Innovatief en alledaags

Kernenergie stuit in Groot-Brittannië op hindernissen om te worden erkend als schone energie

Kernenergie is uitgesloten van het groene financieringskader van de Britse regering. Dit nadat verschillende EU-lidstaten de Europese Commissie schriftelijk hebben verzocht zich te verzetten tegen de opneming van kernenergie in de groene taxonomie van het blok.

Het Britse kader voor groene financiering beschrijft hoe de regering uitgaven wil financieren via de uitgifte van groene obligaties en de retail Green Savings Bonds, die volgens de regering van cruciaal belang zullen zijn bij de aanpak van de klimaatverandering en andere milieu-uitdagingen. Het kader, dat op 1 juli door de Treasury is opgesteld en gepubliceerd, bevat de basis voor de identificatie, selectie, verificatie en rapportage van de groene projecten die voor dergelijke financiering in aanmerking komen.

Uitsluiting van kernenergie

Onder "uitsluitingen" zegt het document: "Erkennend dat veel duurzame investeerders uitsluitingscriteria hanteren met betrekking tot kernenergie, zal de Britse regering uit hoofde van het kader geen uitgaven financieren die verband houden met kernenergie". Het voegt daaraan toe: "De Britse regering erkent echter dat het bereiken van een netto-emissieneutraliteit vereist dat alle energie aan de consument wordt geleverd in een CO2-vrije vorm en afkomstig is van CO2-arme bronnen. Kernenergie is, en blijft, een belangrijk onderdeel van de Britse CO2-arme energiemix, naast zonne- en windenergie en koolstofafvang en -opslag. Al deze technologieën zijn belangrijk voor de aanpak van de klimaatverandering en de diversificatie van de energievoorziening van het VK, en dragen bij tot de energiezekerheid en de duurzame groei van het VK". Het kader sluit aan bij de 2021 Green Bond Principles van de International Capital Market Association. "Om beleggers in staat te stellen de geboekte vooruitgang en de positieve impact te volgen," verklaarde het ministerie van Financiën dat het van plan is jaarlijks een toewijzingsverslag over zijn in aanmerking komende groene uitgaven te publiceren en ten minste om de twee jaar een impactverslag waarin de milieueffecten en sociale voordelen worden uiteengezet. Het Verenigd Koninkrijk is ook bezig met de ontwikkeling van zijn eigen 'groene taxonomie'.

Door Duitsland geleide oppositie

Intussen heeft een groep van vijf EU-lidstaten, aangevoerd door Duitsland, de Europese Commissie schriftelijk verzocht kernenergie uitgesloten te houden van de EU-taksonomie inzake duurzame financiering. Hun brief volgt op het oordeel van het Joint Research Centre (JRC), dat tot taak heeft het EU-beleid gedurende de hele beleidscyclus met onafhankelijk bewijsmateriaal te ondersteunen, dat kernenergie niet schadelijker is voor de volksgezondheid of het milieu dan enige andere als duurzaam beschouwde elektriciteitsproducerende technologie. In de brief - ondertekend door de ministers van milieu en energie van Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Spanje - wordt gewezen op "tekortkomingen" in het JRC-rapport, dat in april is gepubliceerd. Volgens de ministers is de conclusie van het JRC "een misvatting" en gebaseerd op "twee ernstige methodologische tekortkomingen". Het JRC "veronachtzaamt het resterende nucleaire risico en beoordeelt alleen de normale werking van kerncentrales" en "veronachtzaamt de levenscyclusbenadering", aldus de ministers. "Wij erkennen het soevereine recht van de lidstaten om voor of tegen kernenergie te beslissen als onderdeel van hun nationale energiesystemen. Wij vrezen echter dat het opnemen van kernenergie in de taxonomie de integriteit, de geloofwaardigheid en derhalve het nut ervan blijvend zou aantasten", zo schreven zij.

Evaluatie JRC-rapport

De twee deskundigengroepen die door de Europese Commissie zijn belast met de evaluatie van het JRC-rapport over de duurzaamheid van kernenergie hebben vandaag hun evaluaties gepubliceerd. Zij zijn hier en hier te vinden. De Groep van artikel 31 is het grotendeels eens met de conclusies van het JRC-verslag, terwijl het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en nieuwe risico's erkent dat het zelf niet over de nodige deskundigheid beschikt om deze evaluatie uit te voeren, maar toch enige bedenkingen heeft bij de conclusies van het JRC-verslag.

research en publicatie door World Nuclear News

Gerelateerd nieuws

Bitcoins mijnen met atoomstroom van Oklo
Bron: World Nuclear News15 juli 2021
Oklo Inc in de VS heeft een 20-jarig commercieel partnerschap aangekondigd met Compass Mining, 's werelds eerste online marktplaats voor bitcoin mining hardware en hosting. De ‘geavanceerde kerncentrales’ van Oklo - een compacte snelle microreactor - zullen schone, betrouwbare en betaalbare basislas
Brits rapport over koolstofvrije waterstof uit kernenergie
Bron: World Nuclear News14 juli 2021
Een nieuw rapport dat onlangs is gepubliceerd door de innovatiegroep van de Nuclear Sector Deal van het VK bevat een reeks aanbevelingen voor het realiseren van de kans op koolstofvrije waterstof uit kernenergie. De bevindingen volgen op een Rondetafelbijeenkomst over Nucleaire Waterstof, waaraan me
China start bouw demonstratie-SMR
Bron: World Nuclear News13 juli 2021
China is officieel begonnen met de bouw van het demonstratieproject van de ACP100, een kleine modulaire reactor in de kerncentrale Changjiang op het eiland Hainan. Volgens de China National Nuclear Corporation (CNNC) wordt dit project 's werelds eerste commerciële SMR op land. De multifunctionele 12

Gerelateerd nieuws

Oklo Inc in de VS heeft een 20-jarig commercieel partnerschap aangekondigd met Compass Mining, 's werelds eerste online marktplaats voor bitcoin mining hardware en hosting. De ‘geavanceerde kerncentrales’ van Oklo - een compacte snelle microreactor - zullen schone, betrouwbare en betaalbare basislas
Een nieuw rapport dat onlangs is gepubliceerd door de innovatiegroep van de Nuclear Sector Deal van het VK bevat een reeks aanbevelingen voor het realiseren van de kans op koolstofvrije waterstof uit kernenergie. De bevindingen volgen op een Rondetafelbijeenkomst over Nucleaire Waterstof, waaraan me
China is officieel begonnen met de bouw van het demonstratieproject van de ACP100, een kleine modulaire reactor in de kerncentrale Changjiang op het eiland Hainan. Volgens de China National Nuclear Corporation (CNNC) wordt dit project 's werelds eerste commerciële SMR op land. De multifunctionele 12
Nieuwsoverzicht