Innovatief en alledaags

Koninklijk Instituut van Ingenieurs adviseert de informateur over kernenergie

Technologie is op veel beleidsterreinen van groot belang. Daarom heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) aanbevelingen voor de kabinetsformatie verzonden aan informateur mr.dr. H.D. Tjeenk Willink

KIVI heeft op vrijwel ieder beleidsterrein van de overheid leden met  grote en actuele kennis en kunde. De KIVI Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM) heeft met inbreng van een groot aantal van haar 18.000 leden aanbevelingen opgesteld voor het regeerakkoord. Ze legt hierbij de nadruk op de onafhankelijkheid, objectiviteit en ter zake kundigheid van het advies. 

Aanbevelingen

De aanbevelingen betreffen uiteenlopende onderwerpen op nationaal beleidsniveau. Veel van deze onderwerpen zullen bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord aan de orde komen. De technologische duiding van onze experts kan de feitelijke onderbouwing van besluiten versterken. Niet vanuit een politieke optiek, maar vanuit de mogelijkheden en beperkingen die de technologie biedt. De aanbevelingen zijn gegroepeerd voor algemene en specifieke beleidsterreinen: ‘lessen uit de coronacrisis’, BZK, Defensie, EZK/Energietransitie, EZK/Kernenergie, I&W/Duurzame samenleving, I&W/Railvervoer, LNV, OC&W, VWS en Algemeen bestuur. 

Kernenergie

De aanbevelingen op het gebied van onderzoek bevat vijf oproepen: onderzoek de mogelijkheden en het nut van kernenergie in de energietransitie. Zet in op het lokaal terugwinnen en hergebruiken van restenergie en zie af van warmtenetten. Houdt de kerncentrale Borssele open tot na 2033. En als laatste: versterk de nucleaire kennisinfrastructuur. Met name moet de kennisinfrastructuur aan TU Delft moet versterkt worden door uitbreiding van het aantal leerstoelen nucleaire technologie.

Gerelateerd nieuws

Amerikaanse wetenschappers introduceren nieuw concept voor fusiereactor
Bron: World Nuclear News1 april 2021
Wetenschappers van de DIII-D National Fusion Facility van het Department of Energy (DOE) van de Verenigde Staten hebben een nieuw concept voor een compacte fusiereactor bekendgemaakt, dat volgens hen kan helpen bij het definiëren van de technologie die nodig is voor commerciële fusie-energie. Het co
Kernenergie deint mee op wisselingen in de tijdgeest
Bron: de Volkskrant31 maart 2021
Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Canadese Bruce Power wil tegen 2027 netto nul uit te stoten
Bron: World Nuclear News31 maart 2021
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.

Gerelateerd nieuws

Wetenschappers van de DIII-D National Fusion Facility van het Department of Energy (DOE) van de Verenigde Staten hebben een nieuw concept voor een compacte fusiereactor bekendgemaakt, dat volgens hen kan helpen bij het definiëren van de technologie die nodig is voor commerciële fusie-energie. Het co
Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.
Nieuwsoverzicht