Innovatief en alledaags

IAEA-team in Roemenië rondt eerste Site and External Events Design (SEED)-beoordeling af voor locatie van SMR

Een team van deskundigen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) heeft een veiligheidsbeoordeling afgerond van het Roemeense selectieproces voor de locatie van de geplande kleine modulaire reactoren (SMR). Wanneer alles volgens schema verloopt zijn, zou dit de eerste in Europa gebouwde SMR kunnen worden.

In mei kondigde de Roemeense regering, via het staatsbedrijf Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN), aan dat zij Doicești, ongeveer 90 km ten noordwesten van de hoofdstad Boekarest, had gekozen als de voorkeurslocatie voor de SMR, na een diepgaande studie die werd uitgevoerd met een subsidie van het Bureau voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Staten. Roemenië heeft de IAEA verzocht een evaluatiemissie voor het ontwerp van de locatie en externe gebeurtenissen (SEED) uit te voeren om het proces te beoordelen dat bij de keuze van de voorkeurslocatie is gevolgd. De SEED-missie - die plaatsvond van 22 tot en met 24 augustus - was de eerste SEED-missie van de IAEA die de locatiekeuze voor een SMR onderzocht. SEED-missies helpen IAEA-lidstaten in verschillende stadia van de ontwikkeling van een kernenergieprogramma, onder meer door de selectie van de locatie, de beoordeling van de locatie en het ontwerp van structuren, systemen en componenten te beoordelen, rekening houdend met de specifieke externe en interne gevaren van de locatie. De driedaagse missie werd uitgevoerd op verzoek van het SNN. Roemenië heeft momenteel één operationele kerncentrale (NPP) in Cernavodă, die ongeveer 18% van de elektriciteit van het land produceert. Het land overweegt zijn kernenergieprogramma uit te breiden en te moderniseren door de inzet van SMR's op geschikte locaties, naast andere acties op de bestaande grote centrale.

Betrouwbare kernenergie

SMR's hebben het potentieel om bij te dragen tot de wereldwijde toegang tot betrouwbare kernenergie. Zij zijn slechts een fractie van de omvang van grote reactoren - ongeveer een derde van de opwekkingscapaciteit van traditionele kerncentrales - en hebben lagere aanloopkapitaalkosten, een kortere bouwtijd (dankzij prefabricage) en minder risico's voor de bevolking in geval van een ongeluk. De IAEA beoordeelt hoe Roemenië het proces voor de selectie van de locatie voor de SMR heeft uitgevoerd in het licht van de IAEA-veiligheidsnormen, rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor een locatie van externe gebeurtenissen, zoals tsunami's, aardbevingen en overstromingen, en de mogelijke gevolgen voor de bevolking van ongevallen op de locatie met een lage waarschijnlijkheid. "Deze uitgebreide evaluatie zal het Roemeense publiek en daarbuiten zekerheid bieden over de selectie van de SMR-locatie", aldus Paolo Contri, teamleider van de evaluatie en hoofd van de afdeling Externe gebeurtenissen in het departement nucleaire veiligheid en beveiliging van de IAEA. "De gedane aanbevelingen zullen Roemenië helpen zich voor te bereiden op de bouw van de SMR, door ervoor te zorgen dat mogelijke problemen in verband met de veiligheid van de locatie in een vroeg stadium van het proces zorgvuldig worden overwogen en dat alternatieve locaties beschikbaar zijn voor het geval de geselecteerde locatie niet voldoet aan de eisen op basis van de gedetailleerde karakterisering van de locatie. Het is belangrijk dat potentiële externe risico's in een vroeg stadium worden geïdentificeerd, zodat beschermende maatregelen die nodig kunnen zijn voor de "defence in depth"-aanpak naar behoren kunnen worden overwogen en beoordeeld." Het missieteam bestond uit drie deskundigen uit Duitsland, Türkiye en het Verenigd Koninkrijk. Zij hadden een ontmoeting met het hoger personeel van het SNN in zijn gebouwen in Boekarest. Het team was ingenomen met de inspanningen van het SNN om een objectief, haalbaar en op veiligheid gericht locatieselectieproces in Roemenië uit te voeren. Roemenië heeft het locatieselectieproces gedocumenteerd in een voorlopig SNN-rapport, dat zal worden gevolgd door een voorlopige Front-End Engineering en Design (FEED) studie. Volgens de SEED-missie is er nog een beperkte hoeveelheid extra werk nodig voor de gevoeligheidsanalyse en het verzamelen van bevestigende gegevens voor de FEED-studie, samen met gedetailleerde aanbevelingen om de projectrisico's tot een minimum te beperken.

Aanbevelingen

Het team heeft een aantal aanbevelingen gedaan ter ondersteuning van de optimalisering van het locatiekeuzeproces en ter minimalisering van het risico dat in de volgende fasen belangrijke veiligheidsproblemen aan het licht komen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het project. Het IAEA-team deed met name de volgende aanbevelingen: Alle gegevens worden verzameld in een samenvattend verslag over de locatieselectie, overeenkomstig de aanbevelingen in IAEA-veiligheidsgids SSG-35, om een traceerbare ondersteuning te bieden voor latere beslissingen en fasen van locatie-evaluatie. Een passende graduele aanpak wordt toegepast voor de specifieke technologie die voor de in te zetten SMR is geselecteerd, en in overeenstemming met de potentiële radiologische gevolgen van ongevallen, om aan de algemene veiligheidsdoelstellingen te voldoen. Er werden richtsnoeren gegeven voor de IAEA-benadering van de gradatie. Een eventuele aanvullende gegevensverzamelingsfase voor het selectieproces - via licht onderzoek en monitoring - wordt uitgevoerd voor de locatie die de voorkeur geniet, als back-up, gericht op de meest discriminerende selectiecriteria. Roemenië heeft de IAEA meegedeeld dat in de komende periode verdere grondige evaluaties van de locatie in Doicești zullen worden uitgevoerd en dat het actief gevolg geeft aan de aanbevelingen van de IAEA SEED-missie ter ondersteuning van deze werkzaamheden. "Wij hebben de IAEA SEED-missie uitgenodigd omdat het voor ons een prioriteit is om in Roemenië een ultramodern SMR-project te bouwen dat volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, zoals we dat hebben gedaan in de 25 jaar dat we de kerncentrale van Cernavodă exploiteren", aldus Cosmin Ghita, CEO van SNN. "Met de voortdurende steun van de IAEA kan onze ervaring met de vestiging en bouw van onze eerste SMR worden gebruikt door andere landen die overwegen SMR's te bouwen. SNN is bereid onze ervaring met strategische en technische aspecten van SMR-bouwprojecten te delen." Het eindverslag van de missie zal binnen drie maanden aan de Roemeense regering worden voorgelegd.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht