Innovatief en alledaags

Ministeriële conferentie over schone energie richt zich op toekomst van kernenergie

Kernenergie biedt flexibiliteit voor elektriciteitsnetten en maakt het mogelijk meer variabele hernieuwbare energiebronnen op te nemen, zo benadrukte Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van de IAEA, tijdens de twaalfde ministeriële conferentie over schone energie (CEM12) en het forum over missie-innovatie (MI-6. Hij sprak op een virtueel evenement waar werd nagegaan hoe de opwekking van kernenergie kan bijdragen tot de vermindering van koolstofemissies in de strijd tegen de klimaatverandering.

Kernenergie speelt vandaag een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Als toonaangevende bron van koolstofarme energie heeft de opwekking van kernenergie in het afgelopen decennium bijgedragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan twee gigaton per jaar. Het nevenevenement, dat deel uitmaakt van het Nuclear Innovation: Clean Energy Future Initiative (NICE Future), bracht leiders samen om te bespreken hoe technologische doorbraken en innovaties de bijdrage van kernenergie aan klimaatactie kunnen bevorderen en strategieën voor schonere energie kunnen versnellen.

30 landen overwegen kernenergie

In een paneldiscussie met de leiders van de nucleaire sector werd Grossi bijgestaan door de directeur-generaal van de World Nuclear Association (WNA), Sama Bilbao y Léon, de directeur-generaal van het Nucleair Energieagentschap van de OESO (OESO NEA), William D. Magwood, IV, en de uitvoerend directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Fatih Birol. Grossi benadrukte hoe IAEA-programma's advies en technische bijstand verlenen aan landen die kernenergie overwegen en nastreven, en zei dat ontwikkelingslanden "een enorme belangstelling en eetlust aan de dag leggen voor opties op het gebied van kernenergie nu zij het mondiale klimaatkader binnenstappen en emissieloze doelen stellen". Hij zei dat regeringen, nadat zij doelstellingen voor de aanpak van de klimaatverandering zijn overeengekomen en onderschreven, nu in hun gereedschapskist moeten kijken om de koolstofuitstoot te beperken, en dat kernenergie daarbij een optie is. Momenteel overwegen ongeveer 30 landen in de wereld kernenergie te gebruiken om duurzame ontwikkeling te bevorderen en koolstofemissies te verminderen. De IAEA biedt deze landen via haar Mijlpalenaanpak geïntegreerde steun bij het opzetten of uitbreiden van een veilig, beveiligd en duurzaam kernenergieprogramma. Nu meer landen hun eerste kerncentrales in gebruik nemen en sommige landen hun kerncentrales aanzienlijk uitbreiden, zal de totale mondiale nucleaire capaciteit naar verwachting toenemen, ondanks de verwachte sluiting van verscheidene kerncentrales in de komende jaren. Verwacht wordt dat ook nieuwe technologieën in dit verband een bijdrage zullen leveren.

COP26

Grossi legde uit dat kernenergie en de innovaties op dat gebied vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als een toekomstig energiealternatief, terwijl kernenergie in werkelijkheid al ongeveer een derde van de wereldwijde koolstofarme elektriciteitsproductie voor haar rekening neemt. In november zullen de wereldleiders op de klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties, COP26, besprekingen voeren over koolstofarme doelstellingen en benaderingen om te voldoen aan de doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 1,5°C. Grossi heeft er bij de beleidsmakers op aangedrongen kernenergie te beschouwen als een middel om die doelstellingen te bereiken, met name als een onmiddellijke vervanging voor koolstofintensieve kolengestookte elektriciteitscentrales.

Small Modular Reactors

Volgens directeur-generaal Magwood IV van het NEA van de OESO heeft de nucleaire industrie nu maar weinig tijd om nieuwe technologieën op de markt te brengen als zij een bijdrage wil leveren aan de energietransitie: "Velen zeggen dat kernenergie te ver weg is in het tijdsbestek van de klimaatcrisis. Ik kan u vertellen dat dat niet het geval is en dat er technologieën zijn die binnen de komende vijf jaar op de markt kunnen komen en die kunnen helpen." Over opkomende technologieën zoals microreactoren (MR's) en kleine modulaire reactoren (small modular reactors, SMR's) zei de heer Magwood, IV dat de nucleaire industrie deze technologieën nu moet bewijzen door ze op de markt te brengen en ervoor te zorgen dat ze kosteneffectief zijn en volgens schema kunnen worden gebouwd.

