Innovatief en alledaags

In Spanje blijft kernenergie de voornaamste bron van elektriciteitsproductie

Spanje's vloot van zeven commerciële kerncentrales produceerde in 2021 bijna 21% van de totale verbruikte elektriciteit, een lichte daling ten opzichte van de 22,1% in 2020. Dit volgens de voorlopige gegevens van Red Eléctrica de España (REE) geanalyseerd door de nucleaire industriegroep Foro Nuclear.

Volgens het in Madrid gevestigde Foro Nuclear blijkt uit de gegevens dat kernenergie gedurende 10 opeenvolgende jaren de belangrijkste productiebron is geweest. De kerncentrales hebben de meeste bedrijfsuren gedraaid, met een exploitatiefactor van 86,72%, en hebben de meeste emissies vermeden. De reactoren van het land hebben gedurende 10 opeenvolgende jaren meer dan een vijfde van de elektriciteit geproduceerd. "Dit is een fundamentele garantie voor de stabiele en continue werking van het elektriciteitssysteem in Spanje", aldus Foro Nuclear.

Kernenergie

In 2021 produceerden de Spaanse kerncentrales iets meer dan 54 TWh (netto) aan elektriciteit, ongeveer 3% minder dan de 55,7 TWh in 2020. De daling was het resultaat van geplande onderbrekingen in zes eenheden, waarbij Ascó-2 de enige centrale was die niet offline werd gehaald. Sommige onderbrekingen waren langer dan normaal wegens maatregelen tegen Covid-19. In het energie- en klimaatplan van de Spaanse regering is bepaald dat de geïnstalleerde nucleaire capaciteit tot ten minste 2025 op het huidige niveau zal blijven, maar vanaf 2030 zal worden teruggebracht tot iets meer dan 3.000 MW. In een rapport van het Internationaal Energieagentschap van mei 2021 staat dat Spanje kernenergie niet mag uitsluiten als een optie voor de periode na 2050, aangezien de reactortechnologie kan bijdragen tot het koolstofvrij maken van de economie door de levering van warmte bij hoge temperatuur en de productie van waterstof. Foro Nuclear heeft er herhaaldelijk bij de regering op aangedrongen de "verstikkende" fiscale druk op de nucleaire vloot te verminderen.

Gerelateerd nieuws

Amerikaanse toezichthouder NRC begint aan regelgevend kader voor kernfusie
Bron: World Nuclear News18 april 2023
De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green

Gerelateerd nieuws

De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Nieuwsoverzicht