Innovatief en alledaags

Europese Commissie richt industriële alliantie voor SMR op

Op verzoek van de nucleaire industrie, onderzoeksgemeenschap en regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid zal de Europese Commissie begin 2024 een Industriële Alliantie voor kleine modulaire reactoren (SMR’s) oprichten, zo heeft Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson aangekondigd op de bijeenkomst van het Europese SMR-partnerschap.

De Commissie heeft in juni een Europees pre-Partnerschap voor SMR opgericht met als algemene doelstelling het identificeren van voorwaarden en beperkingen, waaronder financiële, voor een veilig ontwerp, een veilige bouw en een veilige exploitatie van SMR’s in Europa in de komende tien jaar en daarna. Dit alles met inachtneming van het wetgevingskader van de EU in het algemeen en het Euratom-wetgevingskader in het bijzonder.

Op 6 november zei Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson op een evenement van het European Small Modular Reactor Partnership in Bratislava, Slowakije: “Na een lange en intensieve voorbereiding moeten we nu conclusies trekken over de mogelijkheid en het potentieel om een Europese industriële alliantie voor SMR’s op te richten. Industriële allianties zijn een instrument om sterkere samenwerking en gezamenlijke actie tussen alle geïnteresseerde partners te vergemakkelijken. Industriële allianties kunnen een rol spelen bij het bereiken van belangrijke EU-beleidsdoelstellingen door gezamenlijke actie van alle belanghebbende partners.”

“Een succesvolle invoering van SMR’s in het volgende decennium zal een belangrijke en tijdige mijlpaal zijn op onze weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Ik heb er alle vertrouwen in dat de EU een leidende rol kan spelen bij het bereiken van technologische rijpheid voor SMR’s. Dit betekent voor mij dat de eerste SMR’s uiterlijk binnen tien jaar op het Europese elektriciteitsnet moeten worden aangesloten. Dat moet ons doel zijn.”

Simson merkte op dat analyses die zijn uitgevoerd door het Europese SMR pre-Partnerschap hebben gesuggereerd dat een industriële alliantie “het juiste concept is” voor het Europese SMR Partnerschap. Het Stakeholders Forum – dat op 26 oktober in Brussel plaatsvond – “bevestigde de belangstelling en bereidheid” voor een industriële alliantie, voegde ze eraan toe.

“Met een duidelijk mandaat van de lidstaten die deze technologie in hun energiemix willen gebruiken, roept deze vastberadenheid van de belanghebbenden de Commissie op om haar steentje bij te dragen en de oprichting van een industriële alliantie voor SMR’s voor te bereiden.

“Ik ben van mening dat er nu zowel politieke als industriële argumenten zijn om de ontwikkeling van SMR’s in Europa te bevorderen. Ik sta klaar om binnen de Commissie de nodige stappen te zetten om begin volgend jaar de industriële alliantie van de EU voor SMR’s op te richten.”

Simson zei verder dat vaardigheden en industriële competentie, vergunningen, beheer van gebruikte brandstof en radioactief afval een prominente rol moeten spelen in de volgende stappen naar een Europees initiatief voor SMR’s.

De aankondiging van de oprichting van de industriële alliantie werd toegejuicht door Yves Desbazeille, directeur-generaal van de Europese nucleaire handelsorganisatie Nucleareurope: “SMR’s zullen naar verwachting veel voordelen opleveren voor de EU als geheel, in de zin van hulp bij het koolstofvrij maken van moeilijk te reduceren sectoren, het scheppen van banen en het genereren van economische groei in de EU. De basis is gelegd door zijn voorganger, het Europese SMR pre-partnerschap en we zijn verheugd dat de Europese Commissie nu haar volledige steun geeft aan deze belangrijke technologie van de toekomst.”

Gerelateerd nieuws

Radioactieve bronnen veilig opgeslagen en beveiligd in industrie
Bron: ANVS6 november 2023
Industriële bedrijven die radioactieve bronnen opslaan, zijn zeer gemotiveerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor veilige en beveiligde bergplaatsen. Dit concludeert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) na 2 inspectierondes.
IRRS-missie onderstreept belang nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
Bron: ANVS2 november 2023
De Nederlandse overheid en de ANVS hebben blijk gegeven van hun inzet voor de voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Dat is de conclusie van de zogeheten ‘Integrated Regulatory Review Service’ (IRRS)-missie van het Internationaal Atoomagentschap (I
Raad van Advies versterkt met expert stralingsbescherming
Bron: ANVS31 oktober 2023
Sinds 21 oktober is Filip Vanhavere lid van onze Raad van Advies. De komende 5 jaar geeft hij het bestuur van de ANVS gevraagd en ongevraagd advies. Daarvoor zet hij zijn uitgebreide kennis van stralingsbescherming in, net als zijn internationale ervaring. 

Gerelateerd nieuws

Industriële bedrijven die radioactieve bronnen opslaan, zijn zeer gemotiveerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor veilige en beveiligde bergplaatsen. Dit concludeert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) na 2 inspectierondes.
De Nederlandse overheid en de ANVS hebben blijk gegeven van hun inzet voor de voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Dat is de conclusie van de zogeheten ‘Integrated Regulatory Review Service’ (IRRS)-missie van het Internationaal Atoomagentschap (I
Sinds 21 oktober is Filip Vanhavere lid van onze Raad van Advies. De komende 5 jaar geeft hij het bestuur van de ANVS gevraagd en ongevraagd advies. Daarvoor zet hij zijn uitgebreide kennis van stralingsbescherming in, net als zijn internationale ervaring. 
Nieuwsoverzicht