Innovatief en alledaags

De weg naar duurzamere kernenergie: IAEA Conferentie over snelle reactoren van start

Het is tijd om opnieuw aandacht te besteden aan snelle reactoren: een innovatieve technologie die veel meer energie uit uranium haalt en nucleair afval steeds opnieuw recyclet, waardoor de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en de milieueffecten van afval worden verminderd. Dit was de oproep van directeur-generaal van de IAEA, Rafael Mariano Grossi,  bij de opening van de internationale conferentie van de IAEA over snelle reactoren en aanverwante splijtstofcycli: Duurzame schone energie voor de toekomst.

"Snelle reactorsystemen zijn niet alleen CO2-arm, zoals alle kernreactoren, maar zijn ook belangrijk op het gebied van duurzaamheid: ze verkleinen de milieuvoetafdruk van het afval en halen tegelijk aanzienlijk meer energie uit de splijtstof. Ze kunnen een brug vormen naar een nog veiligere en efficiëntere kernenergie, die generaties lang duurzame schone energie kan leveren," aldus Grossi. Het vinden van een duurzamere manier om de mondiale groei en welvaart aan te wakkeren is uiteraard een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan. Om deze overgang te maken zonder grote verstoringen of prijspieken zoals we die nu meemaken, hebben we alle koolstofarme energiebronnen nodig, inclusief kernenergie.

Efficiënter en met minder afval

Snelle reactoren werken zonder een moderator zoals water om de splijtingskettingreactie in stand te houden. Ze zijn efficiënter en kunnen tot 70 keer meer energie uit de splijtstof halen dan de bestaande thermische reactoren. Snelle reactoren kunnen meer splijtstof produceren of "kweken" dan zij verbruiken. Bovendien kunnen zij een deel van het afval in verbruikte splijtstof verbranden, wat thermische reactoren niet efficiënt kunnen doen. Door dit afval te verbranden wordt het volume, de toxiciteit en de levensduur van het hoogradioactieve afval aanzienlijk beperkt.

COP27 in Egypte

In zijn openingstoespraak voor de conferentie, waar vooraanstaande nucleaire wetenschappers en ingenieurs deze week in Wenen bijeenkomen, zei Grossi dat snelle reactoren en aanverwante splijtstofcycli tot de nucleaire technologieën behoren die nodig zijn om grote uitdagingen aan te gaan, van klimaatverandering tot duurzame ontwikkeling. Hij beloofde dan ook dat hij dat opnieuw zou bepleiten op de COP27 in Egypte in november, zoals hij vorig jaar had gedaan op de COP26 in Glasgow. "Het vinden van een duurzamere manier om de wereldwijde groei en welvaart aan te wakkeren is uiteraard een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan", zei de heer Grossi in zijn openingsopmerkingen bij de conferentie, die volgt op eerdere edities van het evenement in Kyoto (2009), Parijs (2013) en Jekaterinenburg (2017). "Om deze overgang te maken zonder grote verstoringen of prijspieken zoals we die nu meemaken, zullen we alle koolstofarme energiebronnen nodig hebben, inclusief kernenergie. Sterker nog, we zullen meer - en veel meer - kernenergie nodig hebben als we de economische groei willen aandrijven en tegelijkertijd een broeikasgasuitstoot van nul willen bereiken." Snelle reactorsystemen maken een volledig gesloten nucleaire splijtstofcyclus mogelijk, waarbij bestraalde splijtstof wordt opgewerkt en hergebruikt. Een dergelijk energiesysteem kan in potentie duizenden jaren duurzaam zijn. Verschillende landen hebben aanzienlijke ervaring opgedaan met opwerking en recycling, wat kan bijdragen tot het leggen van de basis voor toekomstige kernenergiesystemen waarin snelle reactoren een belangrijke rol spelen.

De Internationale Conferentie over snelle reactoren en aanverwante splijtstofkringlopen biedt de deelnemers een forum om informatie uit te wisselen over nationale en internationale programma's, en meer in het algemeen over nieuwe ontwikkelingen en ervaringen, op het gebied van snelle reactoren en aanverwante splijtstof- en splijtstofkringlooptechnologieën.  Snelle reactoren behoorden tot de eerste technologieën die in de begindagen van de kernenergie werden ingezet, omdat duidelijk was dat het gebruik van slechts 1% van de potentiële energie die in natuurlijk uranium is opgeslagen, geen duurzame ontwikkeling van kernenergie kan waarborgen. Nu zorgen nieuwe concepten, technologieën en vooruitgang op het gebied van materiaalonderzoek, in combinatie met een langetermijnvisie op kernenergie met meer duurzaamheid, ervoor dat de optie van snelle reactoren nieuw leven wordt ingeblazen.


