Innovatief en alledaags

Twee Duitse kerncentrales worden tijdelijk in reserve gehouden

Duitsland zal zoals gepland zijn laatste drie resterende kerncentrales eind 2022 sluiten, zo heeft het federale ministerie van Economie en Klimaatbescherming (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) aangekondigd. Twee van de centrales, in het zuiden van het land, zullen echter stand-by worden gehouden om indien nodig tijdens de komende winter stroom te kunnen leveren.

Na het ongeval in de Fukushima Daiichi-centrale in Japan in maart 2011 besloot de regering van bondskanselier Angela Merkel het gebruik van kernenergie uiterlijk eind 2022 af te bouwen. Vóór het ongeval betrok Duitsland ongeveer een kwart van zijn elektriciteit uit kernenergie. In augustus 2011 is de 13e wijziging van de kernenergiewet in werking getreden, wat de politieke wil onderstreepte om kernenergie in Duitsland geleidelijk uit te bannen. Als gevolg daarvan werden acht eenheden onmiddellijk gesloten: Biblis A en B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Phillipsburg 1 en Unterweser. De fabrieken van Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen C werden eind december 2021 definitief gesloten. De laatste drie eenheden van het land - Emsland, Isar 2 en Neckarwestheim 2 - zullen eind dit jaar worden gesloten.

De vier Duitse transmissienetbeheerders - 50Hertz, Amprion, TenneT en Transnet BW - hebben op 5 september de resultaten van een tweede stresstest van het net, voor de winter 2022/23, aan de regering voorgesteld. In opdracht van BMWK onderzochten zij in een speciale analyse van half juli tot begin deze maand de veiligheid van het elektriciteitsnet voor deze winter onder strengere externe omstandigheden. In vergelijking met de eerste stresstest - uitgevoerd tussen maart en mei van dit jaar - zijn de aannames over de effecten van de Russische oorlog tegen Oekraïne op de energiemarkt "uit voorzorg aanzienlijk aangescherpt en geleidelijk opgeschaald.” In de berekeningen wordt ook rekening gehouden met andere mogelijke knelpunten in de beschikbaarheid van elektriciteitscentrales. "De tweede netstresstest komt tot de conclusie dat crisissituaties op uurbasis in het elektriciteitssysteem in de winter 22/23 zeer onwaarschijnlijk zijn, maar op dit moment niet volledig kunnen worden uitgesloten", aldus BMWK. "Daarom wordt een aantal aanvullende maatregelen aanbevolen, zodat er zelfs in deze zeer onwaarschijnlijke scenario's geen kortetermijnbelastingtekort of stroomstoringen als gevolg van stresssituaties op het net ontstaan."

Het ministerie merkte op dat sommige van de in de stresstest aanbevolen maatregelen al zijn uitgevoerd of momenteel worden uitgevoerd, zoals het gebruik van reserves van elektriciteitscentrales en de terugkeer van kolengestookte elektriciteitscentrales naar de markt. Zij zei dat verdere maatregelen in de onmiddellijke voorbereiding zijn en ten uitvoer zullen worden gelegd met een derde wijziging van de energiezekerheidswet. "De resultaten van de stresstest betekenen ook dat we voor de winter van 22/23 een nieuwe, qua tijd en inhoud beperkte, reserve voor de inzet van kerncentrales creëren uit de twee zuidelijke kerncentrales Isar 2 en Neckarwestheim 2", aldus federaal minister van Economie en Klimaatbescherming Robert Habeck. De twee kerncentrales (...) moeten nog tot medio april 2023 beschikbaar zijn om zo nodig in de winter van 2022/23 een extra bijdrage te kunnen leveren aan het stroomnet in Zuid-Duitsland. "Dit betekent ook dat alle drie nog op het net aangesloten kerncentrales in Duitsland volgens plan eind 2022 van het net worden gehaald. We houden vast aan de uitfasering van kernenergie, zoals geregeld in de wet op de kernenergie. Nieuwe splijtstofelementen zullen niet worden geladen en medio april 2023 zal ook de reserve worden gesloten."

 

Volgens het ministerie moet de operationele reserve van Isar 2 en Neckarwestheim "bewust als reserve worden ontworpen en alleen worden gebruikt als wordt gevreesd dat de andere instrumenten niet zullen volstaan om een bevoorradingscrisis af te wenden". Zij voegde daaraan toe: "Een verlenging tot na medio april 2023 of een opleving in de winter 23/24 is uitgesloten op grond van de veiligheidstoestand van de kerncentrales en de fundamentele overwegingen betreffende de risico's van kernenergie." De Emsland-centrale in Noord-Duitsland hoeft niet in reserve te worden gehouden omdat de stroombehoefte in de regio met andere bronnen kan worden gedekt.

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Rapport roept op tot heroverweging infrastructuur om aan net-nul te voldoen
Bron: World Nuclear News6 september 2022
From Ambition to Reality 2: Measuring change in the race to deliver net zero is het tweede in een reeks van het Andlinger Center for Energy and the Environment van Princeton University en het in Australië gevestigde bedrijf voor mondiale engineeringoplossingen. Het rapport onderzoekt in detail de vi
Update 98 IAEA - Oekraine
Bron: IAEA5 september 2022
Oekraïne heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) meegedeeld dat een noodstroomleiding tussen de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) en een nabijgelegen thermische centrale vandaag opzettelijk is losgekoppeld om een brand te blussen, maar dat de leiding zelf niet is beschadigd. De
Update 97 IAEA - Ukraïne
Bron: IAEA3 september 2022
De kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne is opnieuw de verbinding met de laatst overgebleven externe hoofdstroomleiding kwijtgeraakt, maar de centrale blijft elektriciteit aan het net leveren via een reserveleiding, zo werd de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) vandaag ter p

Gerelateerd nieuws

From Ambition to Reality 2: Measuring change in the race to deliver net zero is het tweede in een reeks van het Andlinger Center for Energy and the Environment van Princeton University en het in Australië gevestigde bedrijf voor mondiale engineeringoplossingen. Het rapport onderzoekt in detail de vi
Update 98 IAEA - Oekraine
Bron: IAEA5 september 2022
Oekraïne heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) meegedeeld dat een noodstroomleiding tussen de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) en een nabijgelegen thermische centrale vandaag opzettelijk is losgekoppeld om een brand te blussen, maar dat de leiding zelf niet is beschadigd. De
Update 97 IAEA - Ukraïne
Bron: IAEA3 september 2022
De kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne is opnieuw de verbinding met de laatst overgebleven externe hoofdstroomleiding kwijtgeraakt, maar de centrale blijft elektriciteit aan het net leveren via een reserveleiding, zo werd de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) vandaag ter p
Nieuwsoverzicht