Innovatief en alledaags

PALLAS vraagt Kernenergiewetvergunning aan bij de ANVS en Waterwetvergunning bij RWS

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft afgelopen maand de aanvraag voor de Kernenergiewetvergunning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingediend voor het oprichten van onze PALLAS-reactor. Ook heeft PALLAS de Waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze twee vergunningaanvragen zijn met elkaar verbonden. Deze aanvragen zijn een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de nieuwe (onderzoeks) reactor voor medische isotopen in Petten.

Voor de realisatie van de PALLAS-reactor zijn vergunningen nodig op grond van onder andere de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven. De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Bij de aanvraag van deze Kernenergiewetvergunning wordt met name getoetst op het ontwerp, de PALLAS-organisatie en de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid. 

Het artikel is te vinden op de website van PALLAS.

Artist impression Health Centre Entrance: PALLAS | ICHOS

Gerelateerd nieuws

Wetenschap en samenwerking essentieel voor aanpak plasticvervuiling oceanen
Bron: IAEA28 juni 2022
Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
IEA: Hoge investeringen in schone energie, maar nog lang niet genoeg
Bron: NucNet23 juni 2022
De wereldwijde energie-investeringen zullen in 2022 naar verwachting met 8% stijgen, ruim boven het niveau van vóór de pandemie in 2019. Maar er is een veel hoger groeitempo nodig voor schone technologieën, inclusief kernenergie, om op schema te blijven voor een stabilisatie van de stijging van de g
BNS wil Belgische reactoren langer openhouden
Bron: World Nuclear News22 juni 2022
In een recent position paper verwelkomt de Belgische Vereniging voor Kernenergie (BNS) de politieke beslissing om twee reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - na 2025 in bedrijf te houden omwille van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Zij vraagt zich echter af waarom de exploitatie van de e

Gerelateerd nieuws

Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
De wereldwijde energie-investeringen zullen in 2022 naar verwachting met 8% stijgen, ruim boven het niveau van vóór de pandemie in 2019. Maar er is een veel hoger groeitempo nodig voor schone technologieën, inclusief kernenergie, om op schema te blijven voor een stabilisatie van de stijging van de g
In een recent position paper verwelkomt de Belgische Vereniging voor Kernenergie (BNS) de politieke beslissing om twee reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - na 2025 in bedrijf te houden omwille van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Zij vraagt zich echter af waarom de exploitatie van de e
Nieuwsoverzicht