Innovatief en alledaags

IAEA start review van de waterlozing van Fukushima

Een team met experts van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) is in Japan om officieel het startschot te geven voor een meerjarige evaluatie van de geplande lozing van behandeld water bij de kerncentrale van Fukushima Daiichi. Het is de eerste missie van de IAEA in het kader van de ondersteuning bij de evaluatie en monitoring van Japan vóór, tijdens en na de lozing van behandeld water, die naar verwachting in 2023 zal beginnen.

Op de locatie van Fukushima Daiichi wordt besmet water behandeld met het Advanced Liquid Processing System (ALPS), dat het grootste deel van de radioactieve besmetting verwijdert, met uitzondering van tritium. Dit behandelde water wordt momenteel opgeslagen in tanks op de locatie. De totale tankopslagcapaciteit bedraagt ongeveer 1,37 miljoen kubieke meter en naar verwachting zullen alle tanks rond de zomer van 2022 vol zijn.

Tientallen jaren

In april kondigde de Japanse regering haar formele besluit aan dat het behandelde water dat op de site van Fukushima Daiichi is opgeslagen, in zee zal worden geloosd. Volgens het basisbeleid mag het met ALPS behandelde water worden geloosd "op voorwaarde dat de wet- en regelgeving volledig wordt nageleefd en dat de maatregelen om de negatieve gevolgen voor de reputatie tot een minimum te beperken, grondig worden uitgevoerd". Japan wil het behandelde water rond de lente van 2023 beginnen vrij te geven, en de hele operatie zou tientallen jaren kunnen duren. Vorige maand kondigde Tokyo Electric Power Company plannen aan voor de bouw van een onderzeese tunnel van ongeveer 1 kilometer lang voor de lozing van het behandelde water.

Controle en milieumonitoring

De IAEA heeft toegezegd technische steun te verlenen bij het toezicht op en de evaluatie van de veilige en transparante uitvoering door Japan van zijn plan om het behandelde water in zee te lozen. De IAEA zal de belangrijkste veiligheidsaspecten van het plan onderzoeken, waaronder: de radiologische karakterisering van het te lozen water; de veiligheidsgerelateerde aspecten van het waterlozingsproces en het bijbehorende draaiboek; de beoordeling van de radiologische milieueffecten met betrekking tot de bescherming van mens en milieu; de regulerende controle met inbegrip van vergunningverlening, inspecties en toetsing en beoordeling; en de milieumonitoring in verband met de lozing. Tijdens hun eerste missie zal het IAEA-team in Tokio hoge ambtenaren ontmoeten van de Japanse autoriteit voor nucleaire regelgeving, het Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het team - onder leiding van plaatsvervangend directeur-generaal van de IAEA en hoofd van de afdeling Nucleaire veiligheid en beveiliging Lydie Evrard en met inbegrip van Gustavo Caruso, coördinerend directeur voor het IAEA-project - zal ook naar Fukushima Daiichi reizen om technische details te bespreken met deskundigen ter plaatse en om belangrijke activiteiten en locaties te observeren die van belang zijn voor de beoordeling door het agentschap.

IAEA taskforce

"Het Agentschap steunt Japan om ervoor te zorgen dat de hele operatie om het water de komende decennia te lozen, wordt uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de internationale veiligheidsnormen," zei directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA. "Tijdens de missie van deze week zal het team het tijdschema voor onze evaluaties bespreken, met name op de locatie, om ervoor te zorgen dat de lozing op een veilige en transparante manier plaatsvindt." Er is een IAEA-taskforce opgericht, bestaande uit internationaal erkende deskundigen uit de lidstaten en voorgezeten door de coördinerend directeur van de IAEA, om toezicht te houden op het programma van technische bijstand en om de plannen en acties in verband met de lozing van behandeld water te evalueren. "Bij de evaluaties van de IAEA zullen vooraanstaande deskundigen met uiteenlopende achtergronden en ruime ervaring worden ingezet om zowel nationale als internationale belanghebbenden tijdig te voorzien van relevante en uitgebreide informatie over de veiligheid van de lozing van het water", aldus adjunct-directeur-generaal Evrard. "Dit zal ook bijdragen tot transparantie en als zodanig het vertrouwen van het publiek met betrekking tot de veiligheid van de waterlozing vergroten".

Gerelateerd nieuws

IAEA helpt Beirut met non destructief onderzoek
Bron: World Nuclear News3 september 2021
Een team van deskundigen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) voert een missie uit naar Libanon om nationale autoriteiten en vakmensen op te leiden in het uitvoeren van niet-destructief onderzoek. Hiermee zijn ze in staat om de integriteit te onderzoeken van gebouwen die vorig
World Nuclear Association: het jaar 2020 laat de veerkracht zien van kernenergie
Bron: World Nuclear News2 september 2021
Kernreactoren hebben in 2020 in totaal 2553 TWh aan elektriciteit opgewekt, een daling ten opzichte van de 2657 TWh in 2019. Dit staat in het World Nuclear Performance Report dat door de World Nuclear Association is vrijgegeven. Ondanks de kleine daling zei de directeur-generaal van de associatie, S
Vakbonden herhalen oproep om kernenergie op te nemen in EU-taxonomie
Bron: World Nuclear News27 juli 2021
Kernenergie moet worden opgenomen in de Europese taxonomie, zo hebben 18 vakbonden uit de energiesector uit 10 landen van de Europese Unie Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), laten weten. In een gezamenlijke brief riepen de vakbonden op tot: "Een dialoog met als doel ker

Gerelateerd nieuws

Een team van deskundigen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) voert een missie uit naar Libanon om nationale autoriteiten en vakmensen op te leiden in het uitvoeren van niet-destructief onderzoek. Hiermee zijn ze in staat om de integriteit te onderzoeken van gebouwen die vorig
Kernreactoren hebben in 2020 in totaal 2553 TWh aan elektriciteit opgewekt, een daling ten opzichte van de 2657 TWh in 2019. Dit staat in het World Nuclear Performance Report dat door de World Nuclear Association is vrijgegeven. Ondanks de kleine daling zei de directeur-generaal van de associatie, S
Kernenergie moet worden opgenomen in de Europese taxonomie, zo hebben 18 vakbonden uit de energiesector uit 10 landen van de Europese Unie Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), laten weten. In een gezamenlijke brief riepen de vakbonden op tot: "Een dialoog met als doel ker
Nieuwsoverzicht