Innovatief en alledaags

Foratom :JRC’s review van de taxonomy van kernenergie is overtuigend en grondig

De resultaten van de evaluatie van kernenergie door het Joint Research Centre (JRC) in het kader van de taxonomie van de Europese Unie zijn "behoorlijk overtuigend en zeer grondig" en moeten in aanmerking worden genomen wanneer extra deskundigengroepen het werk van het GCO evalueren, aldus de in Brussel gevestigde vereniging van de nucleaire industrie Foratom.

In een blog op de website van Foratom zei Jessica Johnson, directeur communicatie en EU-belanghebbenden, dat de Europese Commissie twee extra deskundigengroepen heeft aangewezen om het werk van het GCO te evalueren en voor het zomerreces adviezen uit te brengen. Ze zei dat Foratom de Commissie heeft opgeroepen om kernenergie op te nemen in de eerste gedelegeerde handeling als het werk van het GCO op tijd klaar zou zijn. "Nu de gedelegeerde handeling ten minste tot de tweede helft van april is uitgesteld, denken wij dat dit een haalbare optie is en verzoeken wij de Commissie dit serieus in overweging te nemen", aldus Johnson. "Het zal de onzekerheid wegnemen over de toekomst van kernenergie onder de taxonomie en het zal betekenen dat alle technologieën gelijktijdig worden behandeld, bij voorkeur op gelijke voet." Andere opties, zoals kernenergie als een op zichzelf staande tekst behandelen of het laten rusten totdat de gedelegeerde handelingen in de (mogelijk verre) toekomst worden herzien, zijn volgens mevrouw Johnson niet aanvaardbaar voor de nucleaire industrie omdat dit tot te veel onzekerheid zou leiden.

Positieve impact

Gedelegeerde handelingen zijn juridisch bindende regels die een aanvulling zullen vormen op de taxonomie van de EU voor duurzame financiering. De taxonomie heeft tot doel een gemeenschappelijke taal te creëren waarnaar investeerders kunnen verwijzen wanneer zij investeren in projecten en economische activiteiten die een aanzienlijke positieve impact hebben op het klimaat en het milieu. De taxonomie is op 12 juli 2020 in werking getreden, maar een definitief besluit over een aantal technische criteria die in gedelegeerde handelingen moeten worden opgenomen, moet nog door deskundigen worden beoordeeld en aan een openbare raadpleging worden onderworpen.

Kernenergie is duurzaam

Het JRC kreeg de opdracht na te gaan of de Europese Unie kernenergie als een groene investering moet bestempelen. Het kwam tot de conclusie dat kernenergie in aanmerking komt als duurzaam en niet meer schade toebrengt aan de volksgezondheid of het milieu dan andere technologieën voor elektriciteitsproductie die reeds in de taxonomie zijn opgenomen. Johnson zei dat de bal nu in het kamp van de Commissie ligt. Ze zei dat het aanpakken van de klimaatverandering betekent luisteren naar de wetenschap en niet naar de politiek. En de wetenschap is duidelijk: kernenergie is duurzaam.

Gerelateerd nieuws

Amerikaanse wetenschappers introduceren nieuw concept voor fusiereactor
Bron: World Nuclear News1 april 2021
Wetenschappers van de DIII-D National Fusion Facility van het Department of Energy (DOE) van de Verenigde Staten hebben een nieuw concept voor een compacte fusiereactor bekendgemaakt, dat volgens hen kan helpen bij het definiëren van de technologie die nodig is voor commerciële fusie-energie. Het co
Kernenergie deint mee op wisselingen in de tijdgeest
Bron: de Volkskrant31 maart 2021
Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Canadese Bruce Power wil tegen 2027 netto nul uit te stoten
Bron: World Nuclear News31 maart 2021
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.

Gerelateerd nieuws

Wetenschappers van de DIII-D National Fusion Facility van het Department of Energy (DOE) van de Verenigde Staten hebben een nieuw concept voor een compacte fusiereactor bekendgemaakt, dat volgens hen kan helpen bij het definiëren van de technologie die nodig is voor commerciële fusie-energie. Het co
Kernenergie – veelbesproken in de verkiezingscampagne – heeft een grillige conjunctuur gekend. Ooit was ze voorwerp van een ‘Brede Maatschappelijke Discussie’. Geregeld werden plannen voor nieuwe kerncentrales ontvouwd. Steeds wisten tegenstanders die te verijdelen. En steeds herpakten de voorstande
Bruce Power heeft zich ten doel gesteld om tegen 2027 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, voortbouwend op hun eerder aangekondigd NZ-2050-plan. Het bedrijf zegt dat het de eerste nucleaire exploitant in Noord-Amerika is die een dergelijke ambitieus doel aankondigt.
Nieuwsoverzicht