Innovatief en alledaags

E-learningcursus over de IAEA veiligheidsnormen in zes talen beschikbaar

De IAEA heeft een e-learningcursus ontwikkeld met een overzicht van de veiligheidsnormen van de organisatie, die nu beschikbaar is in alle officiële talen van de VN: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. De cursus, die eerder alleen in het Engels beschikbaar was, biedt de deelnemers een beter en duidelijker inzicht in de basis van de veiligheidsnormen, hoe ze worden ontwikkeld en hoe ze worden gebruikt en toegepast in de vreedzame toepassingen van nucleaire technologie.

De cursus is bedoeld voor toezichthouders en andere gebruikers van de IAEA-veiligheidsnormen, zoals medeverantwoordelijke organisaties en industrieën die nucleaire faciliteiten ontwerpen, bouwen en exploiteren, of industrieën die zich bezighouden met het gebruik van straling en radioactieve bronnen. "De veiligheidsnormen van de IAEA vormen een hoeksteen van de missie van de IAEA op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming", aldus plaatsvervangend directeur-generaal Lydie Evrard, hoofd van de afdeling Nucleaire veiligheid en beveiliging van de IAEA. "Het bevorderen van de toepassing van de normen maakt ook deel uit van de opdracht van het agentschap. Deze e-learningcursus is een belangrijk initiatief, en het is waardevol dat deze beschikbaar is in de zes officiële IAEA-talen, waardoor een bredere groep belanghebbenden in alle regio's kan worden bereikt."

De veiligheidsnormen van de IAEA zijn een reeks publicaties die de veiligheidsbeginselen, -eisen en -gidsen bevatten om wereldwijd een hoog niveau van nucleaire en stralingsveiligheid te waarborgen. Het reguleren van de veiligheid is een nationale verantwoordelijkheid en de IAEA-veiligheidsnormen helpen de regelgevers en exploitanten om de hoogste veiligheidsnormen te bereiken. "We hopen dat deze online e-learning cursus zal bijdragen aan een hoger niveau van harmonisatie van nucleaire en stralingsveiligheid", zei Dominique Delattre, hoofd van de Safety Standards and Security Guidance Development Section. "Onze inspanningen zijn erop gericht deskundigen in landen te helpen een gemeenschappelijk begrip te krijgen van de wijze waarop veiligheidsnormen worden gestructureerd en ontwikkeld, en wat hun primaire doelstellingen zijn."

De e-learningcursus van 90 minuten bestaat uit 25 korte modules. De cursus is vrij beschikbaar en kan op elk moment worden afgerond. Na succesvolle afronding krijgen de deelnemers een certificaat van voltooiing dat zij kunnen downloaden. De veiligheidsnormen van de IAEA worden ontwikkeld en herzien via een rigoureus proces en vertegenwoordigen een internationale consensus over wat een hoog veiligheidsniveau is voor de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling. In de e-learningcursus wordt dit stapsgewijze proces uitgelegd en wordt bij elke stap aangegeven wie de belangrijkste belanghebbenden zijn. Daarnaast wordt informatie gegeven over hoe de relevante IAEA-veiligheidsnormen kunnen worden gevonden via navigatie en zoeken met behulp van de online gebruikersinterface voor nucleaire veiligheid en beveiliging.

De eerste IAEA-veiligheidsnorm werd gepubliceerd in 1958. Sindsdien is de reeks IAEA-veiligheidsnormen uitgebreid en bevat nu meer dan 130 publicaties. De veiligheidsnormen hebben betrekking op de veiligheid van nucleaire installaties, stralingsbronnen in medische en industriële toepassingen, het vervoer van radioactief materiaal, het beheer van radioactief afval, alsook de paraatheid voor en de reactie op nucleaire of radiologische noodsituaties. Verscheidene internationale verdragen, zoals het Verdrag inzake nucleaire veiligheid en het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, bevatten eisen die vergelijkbaar zijn met die in de normen, en maken deze bindend voor de verdragsluitende partijen. De veiligheidsnormen, aangevuld met deze internationale verdragen, normen van de industrie en gedetailleerde nationale eisen, vormen een consistente basis voor de bescherming van mens en milieu. 

Het artikel is te vinden op de website van de IAEA.

Gerelateerd nieuws

Nucleaire technologie kan mondiale kloof in de zorg longkankerpatiënten dichten
Bron: IAEA3 oktober 2022
Longkanker is wereldwijd kankerdoodsoorzaak nummer één. Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde zijn van cruciaal belang voor vroegtijdige diagnose en behandeling, zo blijkt uit een nieuwe studie die mede door de IAEA is opgesteld en onlangs is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology
Vermogensbeheerder Brookfield ziet nieuwe dageraad voor kernenergie
Bron: World Nuclear News3 oktober 2022
Er is geen geloofwaardig netto-nul scenario waarin de capaciteit van kernenergie niet toeneemt ten opzichte van vandaag, aldus de wereldwijde vermogensbeheerder Brookfield in een onlangs gepubliceerde White Paper.
Verbetering van de voedselzekerheid in Afrika met nucleaire technieken
Bron: IAEA29 september 2022
Voedsel- en voedingszekerheid is nog steeds voor miljoenen mensen geen vanzelfsprekendheid.  Overlappende factoren, zoals droogte, overstromingen of schadelijke insecten maken de beschikbaarheid van voldoende, veilig en voedzaam voedsel onmogelijk. Nucleaire technieken bieden de middelen om aan de g

Gerelateerd nieuws

Longkanker is wereldwijd kankerdoodsoorzaak nummer één. Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde zijn van cruciaal belang voor vroegtijdige diagnose en behandeling, zo blijkt uit een nieuwe studie die mede door de IAEA is opgesteld en onlangs is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology
Er is geen geloofwaardig netto-nul scenario waarin de capaciteit van kernenergie niet toeneemt ten opzichte van vandaag, aldus de wereldwijde vermogensbeheerder Brookfield in een onlangs gepubliceerde White Paper.
Voedsel- en voedingszekerheid is nog steeds voor miljoenen mensen geen vanzelfsprekendheid.  Overlappende factoren, zoals droogte, overstromingen of schadelijke insecten maken de beschikbaarheid van voldoende, veilig en voedzaam voedsel onmogelijk. Nucleaire technieken bieden de middelen om aan de g
Nieuwsoverzicht