Samenwerking

Bilbao y Léon, directeur-generaal van de WNA, verklaarde dat twee onderdelen van het kernenergievraagstuk - de particuliere en de openbare sector - moeten samenwerken en dat de industrie de gelegenheid te baat moet nemen en haar beloften moet waarmaken. Per kilowattuur stoot kernenergie 40 keer minder broeikasgassen uit dan een efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrale. "Onze huidige nucleaire vloot in stand houden door de vergunningen te verlengen is het gemakkelijkste wat we kunnen doen om een enorme impact te hebben op onze decarbonisatiedoelstellingen," zei ze. "We zijn afhankelijk van deze bron en als we deze capaciteit zouden verliezen, zouden we een grote stap terug zetten in de overgang naar schone energie." Grossi zei dat de langetermijnexploitatie van kerncentrales een groeiende trend is en dat het publiek de verzekering moet krijgen dat die niet alleen efficiënt en klimaatvriendelijk, maar ook veilig is. Hij zei dat de IAEA haar steun opvoert om regeringen en exploitanten beoordelingen en advies te verstrekken zodat zij kunnen zorgen voor veilige, zekere en doeltreffende langetermijnexploitatieactiviteiten.

Nieuw platform voor SMR's

Ter ondersteuning van zijn boodschap zal de IAEA later deze maand een nieuwe reeks richtlijnen voor exploitanten van nucleaire installaties publiceren over de veiligheidsaspecten van de exploitatie - met onder meer richtsnoeren voor kernreactoren die op lange termijn worden geëxploiteerd, kerncentrales die in een vroeg stadium worden geëxploiteerd en onderzoeksreactoren. Grossi wees op een nieuw platform van het agentschap voor SMR's, dat landen één toegangspunt zal bieden voor IAEA-diensten over alle aspecten van de ontwikkeling en toepassing van en het toezicht op SMR's, zowel voor elektrische als voor niet-elektrische toepassingen. De IAEA ontwikkelt ook algemene SMR-gebruikersvereisten om codes en normen te harmoniseren en zowel de openbare als de particuliere sector richtsnoeren te geven.

Gerelateerd nieuws

Brandstof van Noorse onderzoeksreactor wordt in Groot Brittanië gerecyled
Bron: World Nuclear News28 mei 2021
Het Noorse Instituut voor Energietechnologie (IFE) heeft een contract ondertekend met Westinghouse-dochter Springfields Fuels Limited voor het overbrengen van 3 ton onbestraalde splijtstof voor onderzoeksreactoren naar het Verenigd Koninkrijk voor recycling tot nieuwe splijtstof voor gebruik in comm
Nucleaire kennis beheren met semantische technologieën
Bron: IAEA27 mei 2021
We leven in een tijdperk waarin alle informatie toegankelijk is via onze vingertoppen en zoekmachines worden gebruikt als draagbare bibliotheken. In het afgelopen decennium zijn enorme technologische verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van het verzamelen, beheren, begrijpen, presenteren,
SHINE kiest Veendam als Nederlandse vestigingslocatie
Bron: World Nuclear News21 mei 2021
SHINE Medical Technologies uit de VS heeft de gemeente Veendam in de provincie Groningen, Nederland, gekozen als vestigingsplaats voor haar Europese fabriek voor de produktie van medische isotopen. Het bedrijf bouwt momenteel zijn eerste productiefaciliteit, met gebruikmaking van zijn transformation

Gerelateerd nieuws

Het Noorse Instituut voor Energietechnologie (IFE) heeft een contract ondertekend met Westinghouse-dochter Springfields Fuels Limited voor het overbrengen van 3 ton onbestraalde splijtstof voor onderzoeksreactoren naar het Verenigd Koninkrijk voor recycling tot nieuwe splijtstof voor gebruik in comm
We leven in een tijdperk waarin alle informatie toegankelijk is via onze vingertoppen en zoekmachines worden gebruikt als draagbare bibliotheken. In het afgelopen decennium zijn enorme technologische verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van het verzamelen, beheren, begrijpen, presenteren,
SHINE Medical Technologies uit de VS heeft de gemeente Veendam in de provincie Groningen, Nederland, gekozen als vestigingsplaats voor haar Europese fabriek voor de produktie van medische isotopen. Het bedrijf bouwt momenteel zijn eerste productiefaciliteit, met gebruikmaking van zijn transformation
Nieuwsoverzicht