zich midden in een oorlogsgebied bevindt - vernamen echter ook dat de 330/750 kV reservelijn die de centrale met een nabijgelegen thermische centrale verbindt, de door de ZNPP opgewekte elektriciteit aan het externe net levert. Dezelfde reservelijn kan indien nodig ook back-upstroom leveren aan de ZNPP. Bovendien deelde de leiding van de centrale het IAEA-team mee dat één van de twee operationele eenheden van de ZNPP vandaag in de namiddag was losgekoppeld ten gevolge van netbeperkingen. Dezelfde eenheid 5 was ook op 1 september - de dag van de aankomst van directeur-generaal Grossi op de site - losgekoppeld wegens een intern elektrisch defect, maar werd de volgende dag weer aangekoppeld.

Beter inzicht

Eén reactor is nog steeds in bedrijf en produceert elektriciteit, zowel voor de koeling en andere essentiële veiligheidsfuncties op de site als voor huishoudens, fabrieken en anderen via het net. De ZNPP wordt sinds begin maart door Russische troepen vastgehouden, maar het Oekraïense personeel blijft de centrale bedienen. "Ons team ter plaatse heeft directe, snelle en betrouwbare informatie ontvangen over de laatste belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de externe energiesituatie van de centrale, alsmede over de operationele status van de reactoren. We hebben nu al een beter inzicht in de functionaliteit van de reserve-energieleiding voor de aansluiting van de centrale op het net. Dit is cruciale informatie voor de beoordeling van de algemene situatie ter plaatse," aldus directeur-generaal Grossi. "De grote waarde van de permanente aanwezigheid van de IAEA in de kerncentrale van Zaporizja is nu al overduidelijk. Hij voegde eraan toe dat de IAEA in nauw contact blijft met haar Oekraïense tegenhangers en van hen waardevolle updates over de situatie blijft ontvangen.

Veiligheidsstatus kerncentrale

De onderbreking van de 750 kV-elektriciteitslijn vrijdagavond - die ook op 25 augustus tijdelijk plaatsvond - volgde op hernieuwde beschietingen in het gebied, liet Oekraïne afzonderlijk aan de IAEA weten. Een veilige externe stroomvoorziening van het net en back-up stroomvoorzieningssystemen zijn essentieel voor het waarborgen van de nucleaire veiligheid. Deze vereiste maakt deel uit van de zeven onontbeerlijke pijlers voor nucleaire veiligheid en beveiliging die de directeur-generaal aan het begin van het conflict heeft geschetst. Op een persconferentie vrijdagavond na zijn terugkeer naar Wenen uitte hij zijn bezorgdheid over de situatie van de externe stroomvoorziening in de ZNPP door deze pijler half rood, half geel te markeren in een infografiek in de vorm van een verkeerslicht over de veiligheidsstatus van de centrale. De fragiele situatie op het gebied van nucleaire veiligheid werd verder onderstreept door de aanhoudende beschietingen van de site van 29 augustus tot de dag voordat de directeur-generaal en zijn team bij de ZNPP aankwamen. Er was schade aangericht aan de opslagplaats voor vast radioactief afval, de ventilatiepijp van speciaal gebouw 1 en het opleidingsgebouw van de ZNPP.

Verschil van dag en nacht

In de ZNPP zullen de ISAMZ-deskundigen gedetailleerde en voortdurende werkzaamheden uitvoeren om de fysieke schade aan de faciliteiten van de centrale te beoordelen, de functionaliteit van de belangrijkste en de back-up veiligheids- en beveiligingssystemen vast te stellen en de werkomstandigheden van het personeel te evalueren, naast het uitvoeren van dringende veiligheidscontrolewerkzaamheden op de locatie. "Het verschil tussen de aanwezigheid van de IAEA ter plaatse en onze afwezigheid ter plaatse is als dag en nacht. Ik blijf ernstig bezorgd over de situatie in de kerncentrale van Zaporizja - dat is niet veranderd - maar de voortdurende aanwezigheid van de IAEA zal van het allergrootste belang zijn om de situatie te helpen stabiliseren. Ik ben enorm trots op het uiterst belangrijke en moedige werk dat het IAEA-team nu in de ZNPP kan verrichten", aldus directeur-generaal Grossi. De directeur-generaal zal begin volgende week een verslag uitbrengen over de situatie inzake veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles in Oekraïne, met inbegrip van de bevindingen van zijn missie naar de ZNPP.

Gerelateerd nieuws

Frankrijk onderzoekt uitbreiding uraniumverrijkingscapaciteit
Bron: World Nuclear News10 oktober 2022
De Franse nationale commissie voor openbaar debat (CNDP) heeft aangekondigd dat zij opnieuw een raadpleging start over de uraniumverrijkingsfabriek Georges Besse II om na te gaan of de capaciteit van de fabriek kan worden verhoogd van 7,5 tot 11 miljoen SWU per jaar door de bouw van vier nieuwe casc
UKAEA en Tokamak Energy gaan samenwerken aan commerciële fusiereactor
Bron: World Nuclear News10 oktober 2022
De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) en Tokamak Energy hebben een vijfjarige kaderovereenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van sferische tokamaks als een route naar commerciële fusie-energie.
Toch kernenergie in Nederland, met kleinere centrales?
Bron: NOS Binnenland6 oktober 2022
Gedwongen door de huidige energiecrisis is kernenergie in veel landen weer bespreekbaar. In Japan gaan kerncentrales weer draaien, Duitsland schuift de sluiting van enkele centrales voor zich uit en ook België heeft geplande sluitingen teruggedraaid. In Nederland staat het kabinet open voor nieuwe c

Gerelateerd nieuws

De Franse nationale commissie voor openbaar debat (CNDP) heeft aangekondigd dat zij opnieuw een raadpleging start over de uraniumverrijkingsfabriek Georges Besse II om na te gaan of de capaciteit van de fabriek kan worden verhoogd van 7,5 tot 11 miljoen SWU per jaar door de bouw van vier nieuwe casc
De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) en Tokamak Energy hebben een vijfjarige kaderovereenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van sferische tokamaks als een route naar commerciële fusie-energie.
Gedwongen door de huidige energiecrisis is kernenergie in veel landen weer bespreekbaar. In Japan gaan kerncentrales weer draaien, Duitsland schuift de sluiting van enkele centrales voor zich uit en ook België heeft geplande sluitingen teruggedraaid. In Nederland staat het kabinet open voor nieuwe c
Nieuwsoverzicht