Innovatief en alledaags

Nieuw IAEA-rapport over lozing van behandeld water uit Fukushima Daiichi

De IAEA-taskforce die is opgericht om de veiligheid te beoordelen van de plannen van Japan om het in de kerncentrale van Fukushima Daiichi opgeslagen behandelde water ALPS (Advanced Liquid Processing System) in zee te lozen, heeft vandaag zijn derde verslag uitgebracht. In het nieuwe verslag wordt uiteengezet hoe het Agentschap zijn eigen onafhankelijke controles uitvoert van belangrijke gegevens in verband met het toezicht op de veiligheid van het behandelde water vóór, tijdens en na de lozing ervan.

Deze bevestiging is een van de drie onderdelen van de evaluatie door de taskforce van de plannen van Japan om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de veiligheidsnormen van de IAEA. De evaluatie omvat ook beoordelingen van de technische plannen en van de regelgevende activiteiten en processen in verband met de waterlozing.

Het nieuwe verslag geeft een samenvatting van de belangrijkste elementen van de bevestigende activiteiten van de IAEA en licht de te gebruiken methodes toe. Het geeft ook een overzicht van de vooruitgang die tot dusver bij deze werkzaamheden is geboekt en welke toekomstige activiteiten kunnen worden verwacht.

Het Japanse Tokyo Electric Power Company (TEPCO), exploitant van de kerncentrale van Fukushima Daiichi, moet de kenmerken en activiteit bepalen van het met ALPS behandelde water dat in zee zal worden geloosd. Deze karakterisering wordt gebruikt als basis voor het opstellen en uitvoeren van doeltreffende bewakingsprogramma's om ervoor te zorgen dat eventuele blootstelling van de bevolking ten gevolge van de lozingen voldoende in aanmerking wordt genomen. Het vandaag vrijgegeven rapport gaat vooral in op de manier waarop de IAEA haar eigen onafhankelijke controles van de stralingsinhoud van het in de tanks opgeslagen water zal uitvoeren en hoe zij milieumonsters (bijvoorbeeld zeewater en vis) uit de omgeving zal analyseren.

Deze bevestiging van gegevens zal worden uitgevoerd door middel van vergelijkingen tussen laboratoria, waarbij zowel IAEA-laboratoria als onafhankelijke laboratoria uit Frankrijk, de Republiek Korea, Zwitserland en de Verenigde Staten - die alle lid zijn van het netwerk van analytische laboratoria voor het meten van radioactiviteit in het milieu (ALMERA) - betrokken zijn. Bovendien wordt in het rapport beschreven hoe de IAEA onafhankelijk de Japanse capaciteit voor het meten van de stralingsblootstelling van werknemers in de kerncentrale zal evalueren.

"Dit onafhankelijke werk zal vertrouwen scheppen in de nauwkeurigheid van de door TEPCO en de Japanse autoriteiten verstrekte gegevens en zal een extra garantie bieden dat zij zich houden aan de relevante IAEA-veiligheidsnormen", aldus Gustavo Caruso, directeur van het departement nucleaire veiligheid en beveiliging van de IAEA en voorzitter van de taskforce. Het rapport bevat details over de eerste verzamelingen van behandelde watermonsters uit de tanks en milieumonsters in 2022. De eerste resultaten van de bevestigende activiteiten van de IAEA zullen in 2023 beschikbaar komen, voordat de geplande lozingen van het behandelde water van ALPS beginnen. Latere resultaten zullen worden opgenomen in toekomstige rapporten die de details van de technische evaluatie bevatten, alsook informatie voor het publiek over hoe de gegevens gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. 

"Japan behoudt de algemene verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn nucleaire installaties en activiteiten, met inbegrip van de lozing van het behandelde water. De lopende bevestigingen van de IAEA zijn echter een cruciaal element om de nauwkeurigheid en geldigheid van de door TEPCO en de Japanse autoriteiten gerapporteerde gegevens te controleren en zo het vertrouwen in de algemene veiligheidsevaluatie van de IAEA te vergroten", voegde Caruso eraan toe. Verslagen over alle drie de onderdelen, evenals aanvullende informatie zoals veelgestelde vragen en een tijdlijn van de activiteiten, zijn te vinden op de speciale https://www.iaea.org/topics/response/fukushima-daiichi-nuclear-accident/fukushima-daiichi-alps-treated-water-discharge/faq

Het originele artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Foto: ©Tokyo Electric Power Company Holdings

Gerelateerd nieuws

Ondanks de geo-politieke situatie verwacht het Russische Rosatom 15% groei in export
Bron: NucNet28 december 2022
Het Russische staatskernbedrijf Rosatom verwacht dat zijn export dit jaar met 15% zal toenemen, aldus directeur-generaal Alexey Likhachev in de Russische krant Izvestia. De portefeuille van buitenlandse orders van Rosatom zal stabiel blijven op 200 miljard dollar (188 miljard euro), "zelfs in de hui
Maleisië en Ghana in de voorhoede van eindberging in boorgaten
Bron: IAEA23 december 2022
Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
Update 137 – Statement van IAEA Director General over de Oekraïne
Bron: IAEA23 december 2022
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d

Gerelateerd nieuws

Het Russische staatskernbedrijf Rosatom verwacht dat zijn export dit jaar met 15% zal toenemen, aldus directeur-generaal Alexey Likhachev in de Russische krant Izvestia. De portefeuille van buitenlandse orders van Rosatom zal stabiel blijven op 200 miljard dollar (188 miljard euro), "zelfs in de hui
Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d
Nieuwsoverzicht