Innovatief en alledaags

Overweldigende meerderheid van Vlaanderen voor kernenergie na 2025

Vlaanderen, het dichtstbevolkte van de drie federale regio's in België, is een overtuigd voorstander van de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrales om zo het land ook na 2025 te voorzien van kernenergie. Dit blijkt uit een enquête, die in opdracht van de lokale media werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De enquête laat duidelijk zien dat 81% van de Vlamingen wil dat België ook na 2025 kernenergie blijft produceren. Uit een gelijkaardige peiling vorig jaar bleek dat 66% van de Vlamingen dezelfde mening was toegedaan, aldus VRT News, dat de peiling liet uitvoeren in samenwerking met De Standaard. VRT News verklaarde dat de nieuwe peiling werd gehouden onder ongeveer 2.000 Vlamingen tussen 14 en 31 maart 2022, tijdens de "vroege stadia" van de Russische invasie in Oekraïne. De enquête toonde steun uit het hele politieke spectrum, en terwijl rechtse en conservatieve kiezers overweldigend voorstander waren van kernenergie, tikten traditioneel tegengestelde groenen naar een steunniveau van 52%. Volgens VRT News kwam de enquête er nadat de Belgische regering had beslist om de werking van de twee nieuwste kerncentrales van het land na 2025 goed te keuren.

Energie-onafhankelijkheid

Begin maart 2022 besloot de federale regering, in het licht van de oorlog in Oekraïne en de doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, stappen te ondernemen om de nucleaire capaciteit van 2 GW in Tihange-3 en Doel-4 met 10 jaar te verlengen. Daartoe zou een wet uit 2003 moeten worden gewijzigd die de geleidelijke stopzetting van alle nucleaire elektriciteitsproductie in het land tegen 2025 voorschrijft. Uit een andere enquête in maart van het Franstalige dagblad Le Soir bleek dat slechts 9% van de Belgen voorstander is van een onmiddellijke stopzetting van de commerciële kernenergie in het land - een aanzienlijke ommezwaai in de steun van de bevolking voor de energiebron, terwijl slechts drie maanden eerder 15% voorstander was van een volledige stopzetting van kernenergie. België beschikt over een vloot van zeven reactoreenheden - vier in Doel in Vlaanderen en drie in Tihange in Wallonië - die in 2021 goed waren voor 40% van de elektriciteitsproductie van het land, het zesde hoogste percentage ter wereld. Het Koninkrijk België bestaat uit drie federale gewesten - Vlaanderen in het noorden, Wallonië in het zuiden, en het centrale hoofdstedelijke gewest Brussel. Ongeveer 6,6 miljoen van de 11,5 miljoen inwoners van België wonen in Vlaanderen, waarmee het de dichtstbevolkte regio van het land is.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Een overzicht: Het einde van de Duitse kernenergie
Bron: World Nuclear News14 april 2023
Met de sluiting van de laatste drie operationele reactoren kwam afgelopen weekend een einde aan een tijdperk waarin Duitsland lange tijd geen stroom meer heeft opgewekt met behulp van kernenergie.

Gerelateerd nieuws

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Met de sluiting van de laatste drie operationele reactoren kwam afgelopen weekend een einde aan een tijdperk waarin Duitsland lange tijd geen stroom meer heeft opgewekt met behulp van kernenergie.
Nieuwsoverzicht