Innovatief en alledaags

IAEA organiseert virtuele school over nucleair en radiologisch leiderschap

Onlangs vond een vierdaagse proef plaats opgezet door de IAEA met een virtuele school voor nucleair en radiologisch leiderschap voor veiligheid. Aan bod kwamen de verbanden tussen de veiligheidscultuur van een organisatie, leiderschap en besluitvorming. Daarnaast werd aandacht besteed aan de rol van de veiligheidsnormen van de IAEA bij het tot stand brengen van een robuust kader om een hoog niveau van nucleaire veiligheid te waarborgen.

De school - voor het eerst in virtuele vorm - vond plaats van 28 juni tot en met 1 juli, met de deelname van 16 jonge nucleaire beroepsbeoefenaars uit het gehele IAEA-secretariaat. De lessen die uit het proefproject zijn getrokken, zullen worden gebruikt om de cursus te verbeteren, die de IAEA vervolgens zowel virtueel als in persoon aan de landen zal aanbieden.

Doel van de school is beginnende en ‘midden-carrière’ nucleaire beroepsbeoefenaren, de veiligheidsleiders van de toekomst, bewuster te maken van de rol van leiderschap op het gebied van nucleaire en radiologische veiligheid. De cursus, die in 2017 voor het eerst in een traditioneel fysiek formaat werd gehouden, stelt deelnemers in staat om hun praktische begrip van leiderschap voor veiligheid uit te breiden door middel van interactieve oefeningen en casestudy-analyse en rust hen uit met tools om de veiligheid van nucleaire installaties in hun dagelijkse werk te ondersteunen en te verbeteren.

"Deze school moedigt de leiders van morgen aan om de veilige en beveiligde uitvoering van de vreedzame toepassingen van nucleaire wetenschap en technologie te bevorderen", aldus Lydie Evrard, adjunct-directeur-generaal en hoofd van de afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging. "Het biedt grote steun bij de bewustmaking van de voordelen van de toepassing van de veiligheidsnormen van de IAEA."

Voordat de COVID-19-pandemie het internationale reizen begon te belemmeren, waren er acht opleidingsprogramma's gehouden in Frankrijk, Mexico, India, Turkije, Brazilië, Pakistan, Marokko en Japan, met in totaal meer dan 235 deelnemers uit 65 landen.

Vaardigheden zoals goede interne en externe communicatie, actief luisteren, feedback aanmoedigen en een open geest hebben, werden benadrukt als kritieke factoren om een goede leider voor veiligheid te zijn. De deelnemers leerden ook over het effect van plotselinge stress op iemands prestatievermogen en het effect ervan op de besluitvorming. Ze leerden hoe belangrijk het is om kalm te blijven, veiligheidsprocessen te volgen en lijnmanagers snel te informeren over acties die worden ondernomen om de veiligheid te garanderen.

"In een organisatie is iedereen die zich sterk inzet voor veiligheid een leider op het gebied van veiligheid, ongeacht zijn rol in de hiërarchie. Het is de bedoeling dat alle deelnemers de school afronden met dat in hun geheugen gegrift," aldus Shahid Mallick, hoofd van de afdeling Programma, Strategie en Coördinatie van de IAEA. "Deze virtuele school, die intern werd gehouden, bood een nuttig platform voor alle betrokkenen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop we onze inspanningen kunnen aanpassen om landen wereldwijd te ondersteunen bij het verbeteren van hun leiderschap op het gebied van veiligheid."

Het complete artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Gerelateerd nieuws

Vakbonden herhalen oproep om kernenergie op te nemen in EU-taxonomie
Bron: World Nuclear News27 juli 2021
Kernenergie moet worden opgenomen in de Europese taxonomie, zo hebben 18 vakbonden uit de energiesector uit 10 landen van de Europese Unie Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), laten weten. In een gezamenlijke brief riepen de vakbonden op tot: "Een dialoog met als doel ker
China start bouw van eerste ondergrondse onderzoekslaboratorium voor de opberging radioactief afval
Bron: IAEA23 juli 2021
China is begonnen met de bouw van haar eerste ondergrondse onderzoekslaboratorium in de Gobi-woestijn. Doel is om na te gaan of het gebied in de toekomst geschikt is voor de geologische opberging van hoogactief afval, met inbegrip van verbruikte splijtstof, dat in China's 51 operationele kerncentral
Italianen sluiten toekomstig gebruik van kernenergie niet uit
Bron: World Nuclear News22 juli 2021
Een derde van de Italianen is voorstander van een heroverweging van het gebruik van kernenergie in het land, zo blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van Comitato Nucleare e Ragione. Meer dan de helft van de respondenten verklaarde dat zij het toekomstige gebru

Gerelateerd nieuws

Kernenergie moet worden opgenomen in de Europese taxonomie, zo hebben 18 vakbonden uit de energiesector uit 10 landen van de Europese Unie Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), laten weten. In een gezamenlijke brief riepen de vakbonden op tot: "Een dialoog met als doel ker
China is begonnen met de bouw van haar eerste ondergrondse onderzoekslaboratorium in de Gobi-woestijn. Doel is om na te gaan of het gebied in de toekomst geschikt is voor de geologische opberging van hoogactief afval, met inbegrip van verbruikte splijtstof, dat in China's 51 operationele kerncentral
Een derde van de Italianen is voorstander van een heroverweging van het gebruik van kernenergie in het land, zo blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van Comitato Nucleare e Ragione. Meer dan de helft van de respondenten verklaarde dat zij het toekomstige gebru
Nieuwsoverzicht