Innovatief en alledaags

Kernenergiewetvergunning PALLAS-reactor in werking

Nu de bezwaarperiode van zes weken voorbij is, is vandaag de Kernenergiewetvergunning voor de PALLAS-reactor officieel in werking getreden. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de Pit & Foundation mogen beginnen. Peter Dijk, programmadirecteur PALLAS: “We zijn erg blij met deze belangrijke mijlpaal. Het PALLAS-team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de verschillende vergunningaanvragen voor te bereiden. Met de Kernenergiewetvergunning kunnen we verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de PALLAS-reactor."

Op 15 februari 2023 verleende de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Kernenergiewetvergunning voor de bouw van de PALLAS-reactor. Hierna volgde een bezwaarperiode van 6 weken, waarin beroep tegen de vergunning kon worden aangetekend. De bezwaartermijn liep af op 30 maart 2023. Recent is bevestigd door de Raad van State dat de vergunning in werking treedt en de werkzaamheden aan de Pit & Foundation kunnen beginnen. De vergunning die de ANVS heeft verleend, betekent dat de PALLAS-reactor gebouwd mag worden. Om de reactor in de toekomst te kunnen gebruiken is nog wel een kernenergiewetvergunning nodig. 

Medische radio-isotopen

Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen vanuit Petten in Noord-Holland. Dit aantal zal naar verwachting toenemen door de introductie van nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om de PALLAS-reactor in Petten te bouwen. Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de reactor.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PALLAS opgedragen door te gaan met de voorbereidingen van het project om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie van de bouwput doorgaan in afwachting van een definitief financieringsbesluit van de Nederlandse overheid. De officiële brief van de minister is hier te raadplegen.

Het bericht Kernenergiewetvergunning PALLAS-reactor in werking verscheen eerst op Pallas Reactor.

Gerelateerd nieuws

Vooruitgang bij de productie van isotopen uit kernafval in de VS
Bron: World Nuclear News14 april 2023
Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)
Nucleaire sector streeft naar een oplossing voor het medische isotopenprobleem
Bron: NucNet13 april 2023
De vooruitgang in de diagnostiek en therapie met medische isotopen is veelbelovend voor kankerpatiënten, ondanks de uitdagingen waarmee de nucleaire geneeskunde de laatste jaren wordt geconfronteerd in verband met de productie en levering van radionucliden, de stijgende kosten en de strengere regelg
MIT studie laat zien dat afschaffing van kernenergie zou leiden tot 5.200 meer doden door vervuiling
Bron: World Nuclear News11 april 2023
Wanneer de Verenigde Staten hun kerncentrales zouden sluiten, zou de vervuiling door kolen, gas en olie die gebruikt zouden worden om het tekort aan elektriciteit op te vangen, leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit die in één jaar tijd 5.200 extra sterfgevallen door vervuiling zou kunn

Gerelateerd nieuws

Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)
De vooruitgang in de diagnostiek en therapie met medische isotopen is veelbelovend voor kankerpatiënten, ondanks de uitdagingen waarmee de nucleaire geneeskunde de laatste jaren wordt geconfronteerd in verband met de productie en levering van radionucliden, de stijgende kosten en de strengere regelg
Wanneer de Verenigde Staten hun kerncentrales zouden sluiten, zou de vervuiling door kolen, gas en olie die gebruikt zouden worden om het tekort aan elektriciteit op te vangen, leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit die in één jaar tijd 5.200 extra sterfgevallen door vervuiling zou kunn
Nieuwsoverzicht