Innovatief en alledaags

Nieuwe premier van Australië belooft klimaatprobleem aan te pakken

Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn kernenergie op te nemen in het energiedebat. Een recente opiniepeiling heeft uitgewezen dat hier brede publieke steun voor is.

Op 16 juni hebben Albanese en minister van Klimaatverandering en Energie Chris Bowen de bijgewerkte Nationally Determined Contribution (NDC) van Australië in het kader van de Overeenkomst van Parijs overhandigd aan de uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering. Hiermee wordt de belofte van Australië om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen formeel bekrachtigd, en komt het land op het goede spoor om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken, aldus de regering. Met de bijstelling van de Australische emissiereductiedoelstelling voor 2030 wordt een verkiezingsbelofte ingelost, aldus Albanese. "De nieuwe doelstelling weerspiegelt de vastberadenheid van mijn regering om het tempo van de maatregelen dringend op te voeren, en samen te werken met mondiale partners ... om de klimaatcrisis aan te pakken en 1,5°C binnen bereik te houden," zei hij. "Bij de hervatting van het parlement zullen we snel handelen om de Australische doelstellingen voor 2030 en 2050 in wetgeving vast te leggen en zo de zekerheid te bieden waar de industrie en investeerders naar op zoek zijn. Ons Powering Australia-plan zal de overgang naar hernieuwbare energie ondersteunen, onder meer door te investeren in de transmissie en opslag die nodig zijn om het net in evenwicht te houden.

Kernenergie overwegen

Albanese werd vorige maand premier nadat hij de Australische Labor Party naar de verkiezingen had geleid en de coalitieregering van de Liberalen en de Nationale Staten onder leiding van Scott Morrison had verdreven. In de dagen na Albanese's beëdiging zei de nieuwe leider van de Australische oppositie, Peter Dutton, in een radio-interview dat hij "niet bang is om een discussie te voeren" over kernenergie. "Als we legitieme emissiereducties willen, als we de elektriciteitsprijzen willen verlagen, dan is dat precies het pad dat president Macron in Frankrijk is ingeslagen. Dat is waar premier Johnson het over heeft in het Verenigd Koninkrijk". David Littleproud, de pas verkozen leider van de Nationals-partij - de junior partner in de oppositiecoalitie - heeft Australië ook opgeroepen om kernenergie te overwegen. "Ik heb de premier schriftelijk gevraagd om kernenergie te overwegen als onderdeel van onze energiemix," tweette hij eerder deze maand. "Kunnen we het veilig, betaalbaar en betrouwbaar maken in Australië? We moeten dit gesprek voeren en als er mogelijkheden zijn - ons terugtrekken."

Schaduwminister voor klimaatverandering

Dutton heeft als schaduwminister voor klimaatverandering en energie Ted O'Brien aangesteld, die eerder heeft gezegd dat Australië kernenergie moet overwegen als onderdeel van zijn energiemix. O'Brien was de voorzitter van een parlementaire commissie die in 2019 de regering adviseerde een gedeeltelijke opheffing van het huidige moratorium op kernenergie te overwegen voor nieuwe en opkomende technologieën zoals kleine modulaire reactoren. Uit een recente opiniepeiling blijkt dat een meerderheid van de Australiërs voorstander is van de bouw van kerncentrales in Australië. De opiniepeiling onder 1000 Australiërs werd uitgevoerd in opdracht van het Institute of Public Affairs (IPA) - dat zichzelf omschrijft als een "denktank voor de vrije markt" - en vond plaats in april. De resultaten werden op 8 juni gepubliceerd. Op de stelling "Australië moet kerncentrales bouwen om elektriciteit te leveren en de koolstofuitstoot te verminderen" was 53% van de respondenten het eens, 24% was het noch eens, noch oneens, en 23% was het er niet mee eens. Uit de opiniepeiling is ook gebleken dat er brede steun is voor kernenergie bij de verschillende politieke partijen, waarbij voor elke partij meer mensen het eens dan oneens waren met de stelling dat Australië kerncentrales moet bouwen, ook bij de groene kiezers, waarvan 44% voor de bouw van kerncentrales is en 30% ertegen. Ook bleek dat in alle leeftijdsgroepen en in alle inkomensgroepen meer mensen voor kernenergie waren dan tegen.

Energiecrisis

Albanese en Dutton "zouden de handen ineen moeten slaan en leiderschap moeten tonen om het verbod op kernenergie in Australië, dat goedkope en betrouwbare basislastvermogen kan leveren, op te heffen", aldus Daniel Wild, directeur onderzoek van de IPA. "De huidige energiecrisis in Australië is een ontwerp van een netto nuluitstoot tegen 2050-doelstelling, die alleen kan worden opgelost door betrouwbare, betaalbare basislast-energie uit steenkool en kernenergie. "We moeten een goed debat voeren over kernenergie en over de kosten van net-nul voor Australiërs die in de buitenwijken en regio's wonen, in termen van hun levensonderhoud, de kosten van levensonderhoud en de toekomst op lange termijn van hun lokale gemeenschappen.

Foto: Demonstranten protesteren tegen CO2-uitstoot en voor schone energie borden tijdens de Wereldmilieudag in Brisbane, Australië.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht