Innovatief en alledaags

Duitsland sluit 3 van laatste 6 kerncentrales

Duitsland heeft afgelopen vrijdag drie van zijn resterende zes commerciële kerncentrales definitief gesloten als onderdeel van een beleid om kernenergie geleidelijk uit te bannen. Volgend de Britse milieucolumnist George Monbiot en Theo Sommer, voormalig hoofdredacteur van Die Zeit loopt Duitsland hiermee het risico loopt zijn klimaatdoelstelling voor 2030 niet te halen.

Berlijn besloot tot een versnelde uitfasering van kernenergie na de ramp in Fukushima in Japan in 2011, toen een aardbeving en tsunami de kustkerncentrale ten noorden van Tokio verwoestten. De reactoren Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen-C, die door E.ON en RWE worden geëxploiteerd, zijn in de jaren tachtig in bedrijf genomen. Het zijn allemaal drukwaterreactoreenheden en ze hebben samen een bruto vermogen van 4.254 MW.

De laatste drie kerncentrales, Isar-2, Emsland en Neckarwestheim-2, zullen tegen eind 2022 worden stilgelegd, waardoor nog eens 4 291 MW (bruto) aan capaciteit uit het net zal verdwijnen. PreussenElektra, de E.ON-dochter die Brokdorf en Grohnde exploiteert, verklaarde dat beide eenheden "zoals gepland" kort voor middernacht op 31 december offline zijn gehaald. Brokdorf werd in december 1986 in bedrijf genomen en Grohnde in februari 1985. Het bedrijf zei dat Brokdorf meer dan 380 miljard kilowattuur (bruto) elektriciteit produceerde en twee keer de beste ter wereld was in termen van jaarlijks opgewekte elektriciteit. Grohnde produceerde bijna 410 miljard kilowattuur (bruto) aan elektriciteit - meer dan enige andere elektriciteitscentrale ter wereld. RWE zei dat het op oudejaarsavond in totaal 2.200 MW aan krachtcentralecapaciteit van het net had gehaald, bestaande uit Gundremmingen-C en de drie bruinkoolcentrales Neurath B, Niederaussem C und Weisweiler E, elk van 300 MW. "Dit is een verdere stap in onze rigoureuze inspanningen om de wettelijk voorgeschreven uitfasering van kernenergie en steenkool door te voeren", aldus Frank Weigand, algemeen directeur van het bedrijf.

Volgens het bedrijf hebben de vier eenheden meer dan 400 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, wat ruwweg overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van Berlijn, inclusief alle bedrijven en huishoudens, gedurende 90 jaar. RWE zei dat de stilleggingen enorme gevolgen hebben voor haar werknemers. Het aantal werknemers in de kerncentrale van Gundremmingen zal dalen van ongeveer 600 aan het begin van 2017 tot ongeveer 440 aan het einde van 2022. De resterende werknemers zullen tot in de jaren 2030 blijven werken aan werkzaamheden na de sluiting en aan de ontmanteling.

Volgens de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen de Duitse kerncentrales in 2020 11,3% van de elektriciteitsproductie voor hun rekening nemen. Duitsland streeft ernaar om tegen 2030 voor 80% in de elektriciteitsvraag te voorzien met hernieuwbare energiebronnen door de infrastructuur voor wind- en zonne-energie uit te breiden. Verwacht wordt dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in 2021 voor het eerst sinds 1997 zal dalen - tot 42%, vergeleken met 45,3% in 2020. In een recente YouGov-enquête voor de krant Welt am Sonntag verklaarde ongeveer 50% van de Duitsers voorstander te zijn van het terugdraaien van de geplande sluiting van kerncentrales als gevolg van de recente scherpe stijging van de energieprijzen. Monika Schnitzer, lid van de Duitse Raad van Economische Deskundigen, verklaarde tegenover de Rheinische Post dat het "economisch en ecologisch" zinvol zou zijn de stillegging uit te stellen. In oktober riepen schrijvers, journalisten en academici Duitsland op om zijn kernreactoren online te houden of te riskeren dat de koolstofuitstoot zou toenemen en de klimaatdoelstelling voor 2030 niet zou worden gehaald.

In een open brief, gepubliceerd door het dagblad Welt op 13 oktober, zeiden de auteurs, waaronder de bekende Britse milieucolumnist George Monbiot en Theo Sommer, voormalig hoofdredacteur van Die Zeit, dat "Duitsland het risico loopt zijn klimaatdoelstelling voor 2030 niet te halen, ondanks al zijn inspanningen." Zij zeiden dat het sluiten van kerncentrales de koolstofuitstoot zou verhogen en ertoe zou leiden dat Duitsland zijn klimaatdoelstelling voor 2030 om de uitstoot met 65% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, niet haalt. "Het is zeer moeilijk voor te stellen dat de sindsdien genomen maatregelen deze kloof volledig zullen dichten", aldus de brief. Volgens de brief is de "olifant in de kamer" dat Duitsland de koolstofemissies van zijn energiesysteem verhoogt door kernenergie geleidelijk af te schaffen. "En dat terwijl het koolstofvrij maken van de elektriciteitssector de belangrijkste strategie is om daadwerkelijk tot een energiesysteem met een netto-uitstoot van nul te komen." De opstellers van de brief baseerden hun oordeel op een ontwerp-rapport van de regering, waarin wordt voorspeld dat Duitsland zonder verdere maatregelen de uitstoot met slechts 49% zal verminderen in plaats van de 65% waartoe het wettelijk verplicht is.

Het originele artikel is te lezen op NucNet.

Foto: kerncentrale Gundremmingen-C - shutterstock

Gerelateerd nieuws

Voornemens om af te vallen? Kerngegevens onthullen relatie beweging en gewicht
Bron: IAEA29 december 2021
Het is weer de tijd van het jaar waarin veel mensen over de hele wereld, vooral in de westerse landen, zich te buiten gaan aan seizoensgebonden en feestelijke lekkernijen en zich voornemen hun lichaam in het nieuwe jaar op orde te brengen. De kern van deze voornemens is een nieuw lidmaatschap van de
Bestrijding van de bananenziekte met nucleaire wetenschap
Bron: IAEA24 december 2021
De verwelkingsziekte Fusarium of Panama wordt beschouwd als de dodelijkste bananenziekte ter wereld. Deze ziekte grijpt snel om zich heen in Latijns-Amerika en schaadt de wereldbevoorrading van 's werelds populairste exportbananenvariëteit: de Cavendish. In samenwerking met deskundigen in Zuid-Ameri
Directeur kerncentrale Borssele: 'Een tweede kerncentrale zou een kers op de taart zijn'
24 december 2021
Voor EPZ-directeur Carlo Wolters is het een uitgemaakte zaak. Als er in Nederland nieuwe kerncentrales gebouwd worden, dan toch zeker in Borssele. "We hebben hier de infrastructuur, de kennis en de Zeeuwse bevolking is best positief over kernenergie. Daarnaast hebben we koelwater in overvloed in de

Gerelateerd nieuws

Het is weer de tijd van het jaar waarin veel mensen over de hele wereld, vooral in de westerse landen, zich te buiten gaan aan seizoensgebonden en feestelijke lekkernijen en zich voornemen hun lichaam in het nieuwe jaar op orde te brengen. De kern van deze voornemens is een nieuw lidmaatschap van de
De verwelkingsziekte Fusarium of Panama wordt beschouwd als de dodelijkste bananenziekte ter wereld. Deze ziekte grijpt snel om zich heen in Latijns-Amerika en schaadt de wereldbevoorrading van 's werelds populairste exportbananenvariëteit: de Cavendish. In samenwerking met deskundigen in Zuid-Ameri
Voor EPZ-directeur Carlo Wolters is het een uitgemaakte zaak. Als er in Nederland nieuwe kerncentrales gebouwd worden, dan toch zeker in Borssele. "We hebben hier de infrastructuur, de kennis en de Zeeuwse bevolking is best positief over kernenergie. Daarnaast hebben we koelwater in overvloed in de
Nieuwsoverzicht