Innovatief en alledaags

Toezicht op radioactieve stoffen in staalslakken

De ANVS heeft het RIVM opdracht gegeven om de van nature voorkomende radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk te meten. Deze onafhankelijke metingen bevestigen dat de concentratie radioactieve stoffen in de staalslakken zeer laag is en niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

De staalslakken zijn afkomstig van Tata Steel en zijn een restant van de productie van staal waarvoor ijzererts wordt gebruikt. Een grondstof als ijzererts bevat van nature radioactieve stoffen. Doordat radioactieve stoffen voorkomen in de natuur, zoals grondstoffen, worden we continu blootgesteld aan straling. Dit noemen we ook wel achtergrondstraling en levert geen gevaar op voor mens en milieu.

Toezicht

De ANVS heeft het RIVM metingen naar de staalslakken laten uitvoeren als onderdeel van haar toezicht op Tata Steel. De ANVS bekijkt breed of een bedrijf voldoende controle heeft over de veilige bedrijfsvoering volgens de wettelijke voorschriften, inspecteert gericht of een bedrijf specifieke wettelijke voorschriften of voorschriften van de verleende vergunning naleeft en voert daarvoor zelf metingen uit, zo nodig met ondersteuning van het RIVM.

Met deze metingen kunnen ook vragen van omwonenden beantwoord worden over de staalslakken en de precieze concentratie radioactieve stoffen.

Hergebruik

In Europa is voor mens en milieu wettelijk vastgelegd wat veilige concentraties zijn van radioactieve stoffen. De ANVS houdt toezicht dat in Nederland volgens deze wettelijke afspraken wordt gewerkt. Omdat de concentratie van radioactieve stoffen in staalslakken zeer laag is, kunnen deze staalslakken gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanleg van een geluidswal, zoals bij Spijk. Er is geen toestemming nodig van de ANVS om de staalslakken zo te gebruiken.

Ander restmateriaal

Bij de productie van staal kan ook ander restmateriaal overblijven waarin de concentratie van nature voorkomende radioactieve stoffen iets hoger is. Dat materiaal kan niet hergebruikt worden en moet naar een speciale stortlocatie afgevoerd worden voor veilige opslag. Daarvoor is een toestemming nodig van de ANVS en ook daar houdt de ANVS toezicht op.

Foto: Shutterstock

Gerelateerd nieuws

Energiecrisis vraagt om snel schaalbare SMR's
Bron: World Nuclear News7 oktober 2021
Er zijn sterke zakelijke argumenten om in de EU tegen 2040 kleine modulaire reactoren (SMR’s) in te zetten. Dit schrijft Kalev Kallemets, medeoprichter en CEO van Fermi Energia. De basis hiervoor is het juridisch bindende en alomvattende decarbonisatiebeleid van de EU voor 2050 met een adequate CO2-
Urenco opent veelzijdige Leonardo Da Vinci-cascade
7 oktober 2021
Met een druk op een knop werd op 5 oktober de nieuwste cascade van Urenco in gebruik genomen. De installatie is vernoemd naar Leonardo da Vinci en, net als zijn naamgenoot, is de cascade bijzonder veelzijdig. Zo kan de nieuwe faciliteit isotopen van verschillende elementen verrijken, waaronder: cadm
Nieuw Belgisch transportvoertuig voor vast radioactief afval
Bron: World Nuclear News6 oktober 2021
Het Caroline-R80 transportsysteem, een uniek transportvoertuig met geïntegreerde verpakking voor vast middel- en hoogradioactief afval is ontwikkeld door Equans Specialized Nuclear Services in opdracht van Ondraf/Niras, het Belgische agentschap voor het beheer van radioactief afval. Het voertuig hee

Gerelateerd nieuws

Er zijn sterke zakelijke argumenten om in de EU tegen 2040 kleine modulaire reactoren (SMR’s) in te zetten. Dit schrijft Kalev Kallemets, medeoprichter en CEO van Fermi Energia. De basis hiervoor is het juridisch bindende en alomvattende decarbonisatiebeleid van de EU voor 2050 met een adequate CO2-
Met een druk op een knop werd op 5 oktober de nieuwste cascade van Urenco in gebruik genomen. De installatie is vernoemd naar Leonardo da Vinci en, net als zijn naamgenoot, is de cascade bijzonder veelzijdig. Zo kan de nieuwe faciliteit isotopen van verschillende elementen verrijken, waaronder: cadm
Het Caroline-R80 transportsysteem, een uniek transportvoertuig met geïntegreerde verpakking voor vast middel- en hoogradioactief afval is ontwikkeld door Equans Specialized Nuclear Services in opdracht van Ondraf/Niras, het Belgische agentschap voor het beheer van radioactief afval. Het voertuig hee
Nieuwsoverzicht