Innovatief en alledaags

IAEA start Rays of Hope om kanker wereldwijd te bestrijden

Met meer dan 19 miljoen nieuwe kankergevallen en 10 miljoen sterfgevallen ten gevolge van kanker in 2020 alleen al wordt verwacht dat de jaarlijkse last wereldwijd zal toenemen. In de komende twee decennia zullen er 30 miljoen nieuwe gevallen van kanker zijn en zullen er 16 miljoen sterfgevallen zijn. De ziekte vormt de zwaarste last voor landen met lage en middeninkomens, waar naar verwachting meer dan 70% van de sterfgevallen aan kanker zal plaatsvinden. Toch ontvangen deze landen slechts 5% van de wereldwijde uitgaven op dit gebied. Het internationaal atoomagentschap, de IAEA, is daarom gestart met het project 'Rays of Hope'.

De projecten in het kader van "Rays of Hope" zijn gebaseerd op duurzaamheid. Het gaat om het bouwen aan of versterken van de wetgeving en infrastructuur inzake stralingsbescherming en heht zorgen voor kwaliteitscontrole, begeleiding, opleiding en uitrusting. Rays of Hope combineert verschillende elementen tot een reeks interventies die op elkaar voortbouwen en elkaar aanvullen om de impact te maximaliseren. Door een scherpe focus op landen zonder radiotherapie of met ongelijke toegang, richt Rays of Hope zich op het prioriteren van een beperkt aantal kosteneffectieve en duurzame interventies met een hoge impact, in lijn met de nationale behoeften en inzet. Rays of Hope wil daarmee bijdragen aan de verwezenlijking van de 2030-agenda en de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3 (goede gezondheid en welzijn), indicator 3.4 om de voortijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met een derde te verminderen.

De rol van de IAEA in de strijd tegen kanker

De IAEA heeft zes decennia ervaring in het helpen van landen bij de bestrijding van kanker, en doet dit in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De door de IAEA verleende bijstand heeft vele landen in staat gesteld veilige, beveiligde en doeltreffende capaciteiten op het gebied van stralingsgeneeskunde (radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde) op te zetten en/of te versterken. De IAEA heeft echter meer middelen nodig om het enorme tekort aan apparatuur en hooggeschoold en goed opgeleid personeel in de ontwikkelingslanden te overbruggen. Daarom richt de IAEA zich ook op het smeden van nieuwe partnerschappen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, onder meer van regeringen, internationale financieringsinstellingen en de particuliere sector, om te zorgen voor een zo groot mogelijk bereik, effect en duurzaamheid van de Rays of Hope.

Illustratie: Voorblad brochure Rays of Hope - ©IAEA 

Gerelateerd nieuws

Amerikaanse toezichthouder NRC begint aan regelgevend kader voor kernfusie
Bron: World Nuclear News18 april 2023
De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green

Gerelateerd nieuws

De divertor van het prototype van de Trenta fusiegenerator. Foto van Helion Energy
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Nieuwsoverzicht