Innovatief en alledaags

IAEA-onderzoek: COVID-19 pandemie veroorzaakt grote afname hartaandoeningen-tests

Het diagnosticeren en behandelen van hartziekten zijn wereldwijd tijdens de eerste maanden van de pandemie met bijna twee derde afgenomen doordat landen en patiënten de strijd tegen COVID-19 als prioriteit hebben aangemerkt. Dit volgt uit een onderzoek van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De bevindingen geven aanleiding tot bezorgdheid voor risicopatiënten of patiënten die met dergelijke aandoeningen leven, aangezien hart- en vaatziekten wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak blijven, waarbij jaarlijks ongeveer 18 miljoen mensen om het leven komen.

Het onderzoek dat deze week in het Journal of the American College of Cardiology is gepubliceerd, is de eerste grootschalige beoordeling in zijn soort, waarin de reacties van meer dan 900 instellingen in 108 landen zijn meegenomen. Het vergelijkt gegevens van maart en april 2020 met dezelfde periode in 2019 over een reeks standaardprocedures om de gezondheid van het hart te evalueren, zoals echocardiografieën, angiografieën en stresstests voor lichaamsbeweging.  

 

"De pandemie heeft de levering van gezondheidszorg wereldwijd duidelijk verstoord en heeft dientengevolge de diensten voor het beheer van chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen beïnvloed”, aldus Diana Paez, een van de auteurs en hoofd van de afdeling Nucleaire geneeskunde en diagnostische beeldvorming van de IAEA. "Er was een afname van 64% in diagnostische procedures voor cardiologie in vergelijking met het voorgaande jaar. De verstoring van de dienstverlening was plotseling waarneembaar en aanzienlijk in alle regio's."

 

Uit het onderzoek bleek dat de procedures die het meest werden beïnvloed, langer duurden en dat het risico van blootstelling aan COVID-19-infecties kon toenemen. De tests van de inspanningsoefeningen, bijvoorbeeld, waar druppels zweet en het speeksel mogelijk in de lucht worden vrijgegeven, waren het meest verstoord. Deze wijdverspreide methode voor het bepalen van de hartfitness werd met 78% gereduceerd, terwijl invasieve procedures zoals het inbrengen van buisjes voor het verkrijgen van ultrasone beelden, zoals transesofageale echocardiografie, met 76% afnamen. Meer routinematige transthoracale echocardiografie - gewone echografie van het hart met behulp van elektroden op de borst - daalde met 59 %, en complexere procedures zoals coronaire angiografie daalden met 55 %.

 

De dalingen waren vooral te wijten aan: het vermijden van tests door patiënten uit angst voor mogelijke blootstelling aan COVID-19 in een ziekenhuisomgeving, minder afspraakplaatsen door uitgebreide desinfectiemaatregelen tussen patiënten, en het vermijden van tests waarbij gebruik wordt gemaakt van aërosolisatie om de risico's op blootstelling van het personeel tot een minimum te beperken. In 22% van de centra werd ook een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor medisch personeel gemeld, met inbegrip van maskers met een hoge filtratiegraad, wat het vermogen om procedures uit te voeren belemmert.

 

"Uit de gegevens bleek dat de meeste faciliteiten over de hele wereld hebben gereageerd op COVID-19 met praktijken zoals fysieke afstand, gebruik van gezichtsmaskers, robuuste screening en temperatuurcontroles", aldus Paez. "Toch werden, in vergelijking met het voorgaande jaar, ongeveer 718.000 cardiale diagnostische procedures niet uitgevoerd in maart-april 2020 in de deelnemende centra als gevolg van COVID-19".

 

Het onderzoek wees op verschillen tussen landen die samenvallen met algemene wereldwijde verschillen in de toegang tot de gezondheidszorg. In de vier landen met een laag inkomen die aan het onderzoek deelnamen, bedroeg de totale vermindering van de procedures 81%. In 60% van de centra in de hoge-inkomenslanden, ongeveer de helft van de centra in de middeninkomenslanden en in geen van de centra in de lage-inkomenslanden, werden geavanceerde mogelijkheden voor interactie met de patiënt uitgevoerd, zoals gezondheidszorg op afstand voor het communiceren en bespreken van resultaten en behandeling zonder de noodzaak van fysieke aanwezigheid.

