Innovatief en alledaags

Kernenergie biedt best betaalde banen in schone energiesector

De overstap naar schone energie zal meer banen opleveren dan er verloren gaan bij de overschakeling van fossiele brandstoffen. De bestbetaalde banen zullen nog steeds in de kernenergiesector zijn te vinden, die aanzienlijke en duurzame werkgelegenheid biedt die de lokale en regionale economieën ten goede komt. Dit blijkt uit een nieuw IMF-onderzoek dat tijdens een IAEA-evenement werd gepresenteerd.

Nu meer dan 130 landen zich ertoe hebben verbonden of overwegen om hun broeikasgasemissies tegen 2050 tot nul terug te brengen, is het van cruciaal belang dat zij zich voorbereiden op de gevolgen van deze energietransitie voor de arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van de sector schone energie hebben onlangs deelgenomen aan een webinar van de IAEA over de vraag hoe een stijgende levensstandaard en nieuwe banen kunnen worden gewaarborgd wanneer energie-investeringen worden afgestemd op de klimaatdoelstellingen. "Afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen mag niemand achterlaten; dit is het concept van een rechtvaardige overgang", zei Henri Paillere, hoofd van de afdeling Planning en Economische Studies van het IAEA, tijdens het webinar over Investeren in koolstofarme technologieën: Banen scheppen voor een rechtvaardige energietransitie. "Investeren in alle schone technologieën is op grote schaal nodig en dit moet gebeuren op een manier die banen en economische groei creëert en duurzame ontwikkeling ondersteunt."

Investeringen in schone energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en kernenergie hebben een positief effect op het bruto binnenlands product (BBP) dat twee tot zeven keer sterker is dan de uitgaven voor fossiele bronnen zoals gas, kolen en olie, aldus een werkdocument van het Internationaal Monetair Fonds. Een analyse die tijdens het webinar werd gepresenteerd door het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) voorspelt dat in een scenario waarin de wereldwijde temperatuurstijging beperkt blijft tot 1,5° Celsius, in overeenstemming met de wereldwijde klimaatdoelstellingen, de werkgelegenheid in de sector hernieuwbare energie kan groeien van 12 miljoen tot 38 miljoen tegen 2030. Andere banen die verband houden met de energietransitie, zoals energie-efficiëntie, elektriciteitsnetten, flexibiliteit van energiesystemen, zouden in dezelfde periode kunnen groeien van 16 miljoen tot 74 miljoen, aldus Michael Renner, programmamedewerker in het kennis-, beleids- en financieringscentrum van IRENA. Daarentegen zouden de banen in de conventionele energiesector dalen van 39 miljoen naar 27 miljoen. "Het is duidelijk dat alleen de ruwe cijfers er al goed uitzien", zei Renner. "De transitie-gerelateerde banen wegen op tegen het banenverlies in fossiele brandstoffen."

Volgens het IMF-document hebben investeringen in kernenergie het grootste economische multiplicatoreffect van alle schone energiebronnen. Kernenergie creëert ongeveer 25% meer werkgelegenheid per eenheid elektriciteit dan windenergie, terwijl werknemers in de nucleaire industrie een derde meer verdienen dan werknemers in de sector van de hernieuwbare energiebronnen, zo blijkt uit het document.

Vergelijkbare bevindingen werden gepresenteerd door Philippe Costes, Senior Advisor bij de World Nuclear Association (WNA). "Kernenergie biedt banen met hogere lonen dan welke andere energietechnologie ook, ruwweg 25-30% hoger. Maar wat belangrijk is: terwijl kernenergie tijdens de bouw banen oplevert in de omgeving van de centrale en in regionale economieën, vergelijkbaar met windenergie, levert alleen kernenergie tijdens de exploitatie significante en duurzame banen op voor de lokale en regionale economieën", aldus Costes tijdens het webinar.

Uit onderzoek van de WNA is gebleken dat kernenergie in Frankrijk en de Verenigde Staten ongeveer 25% meer werkgelegenheid per eenheid elektriciteit oplevert dan windenergie, en deze banen zijn goed betaald, van lange duur en overwegend lokaal, aldus Costes. De economische voordelen van kernenergie op lange termijn komen ook tot uiting in de toenemende lokalisatie in nieuwkomerslanden, voegde hij eraan toe, wijzend op het voorbeeld van Zuid-Korea, waar de uitbreiding van kernenergie samenviel met het feit dat het land halverwege de jaren negentig 's werelds elfde economie werd. Kernenergie produceert bijna een derde van de elektriciteit in Zuid-Korea. "Als je kijkt naar de ontwikkeling van Zuid-Korea, zie je een mooie correlatie tussen de groei van de nucleaire industrie en de groei van het land, aangezien het enorme reactorpark steeds meer inheems werd - ze ontwikkelden hun eigen infrastructuur, industrie en toeleveringsketen", aldus Costes.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal ongeveer 60% van de 30 miljoen nieuwe werknemers die tegen 2030 nodig zullen zijn voor schone energie, energie-efficiëntie en emissiearme technologieën, nieuwe en hooggekwalificeerde banen zijn, waarvoor postsecundair onderwijs zoals beroepscertificaten of universitaire diploma's vereist is. “Regeringen en academische instellingen moeten nu beginnen met het opzetten van beleid om deze beroepsbevolking van de toekomst te ontwikkelen”, aldus Daniel Wetzel, hoofd van de eenheid Tracking Sustainable Transitions bij het World Energy Outlook-team van het IEA.

Dit arbeidspotentieel moet ook veel diverser worden, een doelstelling die tot uiting komt in het Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme van de IAEA, dat tot doel heeft het aantal vrouwen in de nucleaire sector te verhogen. "Renner van IRENA: "Net als de energiesector in zijn geheel is hernieuwbare energie in hoge mate een mannenwereld. Uit onze studies blijkt dat er nog steeds aanzienlijke belemmeringen bestaan voor de aanwerving, het behoud en de promotie van vrouwen, en wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan worden overwonnen door een robuust, duurzaam beleid in zowel de particuliere als de openbare sector." 

Het originele verhaal is te lezen op de website van de IAEA.

Fotocredit: ©EDF Energy

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Een overzicht: Het einde van de Duitse kernenergie
Bron: World Nuclear News14 april 2023
Met de sluiting van de laatste drie operationele reactoren kwam afgelopen weekend een einde aan een tijdperk waarin Duitsland lange tijd geen stroom meer heeft opgewekt met behulp van kernenergie.

Gerelateerd nieuws

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Met de sluiting van de laatste drie operationele reactoren kwam afgelopen weekend een einde aan een tijdperk waarin Duitsland lange tijd geen stroom meer heeft opgewekt met behulp van kernenergie.
Nieuwsoverzicht