Innovatief en alledaags

EDF Energy dient bouwaanvraag in voor bouw Sizewell C

EDF Energy's NNB Generation Company (SZC) Limited heeft de aanvraag ingediend voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van kerncentrale Sizewell C nabij Leiston in Suffolk. De overheid zal op basis van de wettelijke regeling Planning Act 2008 een besluit nemen "binnen drie maanden na ontvangst van het verslag van de onderzoeksinstantie", tenzij een nieuwe termijn wordt vastgesteld, zoals eerder deze maand in dit geval is gebeurd, toen de termijn werd verschoven naar 20 juli.

Het plan is dat Sizewell C twee EPR's krijgt die 3,2 GW elektriciteit produceren, genoeg om ongeveer zes miljoen huizen van stroom te voorzien. Het gaat om een ‘replica’ van de centrale van Hinkley Point C, die momenteel in Somerset wordt gebouwd. EDF Energy heeft in mei 2020 een vergunningsaanvraag voor de centrale ingediend en als alles goed gaat, verwacht het bedrijf later dit jaar of in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. De centrale zal worden gebouwd naast de bestaande Sizewell B-centrale en het project is voor het grootste deel eigendom van en wordt gefinancierd door de Franse energiegigant EDF.

Het project valt onder de noemer "infrastructuur van nationaal belang". Sarah Richards, CEO van de Inspectiedienst Ruimtelijke Ordening, verklaarde: "De Inspectiedienst voor ruimtelijke ordening heeft sinds de invoering van de Planning Act 2008 al meer dan 100 infrastructuurprojecten van nationaal belang onderzocht en ervoor gezorgd dat lokale gemeenschappen de kans hebben gekregen om betrokken te worden bij het onderzoek van projecten die voor hen van belang kunnen zijn. Dit onderzoek vond plaats tijdens de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen en de onderzoeksautoriteit heeft er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de plaatselijke bevolking, de plaatselijke autoriteiten - East Suffolk District en Suffolk County Council - en andere belanghebbende partijen ten volle konden deelnemen.” De onderzoeksautoriteit heeft geluisterd naar de lokale standpunten en het tijdens het onderzoek verzamelde bewijsmateriaal en heeft daarmee terdege rekening gehouden alvorens een aanbeveling te doen. Het besluit werd toegejuicht door Tom Greatrex, CEO van de UK's Nuclear Industry Association: "Dit is een enorme stap voorwaarts voor de energiezekerheid en de net-nul-ambities van Groot-Brittannië. Sizewell C zal gedurende meer dan 80 jaar betrouwbare koolstofarme stroom leveren, het gebruik van gas terugdringen, duizenden hooggekwalificeerde banen creëren en langetermijninvesteringen en -kansen in het hele land mogelijk maken. Sizewell C wordt een van de grootste groene-energieprojecten ooit in het Verenigd Koninkrijk, en dit besluit betekent een aanzienlijke versterking van de pijplijn voor nieuwe nucleaire capaciteit in Groot-Brittannië.”

In het kader van de bestaande regeling voor de ondersteuning van nieuwe nucleaire projecten - de regeling Contracts for Difference (CfD) - moeten ontwikkelaars de bouw van een nucleair project financieren en beginnen zij pas inkomsten te ontvangen wanneer de centrale elektriciteit begint op te wekken. Voor de financiering van Hinkley Point C werd de CfD-benadering gebruikt, waarbij de ontwikkelaar ermee instemde de volledige kosten voor de bouw van de centrale te betalen, in ruil voor een overeengekomen vaste prijs voor de elektriciteitsproductie zodra de centrale operationeel is. Deze aanpak legt echter het volledige bouwrisico bij de ontwikkelaars en heeft geleid tot de annulering van andere potentiële nieuwbouwprojecten, zoals het project van Hitachi in Wylfa Newydd in Wales en het project van Toshiba in Moorside in Cumbria. Het Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) kondigde in juni 2018 aan dat de regering de levensvatbaarheid van een RAB-model voor nieuwe nucleaire projecten zou evalueren en zegde in januari 2019 toe tegen de zomer een evaluatie van dit model te publiceren. In dit model krijgt een onderneming een vergunning van een economische regulator om een gereguleerde prijs aan de consument aan te rekenen in ruil voor de levering van de infrastructuur in kwestie. Onlangs nog werd het RAB-model gebruikt om de bouw en exploitatie van de Thames Tideway Tunnel en de Terminal 5 van Heathrow met succes te financieren. In december 2020 kondigde de regering van het Verenigd Koninkrijk aan dat zij besprekingen zou beginnen met EDF om investeringen mogelijk te maken in het geplande Sizewell C-kerncentraleproject.

"Wanneer Sizewell C operationeel is, zal het genoeg elektriciteit produceren om zes miljoen huishoudens te voorzien van betaalbare 24/7 schone elektriciteit", aldus Sama Bilbao y León, directeur-generaal van World Nuclear Association. "Het besluit van vandaag is de volgende belangrijke stap, niet alleen voor Sizewell C, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel, nu het veel meer gebruik wil maken van nieuwe nucleaire capaciteit om zijn net-nul doelstellingen te halen." 

Het artikel is te lezen op de website van World Nuclear News.

Artist impression Sizewell C: EDF Energy

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht