Innovatief en alledaags

Nauwe samenwerking IAEA en UNICR bij het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en het Interregionaal Onderzoeksinstituut voor Misdaad en Rechtvaardigheid van de Verenigde Naties (UNICRI) hebben op 11 november een overeenkomst ondertekend die de samenwerking zal versterken bij het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten in de hele wereld met behulp van nucleaire wetenschap en technologie.

Nucleaire technieken in forensisch onderzoek worden gebruikt om de oorsprong en de geschiedenis te karakteriseren van producten en materialen - zoals kunst, levensmiddelen of nucleair en ander radioactief materiaal - die het voorwerp zijn van namaak of illegale handel. Dergelijke nucleaire technieken helpen politieonderzoekers, rechtbanken en douanebeambten bij het oplossen van misdrijven, het opsporen van fraude, het betrappen van voedselvervalsing en het identificeren van vervalsingen.n"Criminelen willen misschien hun sporen uitwissen, maar atomen liegen niet," zei directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA hierover. "Via deze belangrijke samenwerking zullen wij onze inspanningen aanwenden om gemeenschappelijke benaderingen, projecten, fondsen en partners vast te stellen en ervoor te zorgen dat nieuw ontwikkelde technologieën beantwoorden aan de daadwerkelijke behoeften van onze begunstigden, zoals politieagenten, aanklagers, producenten, exporteurs, industrieën en consumenten."

Aanvullingen

De werkzaamheden van het IAEA en UNICRI vullen elkaar aan: UNICRI beoordeelt criminele activiteiten, signaleert trends en versterkt misdaadpreventie en strafrechtspleging, het IAEA ontwikkelt en levert innovatieve nucleaire analyse-instrumenten en gerelateerde kaders, ter ondersteuning van de behoeften van de lidstaten. Het capaciteitsopbouwplan van de IAEA en UNICRI zal de overdracht van technologieën mogelijk maken om de toepassing van nucleaire wetenschap en technologie voor de forensische wetenschap te bevorderen, en om instrumenten te ontwikkelen voor de forensische en rechtshandhavingsgemeenschap. Een voorbeeld van de toekomstige samenwerking is de ontwikkeling van nucleaire analyse-instrumenten voor het onderzoek naar en de vervolging van verschillende vormen van illegale handel. In nauwe samenwerking met forensische deskundigen en eindgebruikers zullen dergelijke instrumenten helpen bij het identificeren van frauduleuze producten die vervalsers willen laten doorgaan voor originelen, zoals verhandelde kunstwerken en culturele goederen. "Vandaag zetten we een beslissende stap om ervoor te zorgen dat technologieën en instrumenten worden ontworpen, ontwikkeld en gevalideerd samen met hun eindgebruikers, de forensische en rechtshandhavingsgemeenschap", aldus Antonia Marie De Meo, directeur van UNICRI.  "Dit belangrijke partnerschap tussen UNICRI en IAEA overbrugt de kloof tussen wetenschappers en de rechtshandhavings- en forensische gemeenschap en komt op het juiste moment, aangezien criminelen uiterst innovatief zijn in het uitbuiten van technologische vooruitgang."

Activiteiten van IAEA en UNICRI

De IAEA steunt de ontwikkeling en toepassing van nieuwe nucleaire technieken voor analytische doeleinden. Dankzij haar wereldwijde netwerk van nationale nucleaire laboratoria biedt de IAEA concrete instrumenten aan forensische deskundigen en onderzoekers. Zo heeft de IAEA via haar gecoördineerd onderzoeksproject (CRP) bestudeerd hoe nucleaire analysetechnieken kunnen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de oorsprong en de echtheid van levensmiddelen, om de echtheid van kunstwerken te beoordelen en om glasresten op plaatsen delict te analyseren. De IAEA steunt landen ook door technische bijstand te verlenen bij de capaciteitsopbouw op het gebied van nucleaire forensische wetenschap, in de vorm van opleidingen, gecoördineerde onderzoeksprogramma's, verblijfstaken en wetenschappelijke adviezen en consultaties. UNICRI richt zich op het analyseren van het complexe, zeer aanpasbare, transnationale karakter van georganiseerde misdaad. Zijn werk draagt bij tot het vergroten van de kennis over de manieren waarop criminele organisaties profiteren van misdrijven op het gebied van intellectuele eigendom. Het instituut heeft onderzoekstechnieken geïdentificeerd om deze criminele netwerken te ontwrichten, alsmede mogelijke technologische antwoorden die op mondiaal niveau beschikbaar zijn en waarmee de legitieme toeleveringsketen van diverse producten beter kan worden beschermd tegen de infiltratie van de georganiseerde misdaad. UNICRI en IAEA hebben al samengewerkt op het gebied van computerbeveiliging, in een onderzoeksproject naar het gebruik van nucleaire analysetechnieken in de forensische wetenschap, en bij de bestrijding van de productie van en handel in namaak- en frauduleuze producten.

Gerelateerd nieuws

Macron: Frankrijk gaat nieuwe reactoren bouwen
Bron: World Nuclear News10 november 2021
Frankrijk zal nieuwe kernreactoren gaan bouwen om zijn energiezekerheid te handhaven en zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te halen, zei president Emmanuel Macron in een toespraak tot de natie. Een officieel besluit over de bouw van nog meer EPR-reactoren in het land wordt binn
COP26: Hoe helpt de nucleaire wetenschap bij het beschermen van de watervoorraden?
Bron: IAEA9 november 2021
Gegevens die met behulp van nucleaire technieken zijn verzameld, zullen een steeds belangrijkere rol spelen bij het mitigeren en beperken van de gevolgen van de klimaatverandering voor de steeds schaarser wordende watervoorraden. Dit was de conclusie van een evenement dat door de IAEA en de Wereld M
Brits bedrijf kondigt financiering van 450 miljoen pond aan voor nieuwe kernreactoronderneming
Bron: NucNet9 november 2021
Rolls-Royce zet zijn miljardenplannen voor de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie kleine modulaire kernreactoren door nadat het bedrijf 450 miljoen pond aan financiering van investeerders en de regering heeft gekregen.

Gerelateerd nieuws

Frankrijk zal nieuwe kernreactoren gaan bouwen om zijn energiezekerheid te handhaven en zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te halen, zei president Emmanuel Macron in een toespraak tot de natie. Een officieel besluit over de bouw van nog meer EPR-reactoren in het land wordt binn
Gegevens die met behulp van nucleaire technieken zijn verzameld, zullen een steeds belangrijkere rol spelen bij het mitigeren en beperken van de gevolgen van de klimaatverandering voor de steeds schaarser wordende watervoorraden. Dit was de conclusie van een evenement dat door de IAEA en de Wereld M
Rolls-Royce zet zijn miljardenplannen voor de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie kleine modulaire kernreactoren door nadat het bedrijf 450 miljoen pond aan financiering van investeerders en de regering heeft gekregen.
Nieuwsoverzicht