Innovatief en alledaags

Ontwerpvergunningen onderzoeksreactor PALLAS gepubliceerd

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen voor de onderzoeksreactor PALLAS gepubliceerd. Een ontwerpvergunning is een conceptversie van de vergunning waar iedereen een reactie op kan geven. 

PALLAS is een onderzoeksreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers, de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten moet vervangen. De PALLAS-reactor is bedoeld voor onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing. Deze radioactieve isotopen zijn onder andere nodig voor onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. PALLAS moet gebouwd worden op het terrein van de Energy & Health Campus in Petten.

Welke vergunningen heeft PALLAS nodig?

Voor de nieuwe onderzoeksreactor zijn meerdere vergunningen nodig: onder andere een vergunning op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat). Deze vergunningen heeft de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor in juni aangevraagd bij de ANVS en Rijkswaterstaat. Wij en RWS hebben de vergunningsaanvragen en bijbehorende documentatie beoordeeld. De ANVS coördineert het proces en dat betekent dat de ANVS over beide vergunningen communiceert. 

Milieueffectrapport en veiligheidsrapport

Bij de vergunningaanvraag moest PALLAS ook een milieueffectrapport (MER) en een veiligheidsrapport indienen. In het MER beschrijft PALLAS de milieugevolgen van de onderzoeksreactor, zoals wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving. De ANVS en Rijkswaterstaat (RWS) hebben eerder aangegeven wat PALLAS precies moet onderzoeken voor het MER. We hebben het MER hierop getoetst. De Commissie m.e.r. geeft nog een toetsingsadvies over het MER. In het veiligheidsrapport beschrijft PALLAS onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties. De ANVS heeft getoetst of het ontwerp van PALLAS, zoals beschreven in het veiligheidsrapport, aan alle wettelijke regels en eisen voldoet. De nucleaire veiligheid moet onder verschillende omstandigheden gegarandeerd zijn. Bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk, maar ook bij een aardbeving, bij stroomuitval of bij een overstroming.

De ANVS heeft beoordeeld of PALLAS voldoende maatregelen neemt om de nucleaire veiligheid in dit soort situaties te waarborgen. Bij deze beoordeling is naast het technisch ontwerp ook de organisatorische kant van de PALLAS-organisatie beoordeeld zoals de organisatiestructuur en personele en financiële middelen. Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag op grond van de Waterwet beoordeeld. Deze vergunning is nodig voor het innemen en lozen van koelwater voor de reactor.

Reageren kan van 21 oktober tot en met 1 december 2022. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Deze zal de ANVS naar verwachting in februari 2023 publiceren. 

Het volledige artikel met extra informatie over onder meer de inspraakavond is te vinden op de website van de ANVS.

Artist impression - bron: PALLAS | ICHOS

Gerelateerd nieuws

Franse burgers geraadpleegd over energiemix
Bron: World Nuclear News24 oktober 2022
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Kunstenaars onthullen nieuwe beelden van kernenergie
Bron: IAEA12 oktober 2022
Orchideeën aan een roze verlichte kust, de geboorte van een ster in een melkwegstelsel - dit zijn enkele van de nieuwe voorstellingen van kernenergie die zijn ingezonden voor de 2022 Nuclear Power Art Contest. De beelden getuigen van nieuwsgierigheid en verwondering. De wedstrijd is uitgeschreven do
Sluiting kerncentrales in Duitsland en toename van steenkool "een vergissing", zegt Greta Thunberg
Bron: World Nuclear News12 oktober 2022
Milieuactiviste Greta Thunberg heeft in een interview met de Duitse journaliste Sandra Maischberger gezegd dat zij het een slecht idee vindt om bestaande kerncentrales te sluiten en tegelijkertijd de steenkoolproductie op te voeren.

Gerelateerd nieuws

De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Orchideeën aan een roze verlichte kust, de geboorte van een ster in een melkwegstelsel - dit zijn enkele van de nieuwe voorstellingen van kernenergie die zijn ingezonden voor de 2022 Nuclear Power Art Contest. De beelden getuigen van nieuwsgierigheid en verwondering. De wedstrijd is uitgeschreven do
Milieuactiviste Greta Thunberg heeft in een interview met de Duitse journaliste Sandra Maischberger gezegd dat zij het een slecht idee vindt om bestaande kerncentrales te sluiten en tegelijkertijd de steenkoolproductie op te voeren.
Nieuwsoverzicht