China, India en Rusland exploiteren momenteel snelle reactoren. Verscheidene andere landen zijn bezig met de ontwikkeling ervan op middellange termijn, waarbij koelmiddelen worden gebruikt zoals natrium, lood, lood-bismut, gas en gesmolten zout. De voorzitter van de conferentie, Arun Kumar Bhaduri van het Indiase ministerie voor Atoomenergie, wees in zijn openingswoord op alle technologische voordelen en drong er bij de heer Grossi op aan "snelle reactoren als een hernieuwbare energiebron aan te merken, net als zonne- of windenergie" wanneer hij naar COP27 reist, die van 7 tot 18 november in Sharm El-Sheik zal worden gehouden.

Sleutelrol IAEA

De conferentie, die tot en met 22 april loopt, is bedoeld om de ontwikkeling en toepassing van snelle reactoren en aanverwante splijtstofkringlooptechnologieën op een veilige, proliferatiebestendige en kosteneffectieve manier te bevorderen. Tijdens een "Young Generation Event" hebben studenten en jonge professionals hun innovatieve ideeën gepresenteerd en manieren besproken om samen te werken aan technologische vooruitgang, een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen en de empowerment van de volgende generatie professionals. De IAEA speelt een sleutelrol bij de ondersteuning van de ontwikkeling en invoering van snelle reactoren door het delen van informatie en ervaring, gecoördineerde onderzoeksprojecten, technische publicaties, technische werkgroepen en internationale conferenties. Het Internationaal Project inzake innovatieve reactoren en splijtstofkringlopen (INPRO) van de IAEA helpt ook de ontwikkeling en ontplooiing van snelle reactoren en gerelateerde splijtstofkringlopen te katalyseren door landen te steunen bij planning en samenwerking.

(Foto: D. Calma/IAEA)

Gerelateerd nieuws

Update 51 IAEA -Oekraïne
Bron: IAEA13 april 2022
Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi zei vandaag dat hij nauw samenwerkt met Oekraïne om de laatste hand te leggen aan de data en andere regelingen voor de komende missie van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) om de veiligheid en beveiliging van de kerncentrale van Chornobyl
Eerste Afrikaanse vereniging voor radiofarmacie opgericht
12 april 2022
Specialisten uit 21 Afrikaanse landen hebben voor het eerst een Afrikaanse Vereniging voor Radiofarmacie (AfrAR) opgericht. Het doel van de AfrAC is om gezamelijke capaciteiten te versterken en beter tegemoet te kunnen komen aan de nationale behoeften op het gebied van de veilige bereiding en toedie
Steun voor kernenergie in Zweden bereikt recordniveau
Bron: NucNet11 april 2022
 De steun voor het gebruik van kernenergie in Zweden heeft een recordhoogte bereikt: 56% zegt voorstander te zijn van de bouw van nieuwe reactoren als dat nodig is, zo blijkt uit een enquête. Meer dan acht op de tien, of 84%, wil kernenergie blijven gebruiken of, indien nodig, meer reactoren bouwen,

Gerelateerd nieuws

Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi zei vandaag dat hij nauw samenwerkt met Oekraïne om de laatste hand te leggen aan de data en andere regelingen voor de komende missie van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) om de veiligheid en beveiliging van de kerncentrale van Chornobyl
Specialisten uit 21 Afrikaanse landen hebben voor het eerst een Afrikaanse Vereniging voor Radiofarmacie (AfrAR) opgericht. Het doel van de AfrAC is om gezamelijke capaciteiten te versterken en beter tegemoet te kunnen komen aan de nationale behoeften op het gebied van de veilige bereiding en toedie
 De steun voor het gebruik van kernenergie in Zweden heeft een recordhoogte bereikt: 56% zegt voorstander te zijn van de bouw van nieuwe reactoren als dat nodig is, zo blijkt uit een enquête. Meer dan acht op de tien, of 84%, wil kernenergie blijven gebruiken of, indien nodig, meer reactoren bouwen,
Nieuwsoverzicht