Innovatief en alledaags

Tweederde Belgen is voorstander van kernenergie

Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat ongeveer twee derde van de Belgen voorstander is van kernenergie als onderdeel van de nationale energiemix, zelfs na 2025, een termijn die was vastgesteld voor een algemene uitfasering maar die onlangs door de regering is afgeschaft.

Uit de opiniepeiling, die werd uitgevoerd bij ongeveer 1.000 deelnemers voor het Belgian Nuclear Forum, blijkt dat 66% van de respondenten wil dat de kerncentrales op lange termijn operationeel blijven, 16% wil dat de centrales in 2025 worden gesloten en 9% wil een onmiddellijke uitfasering. Voorts zegt 72% kernenergie te zien als een deel van de oplossing voor de klimaatverandering, terwijl 74% zegt dat "de nucleaire industrie van de toekomst" een groot ontwikkelingspotentieel heeft.

Gevraagd naar de ideale energiemix voor België, koos 72% voor een mix van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen, tegenover 60% in een soortgelijke peiling uit 2020. Zevenenvijftig procent van de respondenten zei te geloven dat kernafval momenteel "goed wordt beheerd" in Europa, terwijl 72% de continuïteit van de energievoorziening omschreef als het belangrijkste voordeel van kernenergie, een stijging ten opzichte van 65% in 2020. België beschikt over een vloot van zeven reactoreenheden - vier in Doel in Vlaanderen en drie in Tihange in Wallonië - die in 2021 goed waren voor 40% van de elektriciteitsproductie van het land, het op vijf na hoogste percentage ter wereld. Een Belgische federale wet uit 2003 schreef de geleidelijke stopzetting voor van alle nucleaire elektriciteitsproductie in het land. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de reactoren Tihange-1, Doel-1 en Doel-2 tot 2025 operationeel blijven. De huidige coalitieregering, die eind 2021 werd gevormd, had de plannen bevestigd om de bestaande reactoren tegen 2025 uit te faseren, maar hield de optie open om de levensduur van twee reactoren te verlengen om de energievoorziening te verzekeren.

Begin maart 2022 heeft de regering, in het licht van de oorlog in Oekraïne en de doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, besloten stappen te ondernemen om de nucleaire capaciteit van 2 GW in Tihange-3 en Doel-4 met 10 jaar te verlengen, tot 2035.

Het originele artikel is te vinden op de website van NucNet.

Gerelateerd nieuws

Ondanks de geo-politieke situatie verwacht het Russische Rosatom 15% groei in export
Bron: NucNet28 december 2022
Het Russische staatskernbedrijf Rosatom verwacht dat zijn export dit jaar met 15% zal toenemen, aldus directeur-generaal Alexey Likhachev in de Russische krant Izvestia. De portefeuille van buitenlandse orders van Rosatom zal stabiel blijven op 200 miljard dollar (188 miljard euro), "zelfs in de hui
Maleisië en Ghana in de voorhoede van eindberging in boorgaten
Bron: IAEA23 december 2022
Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
Update 137 – Statement van IAEA Director General over de Oekraïne
Bron: IAEA23 december 2022
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d

Gerelateerd nieuws

Het Russische staatskernbedrijf Rosatom verwacht dat zijn export dit jaar met 15% zal toenemen, aldus directeur-generaal Alexey Likhachev in de Russische krant Izvestia. De portefeuille van buitenlandse orders van Rosatom zal stabiel blijven op 200 miljard dollar (188 miljard euro), "zelfs in de hui
Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d
Nieuwsoverzicht