Innovatief en alledaags

Gronings onderzoek: kernenergie efficiënter voor bereiken klimaatdoelen

Het is financieel voordeliger als Nederland investeert in kerncentrales dan alleen in zonne- en windenergie. Dat concluderen drie onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoe meer zonne- en windenergie wordt opgewekt, hoe lager de stroomprijs wordt. Zo is de stroomprijs nu al veel lager als er veel wind en zon is. Dat effect wordt in de toekomst alleen maar groter als er nog meer zonnepanelen en windmolens zijn, redeneren de onderzoekers. Ten koste van het verdienmodel van de investeerders.

Kerncentrales hebben daar minder last van. Sterker nog: als zonne- en windparken door de weersomstandigheden minder kunnen opwekken, stijgt de stroomprijs juist. En daarvan profiteren de kerncentrales. Ook wijzen de onderzoekers erop dat kerncentrales per eenheid stroom minder subsidie nodig hebben dan hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Windparken op zee hebben de meeste subsidies nodig om de kosten te dekken, zeggen ze.

"Vaak zeggen we: wind op zee is gratis, maar dat komt doordat heel veel kosten op zee door de overheid worden betaald", zegt Machiel Mulder. Hij is hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed het onderzoek naar de kerncentrales. Met het onderzoek hoopt Mulder bij te dragen aan het maatschappelijk debat om kernenergie een mogelijke rol te laten spelen in energiesystemen met een lage CO2-uitstoot. Dat debat is momenteel heel actueel. Door de gestegen gasprijzen, klimaatverandering en de wens om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, ligt kernenergie weer serieus op tafel. De Europese Commissie besloot eerder om kernenergie - onder voorwaarden - als groen te bestempelen.

Bekend is ook dat het kabinet wil kijken naar de bouw van kerncentrales en daarop klonk al direct kritiek. Milieuorganisaties wijzen op de veiligheid en het kernafval dat duizenden jaren radioactief blijft. In het Groningse onderzoek is onder meer rekening gehouden met de kosten van de afvalverwerking en de veiligheid. Volgens hoogleraar Mulder zal het wel even duren voordat definitief voor kerncentrales wordt gekozen. "De meeste tijd gaat in de discussies zitten: kernenergie is een gevoelig onderwerp en er is weerstand, want partijen zijn duidelijk voor of tegen kernenergie. Maar als een kerncentrale eenmaal is gebouwd, gaat die lang mee." Nadat de discussie gevoerd is en de vergunningen zijn verleend, duurt het volgens de onderzoekers nog zeven jaar om een kerncentrale te bouwen. Daarmee kan een kerncentrale volgens de onderzoekers bijdragen aan klimaatdoelstellingen op de langere termijn. Mulder: "De CO2-uitstoot verlagen met alleen zonne- en windenergie is niet genoeg. Kernenergie is dus ook nodig. En dat is zelfs goedkoper, wat ook in de portemonnee van de burger scheelt. Want subsidies worden door de burger betaald."

Het originele artikel is te lezen op de website van de NOS.

Foto: Kerncentrale Borssele - credit foto: ©EPZ

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht