Innovatief en alledaags

Tweederde Belgen is voorstander van kernenergie

Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat ongeveer twee derde van de Belgen voorstander is van kernenergie als onderdeel van de nationale energiemix, zelfs na 2025, een termijn die was vastgesteld voor een algemene uitfasering maar die onlangs door de regering is afgeschaft.

Uit de opiniepeiling, die werd uitgevoerd bij ongeveer 1.000 deelnemers voor het Belgian Nuclear Forum, blijkt dat 66% van de respondenten wil dat de kerncentrales op lange termijn operationeel blijven, 16% wil dat de centrales in 2025 worden gesloten en 9% wil een onmiddellijke uitfasering. Voorts zegt 72% kernenergie te zien als een deel van de oplossing voor de klimaatverandering, terwijl 74% zegt dat "de nucleaire industrie van de toekomst" een groot ontwikkelingspotentieel heeft.

Gevraagd naar de ideale energiemix voor België, koos 72% voor een mix van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen, tegenover 60% in een soortgelijke peiling uit 2020. Zevenenvijftig procent van de respondenten zei te geloven dat kernafval momenteel "goed wordt beheerd" in Europa, terwijl 72% de continuïteit van de energievoorziening omschreef als het belangrijkste voordeel van kernenergie, een stijging ten opzichte van 65% in 2020. België beschikt over een vloot van zeven reactoreenheden - vier in Doel in Vlaanderen en drie in Tihange in Wallonië - die in 2021 goed waren voor 40% van de elektriciteitsproductie van het land, het op vijf na hoogste percentage ter wereld. Een Belgische federale wet uit 2003 schreef de geleidelijke stopzetting voor van alle nucleaire elektriciteitsproductie in het land. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de reactoren Tihange-1, Doel-1 en Doel-2 tot 2025 operationeel blijven. De huidige coalitieregering, die eind 2021 werd gevormd, had de plannen bevestigd om de bestaande reactoren tegen 2025 uit te faseren, maar hield de optie open om de levensduur van twee reactoren te verlengen om de energievoorziening te verzekeren.

Begin maart 2022 heeft de regering, in het licht van de oorlog in Oekraïne en de doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, besloten stappen te ondernemen om de nucleaire capaciteit van 2 GW in Tihange-3 en Doel-4 met 10 jaar te verlengen, tot 2035.

Het originele artikel is te vinden op de website van NucNet.

Gerelateerd nieuws

Risico’s van kernenergie worden al vijftig jaar overdreven
14 juni 2022
Op Netflix draait nu de documentaire Meltdown, over het ongeluk met de Three Mile Island-kerncentrale in Middletown, nabij Harrisburg. Simon Rozendaal bekeek de serie en waande zich terug in het lieflijke stadje, waar hij in 1979 als verslaggever was. Toen werden de risico’s van kernenergie zwaar ov
Update 81 IAEA - Oekraïne
Bron: IAEA12 juni 2022
De IAEA en de Oekraïense exploitant van de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) hebben samengewerkt om na een technische onderbreking van bijna twee weken de verzending op afstand van vitale gegevens over de veiligheidscontrole van de centrale naar het IAEA-hoofdkwartier te herstellen, zo verklaarde di
Plan voor 'megaton' CO2-afvanginstallatie voor Sizewell C
Bron: World Nuclear News10 juni 2022
Een consortium is van plan de warmte van de geplande Sizewell C-kerncentrale in het VK te gebruiken om op grote schaal kooldioxide uit de lucht op te vangen. Inmiddels heeft het met succes een onderzoeks- en ontwikkelingsproject afgerond en is klaar om een demonstratie-installatie te bouwen.

Gerelateerd nieuws

Op Netflix draait nu de documentaire Meltdown, over het ongeluk met de Three Mile Island-kerncentrale in Middletown, nabij Harrisburg. Simon Rozendaal bekeek de serie en waande zich terug in het lieflijke stadje, waar hij in 1979 als verslaggever was. Toen werden de risico’s van kernenergie zwaar ov
De IAEA en de Oekraïense exploitant van de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) hebben samengewerkt om na een technische onderbreking van bijna twee weken de verzending op afstand van vitale gegevens over de veiligheidscontrole van de centrale naar het IAEA-hoofdkwartier te herstellen, zo verklaarde di
Een consortium is van plan de warmte van de geplande Sizewell C-kerncentrale in het VK te gebruiken om op grote schaal kooldioxide uit de lucht op te vangen. Inmiddels heeft het met succes een onderzoeks- en ontwikkelingsproject afgerond en is klaar om een demonstratie-installatie te bouwen.
Nieuwsoverzicht