Innovatief en alledaags

NEA roept op tot nieuwe benadering voor de financiering van ontmanteling en afvalbeheer

De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een verslag van het Nuclear Energy Agency te lezen.

In het verslag wordt gesteld dat de ontmanteling van kerncentrales en met name het beheer van radioactief afval zeer gevoelige kwesties blijven in de beleidsdiscussies. Hoewel de potentiële rol van kernenergie als bron van afleverbare koolstofarme elektriciteit bij de vermindering van broeikasgasemissies onbetwist is, blijven sommige regeringen en critici twijfel houden over de toekomst ervan. In het verslag, waarin het NEA pleit voor een nieuwe aanpak van de financiering van ontmanteling en beheer van radioactief afval, staat dat de kernreactoren in de wereld verouderen en dat de meeste in de komende jaren het einde van hun geplande operationele levensduur naderen.

Omdat de oplossingen, met name voor de opberging van radioactief afval, zeer lange termijn gericht zijn, moeten alle elementen van het systeem - opgebouwde middelen, verwachte toekomstige opbrengsten, de levensduur van de kerncentrales, de verwachte kosten van politiek duurzame technische oplossingen en de aansprakelijkheid voor restrisico's - op gezette tijden opnieuw worden bekeken. Aanvulling van de bestaande benaderingen met "een circulaire aanpak" zal de financieringsregelingen versterken en de toereikendheid ervan gedurende de komende decennia waarborgen.

Deze circulaire aanpak zou flexibeler zijn dan de bestaande benaderingen en zou kunnen evolueren om in te spelen op veranderingen in de economische randvoorwaarden, een politiek besluit om de exploitatieduur van kerncentrales te verkorten of te verlengen, een nieuwe technologische of wettelijke optie voor het beheer van radioactief afval of nieuwe maatschappelijke druk om de uitvoering van oplossingen voor het beheer van radioactief afval te versnellen of te vertragen. 

Image: Encyclopædia Britannica, Inc. 2013

Gerelateerd nieuws

TerraPower: 2023 is richtjaar bouwvergunning Natrium
Bron: World Nuclear News18 juni 2021
TerraPower hoopt in augustus 2023 een bouwvergunning en in maart 2026 een exploitatievergunning aan te vragen voor zijn snelle Natrium-reactor, zo blijkt uit een Regulatory Engagement Plan (REP) dat het bedrijf onlangs naar de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (NRC) heeft gestuurd.
Defecten in de splijtstofbekleding van kerncentrales uitgelegd
Bron: IAEA17 juni 2021
De Chinese autoriteit voor atoomenergie (CAEA) berichtte onlangs de IAEA dat zich in de kerncentrale van Taishan een kleine storing in de splijtstofbekleding heeft voorgedaan. Maar wat zijn defecten in de splijtstofbekleding eigenlijk? En wat betekent dat voor de veiligheid? De IAEA legt het uit.
Bestrijding van woestijnvorming en ondersteuning van bodemherstel met nucleaire technieken
Bron: IAEA17 juni 2021
Niets is zo mooi als een stralend maïsveld op vruchtbare grond, overspoeld door verfrissend regenwater. Twee vitale natuurlijke hulpbronnen hebben millennia lang de expansie van menselijke beschavingen mogelijk gemaakt: grond en water. Nu worden ze allebei bedreigd door het veranderde landschap als

Gerelateerd nieuws

TerraPower hoopt in augustus 2023 een bouwvergunning en in maart 2026 een exploitatievergunning aan te vragen voor zijn snelle Natrium-reactor, zo blijkt uit een Regulatory Engagement Plan (REP) dat het bedrijf onlangs naar de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (NRC) heeft gestuurd.
De Chinese autoriteit voor atoomenergie (CAEA) berichtte onlangs de IAEA dat zich in de kerncentrale van Taishan een kleine storing in de splijtstofbekleding heeft voorgedaan. Maar wat zijn defecten in de splijtstofbekleding eigenlijk? En wat betekent dat voor de veiligheid? De IAEA legt het uit.
Niets is zo mooi als een stralend maïsveld op vruchtbare grond, overspoeld door verfrissend regenwater. Twee vitale natuurlijke hulpbronnen hebben millennia lang de expansie van menselijke beschavingen mogelijk gemaakt: grond en water. Nu worden ze allebei bedreigd door het veranderde landschap als
Nieuwsoverzicht