Innovatief en alledaags

IAEA-initiatief formuleert doelstellingen voor veilige en betrouwbare toepassing SMR's

Een nieuw initiatief van de IAEA zal naar verwachting leiden tot een betere harmonisatie van de regelgevingsactiviteiten en een standaardisering van de industriële aanpak. Hoge nucleaire regelgevers en industriële leiders zijn op 23-24 juni voor het eerst bijeengekomen in het kader van het Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) van de IAEA om routekaarten te bespreken voor een snellere, veilige invoering van geavanceerde kernreactoren, met bijzondere aandacht voor kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors - SMR's).

Het NHSI heeft tot doel de veilige en beveiligde uitrol van SMR's te vergemakkelijken, zodat zij maximaal kunnen bijdragen aan het bereiken van koolstofvrije emissies tegen 2050. Op de startvergadering van vorige week hebben 125 deelnemers uit 33 landen in twee afzonderlijke maar complementaire sporen - één voor de regelgevers en het andere voor de technologiehouders en -exploitanten - gewerkt aan de opstelling van een gezamenlijk werkplan tot 2024. "Op nucleair gebied moeten we de hoogste normen hanteren voor nucleaire veiligheid en beveiliging - die zijn onmisbaar voor het publiek, regeringen en investeerders. Nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles zullen de lakmoesproef zijn voor reactoren die op de vereiste schaal kunnen worden ingezet. Bij het NHSI gaat het er niet om de kantjes eraf te lopen - het gaat erom het goed te doen en het snel te doen," verklaarde directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA tijdens de openingszitting.

Meer samenwerking op regelgevingsgebied

Op het gebied van regelgeving zullen drie werkgroepen parallel werken aan: het opzetten van een kader voor het delen van informatie, het ontwikkelen van een internationale evaluatie van het regelgevingsontwerp voorafgaand aan de vergunningverlening en het ontwikkelen van een aanpak om de evaluaties van andere regelgevingsinstanties te benutten. "Het doel is de samenwerking op regelgevingsgebied sterk op te voeren om dubbel werk op regelgevingsgebied te voorkomen, de efficiëntie te vergroten en het bereiken van gemeenschappelijke regelgevingsstandpunten te vergemakkelijken zonder de nucleaire veiligheid en de nationale soevereiniteit in het gedrang te brengen", aldus Anna Bradford, directeur Veiligheid van nucleaire installaties bij de IAEA en voorzitter van de regelgevingswerkzaamheden. De deelnemers bespraken hoe landen de evaluatie van andere regelgevers kunnen gebruiken als een bron van input. "We waren het er allemaal over eens dat een document over hoe de evaluaties van andere regelgevers kunnen worden gebruikt, nuttig zou zijn. Er is goede ervaring opgedaan in de toetredende landen, en we zullen ook kijken naar de conclusies van het SMR Regulators' Forum", aldus Bradford. De IAEA kan ook een nieuwe toetsingsmissie ontwikkelen, die het proces van toetsing van de SMR-regelgeving van landen zal toetsen aan de veiligheidsnormen van de IAEA, om zo vertrouwen te wekken in de toetsingen van regelgevende instanties, die vervolgens gemakkelijker kunnen worden gebruikt door andere regelgevers.

Gestandaardiseerde industriële benaderingen

Het doel van het industriespoor is om meer gestandaardiseerde industriële benaderingen te ontwikkelen voor de fabricage, bouw en exploitatie van SMR's, waardoor de tijdschema's voor vergunningen, de kosten en uiteindelijk de tijd om SMR's in te zetten, kunnen worden beperkt. Het SMR-bedrijfsmodel is vaak gebaseerd op serieproductie, wat betekent dat na de ingebruikneming van de eerste reactor van een bepaald type, kosten en tijd kunnen worden bespaard door een gestandaardiseerde aanpak. Het industriespoor richtte zich op vier doelstellingen: harmonisatie van gebruikerseisen op hoog niveau, informatie-uitwisseling over nationale normen en codes, experimenten en validatie van simulatiecomputercodes om SMR's te modelleren en versnelling van de invoering van een nucleaire infrastructuur voor SMR's.

Codes en normen zijn eisen en regels voor het ontwerp, de bouw en de werking van structuren, systemen en componenten, en zij worden uitgevaardigd door nationale en wereldwijde organisaties, zoals de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). De uitdaging bij het harmoniseren van codes en normen is dat elk land andere eisen kan stellen. Voor codes en normen die van toepassing zijn op SMR's, zullen equivalenties tussen bestaande vereisten worden geïdentificeerd, en het NHSI zal informatie verzamelen en delen via een platform dat zal worden uitgebreid naar geavanceerde fabricagenormen en maatwerk voor SMR's. Voorts heeft het NHSI voorgesteld middelen te delen onder experimentele faciliteiten, technologiehouders en organisaties voor technische ondersteuning (TSO's) om simulatiecomputercodes te valideren voor het modelleren van SMR's, die worden gebruikt ter ondersteuning van de ontwerp- en veiligheidsanalyse die de regelgevers beoordelen om vergunningen te verlenen. De TSO's leveren expertise en diensten ter ondersteuning van de nucleaire en stralingsveiligheid en alle daarmee verband houdende wetenschappelijke en technische vraagstukken. Door middel van deze startbijeenkomst hebben beide sporen "ambitieuze maar haalbare werkprogramma's ontwikkeld die voortbouwen op eerdere activiteiten en die geleidelijk belangrijke stappen zetten om te helpen bij de harmonisatie en standaardisatie van ontwerp en bouw en de harmonisatie van regelgevende benaderingen," verklaarde Grossi. "Ik ben ervan overtuigd dat het NHSI een echte spelbreker zal zijn."

Het complete artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Fotocredit: A. Tarhi/IAEA

Gerelateerd nieuws

Internationaal Energie Agentschap: kernenergie is klaar voor 'comeback'
Bron: NucNet30 juni 2022
Kernenergie krijgt steeds meer voet aan de grond in tal van landen.  De stijgende brandstof- en energieprijzen zetten de regeringen ertoe aan hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Interna
Wetenschap en samenwerking essentieel voor aanpak plasticvervuiling oceanen
Bron: IAEA28 juni 2022
Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
Nieuwe premier van Australië belooft klimaatprobleem aan te pakken
Bron: World Nuclear News17 juni 2022
Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn

Gerelateerd nieuws

Kernenergie krijgt steeds meer voet aan de grond in tal van landen.  De stijgende brandstof- en energieprijzen zetten de regeringen ertoe aan hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Interna
Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur komt elk jaar ten minste 14 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dat plastic maakt 80 procent uit van al het afval in zee, dat dieren verstrikt en door zeedieren wordt opgegeten. 
Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn
Nieuwsoverzicht