Innovatief en alledaags

IAEA gaat Peru ondersteunen bij de bestrijding van de olieramp

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) zal deskundigen en geavanceerde controleapparatuur sturen om Peru te helpen de milieuschade van een grote olieramp in zijn kustwateren te beoordelen en te beperken, zo verklaarde directeur-generaal Rafael Mariano Grossi vandaag tegenover de minister van Buitenlandse Zaken van de Zuid-Amerikaanse natie.

In een videovergadering met minister van Buitenlandse Zaken Óscar Maúrtua de Romaña naar aanleiding van het verzoek van Peru om dringende bijstand, zei directeur-generaal Grossi dat nucleaire technieken kunnen worden gebruikt om de precieze wetenschappelijke gegevens te verzamelen die de autoriteiten nodig hebben om de gevolgen van het olielek doeltreffend aan te pakken en de milieucrisis te overwinnen. "De IAEA zal onmiddellijk actie ondernemen om Peru te helpen bij het aanpakken van deze ernstige situatie, die een bedreiging vormt voor het kostbare kustmilieu van het land en de van de visserij afhankelijke economie," zei hij. "In de komende dagen zullen we een onderzoeksmissie van deskundigen sturen als eerste stap om het land te steunen bij zijn inspanningen om de olielekkage op te ruimen en de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken." Op basis van de bevindingen van de missie zal de IAEA gerichte nucleaire technologie kunnen leveren voor de ontwikkeling van een uitgebreid langetermijnbewakingsprogramma in de kustwateren, de sedimenten, de biota en de lucht van het getroffen gebied. De IAEA kan ook gespecialiseerde apparatuur, technisch advies en opleiding leveren voor de oprichting van een speciale laboratoriumfaciliteit voor de monitoring van olielekken en de beoordeling van de toxiciteit. "De inzet van deskundigen van wereldklasse en krachtige bewakingsapparatuur kan een zeer reëel verschil maken in de strijd van Peru tegen deze milieuramp", aldus directeur-generaal Grossi.


De bijstandsmissie van de IAEA zal worden uitgevoerd in coördinatie met relevante VN-organisaties met een mandaat op het gebied van mariene verontreiniging, zoals het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De IAEA levert expertise over een reeks nucleaire en isotopische technieken om een beter inzicht te krijgen in oceaanverontreinigingen zoals olie en paraffine. Dit helpt landen om de bron van olielozingen te identificeren en saneringsactiviteiten beter te plannen, en om te bepalen waar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt. De olielekkage in de Peruaanse wateren, die naar verluidt is veroorzaakt door grote golven in de buurt van een raffinaderij als gevolg van een vulkaanuitbarsting in Tonga, heeft grote gebieden zowel op zee als op het land getroffen, aldus het ministerie van Milieu van het land. De geplande bijstand van de IAEA is gebaseerd op de wetenschappelijke know-how van haar laboratoria voor onderzoek van het mariene milieu in Monaco. Deze unieke laboratoria binnen het systeem van de Verenigde Naties onderzoeken de effecten van vervuiling op mariene ecosystemen. De IAEA heeft soortgelijke bijstand verleend aan Sri Lanka nadat een containerschip in mei 2021 voor de kust van Colombo in brand was gestoken en gezonken, met een giftig chemisch lek als gevolg, en aan Mauritius nadat grote hoeveelheden stookolie in de Indische Oceaan rond het eilandland waren gelekt uit een schip dat in juli 2020 voor de kust van dat land aan de grond was gelopen.

OSInet

De IAEA, die in 2014 is toegetreden tot het in het kader van de Overeenkomst van Bonn opgerichte netwerk van deskundigen voor de identificatie van olielekken (OSINet), werkt al jaren aan de monitoring van petroleumkoolwaterstof en derivaten daarvan in de oceanen. Het heeft methoden ontwikkeld op basis van analyses van stabiele koolstofisotopen en chemische handtekeningen, die onderzoekers in staat stellen de oorsprong van verontreinigende stoffen te traceren.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Vooruitgang bij de productie van isotopen uit kernafval in de VS
Bron: World Nuclear News14 april 2023
Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Een werknemer van Isotek verwerkt U-233 in een handschoenenkast in ORNL (Afbeelding: DOE EM)
Nieuwsoverzicht