Innovatief en alledaags

Ondanks mondiale crises biedt kernenergie energiezekerheid

Kernenergie zorgde in 2021 voor veilige en betrouwbare elektriciteitsproductie met een lage uitstoot ten tijde van zich ontwikkelende wereldwijde crises, en noteerde de op één na hoogste jaarproductie van het afgelopen decennium toen de wereld de COVID-19-pandemie te boven kwam, zo blijkt uit jaarlijkse gegevens die door het Power Reactor Information System (PRIS) van de IAEA zijn vrijgegeven.

De statistieken over 2021 die de lidstaten van de IAEA hebben verstrekt aan PRIS - de gezaghebbende, alomvattende en voor het publiek toegankelijke database van de IAEA over kernenergie - zijn nu ook opgenomen in de gegevens van twee onlangs verschenen jaarlijkse IAEA-publicaties: Nuclear Power Reactors in the World (RDS-2) en Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States(OPEX). Uit de uitgebreide gegevens blijkt dat kernenergie een sleutelrol heeft gespeeld bij de heropleving van de wereldeconomie in 2021, met een snelle toename van de elektriciteitsproductie na de scherpe daling tijdens de pandemische lockdowns van 2020. Azië kende de grootste toename, met een stijging van de kernenergieproductie met 10% tot het hoogste niveau in tien jaar. Toen in 2021 een energiecrisis uitbrak te midden van een stijgende wereldwijde vraag na meer dan een jaar pandemie, toonde kernenergie haar blijvende betrouwbaarheid, met name in de winter. In de afgelopen vijf jaar hebben de kerncentrales in de lente en de herfst, wanneer de vraag laag was, splijtstofwissel- en onderhoudsonderbrekingen gepland om de elektriciteitsvoorziening in de winter te waarborgen. PRIS-uitvalgegevens bevestigen dat de energiebeschikbaarheidsfactor (EVF) van kernenergie in West- en Oost-Europa sinds 2017 constant hoog is geweest, tussen 83% en 90%. 

Status van en trends in kernenergie  

Eind 2021 bedroeg de wereldwijde operationele kernenergiecapaciteit 389,5 GW(e), geleverd door 437 operationele reactoren in 32 landen. De kernenergiecapaciteit heeft de afgelopen tien jaar een geleidelijke groeitrend vertoond, waaronder 20,7 GW(e) aan toegenomen capaciteit van nieuwe eenheden die op het net zijn aangesloten of upgrades van bestaande reactoren. Terwijl de totale wereldwijde capaciteit in 2021 met ongeveer 3 GW(e) of 1% is afgenomen ten opzichte van 2020, is de elektriciteitsproductie met 4% toegenomen. Gedurende het jaar werd 397,6 GW(e) van de totale operationele nucleaire capaciteit van 447 kernreactoren gebruikt om elektriciteit op te wekken en bij te dragen aan de statistieken en analyse voor 2021. In heel 2021 leverden kernreactoren 2653,1 TWh aan emissiearme, verzendbare elektriciteit, iets meer dan in 2020 en goed voor ongeveer 10% van de totale wereldwijde elektriciteitsproductie en meer dan een kwart van de wereldwijde koolstofarme elektriciteitsproductie. Het Midden-Oosten en Zuid-Azië kenden de grootste toename en produceerden 20% meer nucleaire elektriciteit dan in 2020. Voor het tweede jaar op rij heeft China meer elektriciteit geproduceerd dan Frankrijk, waardoor China na de Verenigde Staten de grootste producent van kernenergie is geworden. De productie van elektriciteit uit kernenergie in Oost-Europa was de hoogste in tien jaar, 6% meer dan in 2020 en ongeveer 15% meer dan in 2010. Alleen in Noord-Amerika was er een daling, ten gevolge van een lagere vraag en gepensioneerde capaciteit. In het algemeen is de opwekking van nucleaire elektriciteit de afgelopen jaren gestaag gegroeid, met een toename van meer dan 13% sinds 2012.