 

"De resultaten tonen de kwetsbaarheid aan van de gezondheidszorgsystemen om levensreddende cardiale zorg te leveren onder stressvolle omstandigheden en onderstrepen het belang van het ondersteunen van deze systemen met apparatuur, training, internationale samenwerking en infrastructuur," zei co-auteur Andrew Einstein van de Columbia University.

 

Hart- en vaatziekten blijven wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak en net als veel andere chronische ziekten zijn de vooruitzichten op behandeling gekoppeld aan vroegtijdige opsporing en behandeling. De verstoring die door COVID-19 wordt veroorzaakt, kan ook gevolgen hebben voor de vooruitgang die in de afgelopen decennia is geboekt, zoals een daling van de sterfte door hartziekten in veel regio's van de wereld. "Het is belangrijk dat we de winst die in de afgelopen 20 jaar is geboekt door de pandemie niet verliezen," zei co-auteur dr. Michelle Williams van de Universiteit van Edinburgh. "We willen niet dat mensen met hartziekten de tijdige diagnose en behandeling missen of ernstige levensbedreigende complicaties ontwikkelen die vermeden hadden kunnen worden".

 

Diagnostische procedures met behulp van ioniserende straling spelen een centrale rol in het beheer van cardiovasculaire en vele andere niet-overdraagbare ziekten. In september 2020 publiceerde de IAEA een onderzoek naar de impact op COVID-19 op de nucleaire geneeskunde in de kankerzorg. Het IAEA heeft ook technische richtsnoeren opgesteld om de afdelingen nucleaire geneeskunde te helpen hun diensten tijdens COVID-19 voort te zetten en heeft wereldwijd gezondheidswerkers voorzien van de nodige opleiding en middelen, onder meer via webinars en publicaties die vrij toegankelijk zijn. 

Dit is een vertaald bericht van de IAEA dat is te vinden onder: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/covid-19-pandemic-causes-major-decrease-in-heart-disease-tests-iaea-survey-shows  

Gerelateerd nieuws

PALLAS architectuur: uniek ontwerp op een unieke locatie
Bron: PALLAS14 januari 2021
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) en bouwconsortium ICHOS maken vandaag de architectuur van de nieuwe gebouwen van PALLAS bekend. Het ontwerp van de gebouwen is uniek op een bijzondere locatie in de duinen op de Energy & Health Campus in Petten.
Nieuw Nationaal Centrum versterkt Sri Lanka's strijd tegen vectorgebonden ziektes
Bron: IAEA13 januari 2021
Ziektes die worden overgedragen door vectoren - meestal muggen - vormen een toenemende bedreiging voor de bevolking en het vee van Sri Lanka. Om te helpen bij het controleren van deze vectoren heeft de IAEA in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een vier
Virtual cancer control assessment in Senegal by IAEA and partners
Bron: IAEA12 januari 2021
Saliou Tall, Director of the Idrissa Pouye de Grand Yoff Hospital in Dakar, holds his camera up to an MRI scanner, takes a picture, and presses send. Halfway across the world, the phone of an international cancer control expert pings. This photo is one of hundreds she and other experts used, alongsi

Gerelateerd nieuws

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) en bouwconsortium ICHOS maken vandaag de architectuur van de nieuwe gebouwen van PALLAS bekend. Het ontwerp van de gebouwen is uniek op een bijzondere locatie in de duinen op de Energy & Health Campus in Petten.
Ziektes die worden overgedragen door vectoren - meestal muggen - vormen een toenemende bedreiging voor de bevolking en het vee van Sri Lanka. Om te helpen bij het controleren van deze vectoren heeft de IAEA in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een vier
Saliou Tall, Director of the Idrissa Pouye de Grand Yoff Hospital in Dakar, holds his camera up to an MRI scanner, takes a picture, and presses send. Halfway across the world, the phone of an international cancer control expert pings. This photo is one of hundreds she and other experts used, alongsi
Nieuwsoverzicht