Innovatief en alledaags

Enthousiasme voor innovatie is de sleutel voor de toekomst van kernenergie

Smoothies maken met een kampioen van de tv-serie Great British Bake Off was een van de oefeningen die bedoeld waren om te inspireren tot innovatief en ontwrichtend denken om verandering te stimuleren, waarbij nucleaire innovatie "niet alleen over technische doorbraken gaat, maar ook over wereldwijde procesoptimalisatie", zo werd het Global Forum for Nuclear Innovation verteld.

Het evenement in Londen, georganiseerd door het Nationaal Nucleair Laboratorium (NNL), volgde op het forum dat in 2019 in Zuid-Korea werd gehouden, met als doel te inspireren en "culturele en gedragstransformatie te versnellen" in de nucleaire industrie. Rob Whittleston, directeur Internationale betrokkenheid, veiligheid en non-proliferatie bij NNL, zei dat het een eer was om als gastheer van het evenement op te treden en voegde eraan toe: "De sector moet niet alleen blijven praten over de voordelen van kernenergie als integraal onderdeel van onze huidige en toekomstige samenleving, maar moet ook onder ogen zien hoe innovatief en ontwrichtend denken essentieel is om dat te verwezenlijken. We hopen dat de aanwezigen nog enthousiaster zullen zijn voor innovatie op alle niveaus."

Keynote speaker Sama Bilbao y Leon, directeur-generaal van de World Nuclear Association, zei dat mensen in de nucleaire sector de verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat kernenergie groeit op de manier die de planeet nodig heeft, zelfs wanneer sommige politici of regelgevers of de media niet lijken te begrijpen hoe geweldig kernenergie is. "We moeten innoveren in onze manier van denken, in onze manier van werken, in de manier waarop we samenwerken, in de manier waarop we met anderen communiceren. We moeten buiten kernenergie kijken en veelbelovende ontwrichtende benaderingen in ons dagelijks werk integreren ... ja, in de manier waarop we kerncentrales ontwerpen, bouwen en exploiteren, maar ook in de manier waarop we er vergunningen voor afgeven of ze reguleren, in de manier waarop we bedrijfsmodellen opzetten die van project tot project gaan, in de manier waarop we een uiteenlopende reeks producten en diensten op de markt brengen, waaronder, ja, elektriciteit, maar ook industriële warmte, zoet water, waterstof of levensreddende medische radio-isotopen, of in de manier waarop we ons aan de wereld presenteren. En die verantwoordelijkheid om te innoveren ligt bij iedereen."

Rahul Mandal, een onderzoekswetenschapper bij het Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre die de tv-show Great British Bake Off van 2018 won, presenteerde een sessie over rolmodellen, waarin het maken van smoothies een belangrijk ingrediënt was, terwijl academicus en performer Jon Chase zijn boodschap overbracht in rap. Neil Wilmshurst, senior vice president van energy systems resources bij het Electric Power Research Institute: "In 2019 zeiden mijn medeorganisatoren en ik dat dit geen eenmalige inspanning kon zijn. Het versnellen van nucleaire technologieën en het veranderen van traditionele denkwijzen in deze industrie om innovatie te stimuleren, vereist aanhoudende, blijvende samenwerking op elk niveau." Het volgende mondiale forum voor nucleaire innovatie vindt plaats in 2024.

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor gunt KWS
Bron: PALLAS28 juli 2022
In afwachting van het kabinetsbesluit over het PALLAS-programma, worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Een van deze voorbereidingen is het aanleggen van het werkterrein die ruimte biedt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de civiele bouw van de PALLAS-r
IAEA helpt bij vaststellen en beperken bodemerosie
Bron: IAEA25 juli 2022
Bodemerosie, de meest voorkomende vorm van bodemaantasting, is een proces waarbij de bovenste laag van de bodem, waaruit planten het grootste deel van hun voedingsstoffen en water halen, wordt verwijderd. Wanneer deze vruchtbare laag, de zogeheten bovengrond, wegschuift, neemt de productiviteit van
Slowakije ontmantelt twee reactoren uit Sovjettijd van Bohunice kerncentrale
Bron: NucNet25 juli 2022
In Slowakije zijn wee reactoren uit het Sovjettijdperk volledig ontmanteld. Het gaat om reactoren van de kerncentrale van Bohunice. De onderdelen zijn inmiddels gedecontamineerd in voorbereiding op een veilige opslag of recycling.

Gerelateerd nieuws

In afwachting van het kabinetsbesluit over het PALLAS-programma, worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Een van deze voorbereidingen is het aanleggen van het werkterrein die ruimte biedt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de civiele bouw van de PALLAS-r
Bodemerosie, de meest voorkomende vorm van bodemaantasting, is een proces waarbij de bovenste laag van de bodem, waaruit planten het grootste deel van hun voedingsstoffen en water halen, wordt verwijderd. Wanneer deze vruchtbare laag, de zogeheten bovengrond, wegschuift, neemt de productiviteit van
In Slowakije zijn wee reactoren uit het Sovjettijdperk volledig ontmanteld. Het gaat om reactoren van de kerncentrale van Bohunice. De onderdelen zijn inmiddels gedecontamineerd in voorbereiding op een veilige opslag of recycling.
Nieuwsoverzicht