Innovatief en alledaags

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Op basis van de uit de meldingen, rapportages en door de ANVS gehouden inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders de afhandeling van de in 2020 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Hierbij is door de installaties voldoende lering getrokken uit de gebeurtenissen en zijn afdoende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De rapportage Ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties bevat een overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Voorbeelden zijn het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking of een procedure die niet volledig is nagevolgd.

Toezichtrol

Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. Het is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties om de gebeurtenissen nauwkeurig te onderzoeken en verbetermaatregelen door te voeren. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt, vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding en beoordeelt het resultaat van het onderzoek en de genomen maatregelen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS publiceert na afronding van het onderzoek op haar website. In het geval dat de gebeurtenis mogelijke gevolgen heeft voor de omgeving of merkbaar is, denk aan de opkomst van hulpdiensten, publiceert de ANVS direct. 

Meldingen

De Nederlandse nucleaire installaties hebben in 2020 13 meldplichtige ongewone gebeurtenissen aan de ANVS gemeld. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van normale bedrijfsprocessen, de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming was in geen van deze situaties in het geding. De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2020 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor het verouderingsbeheer, de kennis van de installaties en de beheersing van onderhoudswerkzaamheden en wijzigingsprocessen. Meer weten over de meldingen, de werkwijze van de ANVS of het rapport? Kijk dan op de website van de ANVS.

Gerelateerd nieuws

Stralingstoezicht met drones op uraniumerfgoed in Centraal-Azië
Bron: World Nuclear News1 juli 2021
Een nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van drones zal worden ingezet voor het op afstand monitoren van stralingsmetingen in voormalige uraniumwinnings- en verwerkingsgebieden in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. De onbemande luchtvaartuigen (UAV's), uitgerust met gamma
Verenigde Arabische Emiraten registreren "100 miljoen veilige manuren" in kerncentrale van Barakah
Bron: World Nuclear News16 juni 2021
De Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) heeft vier jaar en meer dan 100 miljoen veilige manuren zonder verzuimongeval in de kerncentrale van Barakah geregistreerd. ENEC zegt dat deze mijlpaal een nieuwe maatstaf is voor industriële veiligheid bij nucleaire nieuwbouwprojecten over de hele werel
China geeft beschadigde brandstofstaven en gasophoping in erg moderne kerncentrale toe 
Bron: VRT website16 juni 2021
China bevestigt voor het eerst berichten dat er problemen zijn in de kernreactor Taishan-1 niet zo ver van Hongkong. Daar zouden vijf brandstofstaven beschadigd zijn en er is sprake van gasophoping. Volgens Peking is de situatie onder controle en is er geen sprake van verhoogde straling buiten de re

Gerelateerd nieuws

Een nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van drones zal worden ingezet voor het op afstand monitoren van stralingsmetingen in voormalige uraniumwinnings- en verwerkingsgebieden in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. De onbemande luchtvaartuigen (UAV's), uitgerust met gamma
De Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) heeft vier jaar en meer dan 100 miljoen veilige manuren zonder verzuimongeval in de kerncentrale van Barakah geregistreerd. ENEC zegt dat deze mijlpaal een nieuwe maatstaf is voor industriële veiligheid bij nucleaire nieuwbouwprojecten over de hele werel
China bevestigt voor het eerst berichten dat er problemen zijn in de kernreactor Taishan-1 niet zo ver van Hongkong. Daar zouden vijf brandstofstaven beschadigd zijn en er is sprake van gasophoping. Volgens Peking is de situatie onder controle en is er geen sprake van verhoogde straling buiten de re
Nieuwsoverzicht