Innovatief en alledaags

IAEA brengt nieuw veiligheidsrapport uit voor dierenartsen over gebruik straling

Dieren, zowel huisdieren als wilde dieren, zorgen voor unieke uitdagingen op het gebied van stralingsbescherming. Dieren werken natuurlijk niet altijd mee en dierenartsen hebben speciale technieken nodig om te zorgen voor duidelijke medische beeldvorming of een doeltreffende behandeling. Grote diersoorten zoals paarden, koeien, leeuwen en olifanten vereisen opgeschaalde apparatuur waarbij hogere stralingsdoses worden gebruikt bij conventionele röntgenprocedures en computertomografie (CT) om goede beeldvormingsresultaten te verkrijgen. Het onlangs verschenen IAEA-rapport nr. 104 Radiation Protection and Safety in Veterinary Medicine uit de Safety Report Series, geeft advies aan professionals in veterinaire toepassingen van straling om hen te helpen hun werk veilig uit te voeren.

"Er is een groei in de diergeneeskunde die een afspiegeling is van de vooruitgang in menselijke toepassingen waarbij straling in de geneeskunde wordt gebruikt," legt de technisch secretaris van de gids, IAEA Radiation Safety Specialist Debbie Gilley, uit. "Een recent waargenomen trend is dat meer mensen dieren aanschaffen en verzorgen, wat resulteert in een toename van het gebruik van straling in de diergeneeskunde voor dieren, aangezien zij bijna elke procedure kunnen ondergaan die aan mensen wordt verstrekt."

De nieuwe publicatie van de IAEA biedt broodnodige stralingsveiligheidsaanbevelingen voor dierenartsen en regelgevende instanties en is relevant voor academische opleidingsprogramma's in de diergeneeskunde, beroepsorganisaties en leveranciers van beeldvormings- en therapieapparatuur die in de diergeneeskunde wordt gebruikt. Het helpt beroepsbeoefenaars om de stralingsbescherming en -veiligheid te versterken in overeenstemming met de technologische vooruitgang op het gebied van diergeneeskunde, met een duidelijke methodologie voor het gebruik van radionucliden voor diagnose en behandeling in de diergezondheidszorg en het beheer van stralingsblootstelling van werknemers en eigenaars door het dier en het afval dat het dier produceert en dat gedurende een korte periode radioactief kan zijn.

Harmonisatie van regels

"In een versnipperd regelgevingslandschap met verschillende opleidingseisen is dit document een duidelijke stap voorwaarts in de harmonisatie van het gebruik van stralingsbronnen in de diergeneeskunde", aldus Kathelijne Peremans, een Europese specialist in veterinaire diagnostische beeldvorming, gevestigd aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, België. De oproep tot deze publicatie kwam voor het eerst ter sprake tijdens een vergadering van het Radiation Safety Standards Committee (RASSC) van de IAEA in 2017, bijgewoond door IAEA-lidstaten en internationale instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van stralingsbeschermingsnormen op wereldniveau. Zij wezen op de proliferatie van veterinaire toepassingen waarbij ioniserende straling betrokken is in de afgelopen twee decennia. "Het is nog steeds gebruikelijk dat veterinaire praktijken worden beschouwd onder 'industriële' regelgeving in plaats van meer geschikte 'medische' regelgeving. Deze gids zal de regelgevende instanties helpen onze praktijk beter te begrijpen en hun aanbevelingen specifiek aan ons vakgebied aan te passen," verklaarde Jerome Benoit, een specialist in radiotherapie-oncologie bij Oncovet in Frankrijk.

Praktisch advies en richtlijnen

De gids is opgesplitst in vijf hoofdstukken die praktisch advies bevatten over stralingsbescherming en -veiligheid voor werknemers, het publiek en het milieu in de radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Zo bevat de publicatie specifieke richtsnoeren voor de bouw en afscherming van ruimten waar stralingsprocedures worden uitgevoerd, de keuze van beschermende kleding voor werknemers, het beheer van radioactieve besmetting en de veilige en beveiligde opslag van radioactieve bronnen die worden gebruikt voor veterinaire brachytherapie. Jolien Berlamont, een nucleair inspecteur voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in Brussel, verklaarde: "Als regelgever zal het veiligheidsrapport ons helpen de belangrijkste elementen voor een doeltreffende stralingsbeschermingsstrategie te definiëren, van belanghebbenden tot opleidingseisen en optimale lay-out van faciliteiten. Het zal ons ook helpen de vragen te formuleren die we moeten stellen in het kader van een duidelijke inspectie- en toezichtstrategie". De gids ondersteunt de veiligheidsnormen van de IAEA als antwoord op de artikelen III en VIII.C van haar statuten: het beschikbaar stellen en bevorderen van de uitwisseling van informatie betreffende vreedzame nucleaire activiteiten en te dien einde als tussenschakel tussen haar lidstaten te fungeren.

Gerelateerd nieuws

ANVS breidt digitale dienstverlening voor ondernemers verder uit
Bron: ANVS29 maart 2021
Vanaf vandaag kunnen schroothandelaren, ondernemers, douane en burgers melding doen van een stralingsincident via het ANVS-loket.
Drones binnenkort ingezet bij radiologische noodsituaties
Bron: FANC25 maart 2021
De radiologische meetcel van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum heeft dinsdag 23 maart meetapparatuur uitgetest, die bij toekomstige radiologische noodsituaties zal worden ingezet om een snellere inschatting te kunnen maken van de impact op bevolking en leefmilieu. Nu worden grote radioactief besm
Volledige productie medische isotopen in de Hoge Flux Reactor met laagverrijkt uranium
19 maart 2021
PETTEN – De Hoge Flux Reactor in Petten produceert, vanaf nu, alleen nog maar medische isotopen met laag verrijkt uranium. Tot voor kort was de productie voor NRG’s Belgische partner IRE nog gebaseerd op hoogverrijkt uranium, omdat IRE laagverrijkt uranium niet volledig kon verwerken. Maar nu heeft

Gerelateerd nieuws

Vanaf vandaag kunnen schroothandelaren, ondernemers, douane en burgers melding doen van een stralingsincident via het ANVS-loket.
De radiologische meetcel van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum heeft dinsdag 23 maart meetapparatuur uitgetest, die bij toekomstige radiologische noodsituaties zal worden ingezet om een snellere inschatting te kunnen maken van de impact op bevolking en leefmilieu. Nu worden grote radioactief besm
PETTEN – De Hoge Flux Reactor in Petten produceert, vanaf nu, alleen nog maar medische isotopen met laag verrijkt uranium. Tot voor kort was de productie voor NRG’s Belgische partner IRE nog gebaseerd op hoogverrijkt uranium, omdat IRE laagverrijkt uranium niet volledig kon verwerken. Maar nu heeft
Nieuwsoverzicht