Nieuwbouw

Op 31 december 2021 was een totale capaciteit van 58,1 GW(e) (56 reactoren) in aanbouw in 19 landen. De geïnstalleerde kernenergiecapaciteit in aanbouw is de afgelopen jaren grotendeels stabiel gebleven, met uitzondering van de aanhoudende groei in Azië, waar sinds 2005 een totaal van 63,6 GW(e) operationele capaciteit (70 reactoren) aan het net is gekoppeld. In 2021 is in China begonnen met de bouw van 5,6 GW(e) (zes reactoren) in Changjiang-3 (1000 MW(e)), Changjiang-4 (1000 MW(e)), Linglong-1 (100 MW(e)), Sanaocun-2 (1117 MW(e)), Tianwan-7 (1171 MW(e)) en Xudabu-3 (1200 MW(e)). Twee nieuwe PWR-reactorprojecten, Kudankulam-5 en Kudankulam-6, elk met een vermogen van 917 MW(e), zijn in India met de bouw begonnen. In Europa is de Republiek Türkiye begonnen met de bouw van een derde eenheid (1114 MW(e)) op de Akkuyu-locatie, gelegen aan de Middellandse-Zeekust. Rusland is begonnen met de bouw van een 300 MW(e), loodgekoelde snelle-neutronenreactor, Brest-OD-300.

Ongeveer 66% van de totale operationele reactorcapaciteit (257 GW(e), 289 reactoren) is al meer dan 30 jaar in bedrijf. Meer dan 23% van de totale operationele nucleaire capaciteit (91,2 GW(e), 117 reactoren) is al meer dan 40 jaar in bedrijf, terwijl 1,9% van de beschikbare capaciteit (7,3 GW(e), 13 reactoren) al meer dan 50 jaar in bedrijf is. De verouderende vloot maakt duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe of gemoderniseerde nucleaire capaciteit om de geplande buitenbedrijfstellingen te compenseren en bij te dragen tot de duurzaamheid en de mondiale doelstellingen over energiezekerheid en klimaatverandering. Nutsbedrijven, regeringen en andere belanghebbenden investeren in programma's voor langetermijnexploitatie en verouderingsbeheer voor een toenemend aantal reactoren om een duurzame exploitatie en een vlotte overgang naar nieuwe capaciteit te waarborgen.

Meer statistische gegevens over kernenergie en bijbehorende grafieken zijn te vinden in de PRIS-databank van het Agentschap. PRIS wordt sinds 1969 door de IAEA ontwikkeld en bijgehouden, op basis van informatie van officieel aangewezen tegenhangers in landen overal ter wereld. De PRIS-gegevens worden ook gebruikt als basis voor twee jaarlijkse IAEA-publicaties: Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States (OPEX) bevat een historisch overzicht van de prestaties tijdens de levensduur van afzonderlijke centrales en cijfers. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2 (RDS-2) presenteert de meest recente reactorgegevens waarover de IAEA beschikt, met een samenvatting van informatie per eind 2019 over kernreactoren die in bedrijf zijn, in aanbouw zijn en worden stilgelegd, naast prestatie- en specificatiegegevens.

Daarnaast geeft de PRIS Nuclear Power Status poster visueel de status van kernenergie in de wereld weer. Het geeft een samenvatting van statuswijzigingen, regionale statistieken, operationele ervaring, landenstatistieken, naast andere belangrijke feiten. Informatie en gegevens die de IAEA tot en met 31 mei 2022 heeft ontvangen, zijn in dit verhaal opgenomen. Wijzigingen die op een latere datum worden ontvangen, zijn beschikbaar in de PRIS-database. 

Het volledige artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen
Bron: ANVS25 oktober 2022
Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
Franse burgers geraadpleegd over energiemix
Bron: World Nuclear News24 oktober 2022
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Ontwerpvergunningen PALLAS gepubliceerd
Bron: PALLAS20 oktober 2022
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he

Gerelateerd nieuws

Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he
Nieuwsoverzicht