Innovatief en alledaags

Internationaal Energie Agentschap: kernenergie is klaar voor 'comeback'

Kernenergie krijgt steeds meer voet aan de grond in tal van landen.  De stijgende brandstof- en energieprijzen zetten de regeringen ertoe aan hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Volgens het rapport "Nuclear Power and Secure Energy Transitions" kan kernenergie helpen de CO2-uitstoot te verminderen en energiesystemen in staat te stellen een groter aandeel van intermitterende zonne- en windenergie te integreren. Het bouwen van deze "schone energiesystemen" zal moeilijker zijn zonder kernenergie, aldus het rapport. "In de huidige context van een wereldwijde energiecrisis, torenhoge prijzen voor fossiele brandstoffen, uitdagingen op het gebied van energiezekerheid en ambitieuze klimaatverbintenissen, geloof ik dat kernenergie een unieke kans heeft om een comeback te maken", aldus Fatih Birol, directeur van het IEA. Hij waarschuwde echter dat het succes van deze nucleaire "comeback" zal afhangen van de inzet van een "robuust" beleid door de regeringen om de exploitatie van kerncentrales in de toekomst veilig te stellen en om de nodige investeringen, ook in nieuwe technologieën, te mobiliseren.

Projecten onder de kostprijs

Het IEA verklaarde in zijn rapport van mei 2021 over "Nul emissies tegen 2050" dat kernenergie tussen 2020 en 2050 kan verdubbelen, waarbij nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd in landen die voor kernenergie hebben gekozen. Het agentschap zei dat verdere inspanningen nodig zullen zijn om te voorkomen dat de nucleaire vloten van de geavanceerde economieën tegen 2030 met een derde zijn ingekrompen. Verlenging van de levensduur van bestaande plannen alleen kan de trend niet keren, aldus het IEA, dat eraan toevoegde dat de exploitatie van kernenergie op lange termijn over het algemeen kostenconcurrerend is met wind- en zonne-energie. Volgens het nieuwe IEA-rapport moet de nucleaire industrie beter haar best doen om projecten onder de kostprijs en binnen het budget op te leveren om te waarborgen dat met kernenergie opgewekte elektriciteit concurrerend is. Dit zou betekenen dat nucleaire projecten in geavanceerde economieën tegen 2030 moeten worden voltooid tegen een kostprijs van ongeveer $5.000/kW, vergeleken met de gerapporteerde kapitaalkosten van ongeveer $9.000/kW (exclusief financieringskosten) voor "first-of-a kind"-projecten. Volgens het rapport moeten de bouwkosten nog verder worden verlaagd tot $2.000-$3.000/kW wil kernenergie concurrerend blijven en een "grotere rol" gaan spelen. Het agentschap benadrukte dat overheidsfinanciering noodzakelijk zal blijven om nieuwe investeringen aan te trekken, niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de ontwikkeling van de nieuwste technologieën. Er is zelden voldoende financiering uit de particuliere sector voor dergelijke kapitaalintensieve en langlevende activa, met name die welke aan aanzienlijke beleidsrisico's zijn blootgesteld, aldus het rapport.

Internationale harmonisatie

Als gevolg van projectvertragingen en kostenstijgingen hebben geavanceerde economieën "marktleiderschap verloren, aangezien 27 van de 31 reactoren die sinds 2017 met de bouw zijn begonnen Russische of Chinese ontwerpen zijn", aldus Fatih Birol. Het IEA zei dat ook krachtige beleidsondersteuning nodig zal zijn voor de succesvolle ontwikkeling en uiteindelijke inzet op lange termijn van kleine modulaire reactoren (SMR's), die nog niet commercieel levensvatbaar zijn. In de prognoses van het IEA voor 2050, waarin wordt uitgegaan van een netto-nulopwekking, zal ongeveer de helft van de kernenergie op dat moment afkomstig zijn van SMR's. Volgens het agentschap zal de internationale harmonisatie van de vergunningen van essentieel belang zijn om een wereldwijde markt voor SMR's tot stand te brengen. Uit gegevens van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie blijkt dat er momenteel wereldwijd 440 kernreactoreenheden in bedrijf zijn en 53 in aanbouw. Kernenergie is goed voor ongeveer 10% van de wereldwijde elektriciteitsproductie aangezien het leeuwendeel van de reactoren geconcentreerd is in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Gerelateerd nieuws

Nucleaire technologie kan mondiale kloof in de zorg longkankerpatiënten dichten
Bron: IAEA3 oktober 2022
Longkanker is wereldwijd kankerdoodsoorzaak nummer één. Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde zijn van cruciaal belang voor vroegtijdige diagnose en behandeling, zo blijkt uit een nieuwe studie die mede door de IAEA is opgesteld en onlangs is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology
Hoogleraar Cybersecurity Governance in Raad van Advies ANVS
Bron: ANVS3 oktober 2022
Hoogleraar Cybersecurity Governance Bibi van den Berg is benoemd tot lid van onze Raad van Advies. Haar benoeming ging in op 1 oktober 2022 en geldt voor een periode van 5 jaar.
Update 110 IAEA - Oekraïne
Bron: IAEA1 oktober 2022
Na informatie te hebben ontvangen over de detentie van Ihor Murashov, directeur-generaal van de kerncentrale van Zaporizhzhya (ZNPP) in Oekraïne, heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) contact opgenomen met de betrokken autoriteiten en vernomen dat de heer Murashov tijdelijk wo

Gerelateerd nieuws

Longkanker is wereldwijd kankerdoodsoorzaak nummer één. Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde zijn van cruciaal belang voor vroegtijdige diagnose en behandeling, zo blijkt uit een nieuwe studie die mede door de IAEA is opgesteld en onlangs is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology
Hoogleraar Cybersecurity Governance Bibi van den Berg is benoemd tot lid van onze Raad van Advies. Haar benoeming ging in op 1 oktober 2022 en geldt voor een periode van 5 jaar.
Na informatie te hebben ontvangen over de detentie van Ihor Murashov, directeur-generaal van de kerncentrale van Zaporizhzhya (ZNPP) in Oekraïne, heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) contact opgenomen met de betrokken autoriteiten en vernomen dat de heer Murashov tijdelijk wo
Nieuwsoverzicht