Innovatief en alledaags

Drones binnenkort ingezet bij radiologische noodsituaties

De radiologische meetcel van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum heeft dinsdag 23 maart meetapparatuur uitgetest, die bij toekomstige radiologische noodsituaties zal worden ingezet om een snellere inschatting te kunnen maken van de impact op bevolking en leefmilieu. Nu worden grote radioactief besmette gebieden al in kaart gebracht via helikoptermetingen, die hun nut bewijzen bij het screenen van grote gebieden. Door in de toekomst drones in te schakelen, zullen ook kleinere gebieden, zoals specifieke percelen of bijvoorbeeld landbouwgronden, sneller in kaart kunnen worden gebracht.

 De meetcel werkt onder coördinatie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en bestaat uit een aantal technische en logistieke partners, waaronder de Civiele Bescherming(externe link), Defensie, het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN(externe link), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE(externe link)) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV(externe link)). In radiologische noodsituaties levert de meetcel (CELMES) gegevens aan voor de evaluatiecel (CELEVAL), die de meetgegevens vervolgens interpreteert en op basis daarvan adviezen formuleert om bevolking en leefmilieu te beschermen tegen de mogelijke radiologische impact.

Twee partners van de meetcel, de Civiele Bescherming enerzijds en SCK CEN anderzijds, hebben dinsdag allebei een oefening met drones uitgevoerd. Voor de test hebben ze een site nodig waar er effectief meetbare radioactiviteit aanwezig is, om de technische capaciteiten van hun toestellen en de interpretatie van meetgegevens te verbeteren. Ze zijn eerst te voet over de site gegaan, met dezelfde detector die nadien aan de drone wordt gehangen. Op die manier kunnen ze verifiëren of de gemeten radioactiviteitswaarden vanop de grond en in de lucht overeenstemmen. Umicore stelt zijn site in Olen graag ter beschikking voor de dronemetingen van vandaag. Het gekozen terrein is historisch radiologisch verontreinigd, door de vroegere radiumproductie van het voormalige Union Minière. Een bijkomend voordeel is dat de meetgegevens van de testvlucht achteraf ook bruikbaar zullen zijn in het kader van de toekomstige sanering van het terrein.

Geert Biermans, hoofd van de dienst Radiologisch Toezicht op het Grondgebied van het FANC: “Het grote voordeel van de dronemetingen is dat je veel gerichter kan gaan werken. Je moet niet overal in het betrokken gebied mensen ter plaatse sturen, je kan de bodemstalen beperken tot die gebieden waar de dronemetingen hebben uitgewezen dat er effectief sprake is van verhoogde concentraties van radioactiviteit die mogelijk een risico inhouden voor de bevolking. Door het terrein op voorhand te screenen, kan je de menselijke middelen dus veel efficiënter inzetten.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, die de voogdij heeft over zowel het FANC als het Nationaal Crisiscentrum(externe link) en de Civiele Bescherming, staat volledig achter het project: “In de eerste plaats werken we uiteraard preventief, maar we moeten ons daarnaast continu en zo goed mogelijk voorbereiden op potentiële nucleaire en radiologische crisissituaties. Dergelijke innovatieve projecten en transversale samenwerkingen met het oog op een betere bescherming van bevolking en leefmilieu genieten dan ook mijn volle steun.”

Gerelateerd nieuws

Snelle actie nodig om wereldenergiesysteem weer op te bouwen
Bron: World Nuclear News24 maart 2021
Kernenergie is de sleutel tot het nakomen van de klimaatafspraken en zal een cruciale rol spelen bij het bereiken van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de regering-Biden, zo verklaarde Maria Korsnick, president en CEO van het Nuclear Energy Institute (NEI), tijdens het jaarlijkse evenement van
Sizewell C-consortium ondertekent intentieverklaring over investeringspotentieel
Bron: World Nuclear News24 maart 2021
Het kernenergieproject Sizewell C (SZC) kan een investering opleveren van 4,4 miljard GBP (5,1 miljard euro) in Oost-Engeland. Dit blijkt uit een intentieverklaring die vandaag is bekendgemaakt door het Sizewell C Consortium, dat meer dan 200 in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen en or
De Verenigde Arabische Emiraten en Wit-Rusland startten vorig jaar met kernenergie. Wie volgt?
Bron: IAEA23 maart 2021
Nu steeds duidelijker wordt dat kernenergie van vitaal belang is voor de ondersteuning van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, overwegen landen van Afrika tot Azië kernenergie. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) biedt uitgebreide steun wanneer landen overwegen kernenergie aan hun ene

Gerelateerd nieuws

Kernenergie is de sleutel tot het nakomen van de klimaatafspraken en zal een cruciale rol spelen bij het bereiken van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de regering-Biden, zo verklaarde Maria Korsnick, president en CEO van het Nuclear Energy Institute (NEI), tijdens het jaarlijkse evenement van
Het kernenergieproject Sizewell C (SZC) kan een investering opleveren van 4,4 miljard GBP (5,1 miljard euro) in Oost-Engeland. Dit blijkt uit een intentieverklaring die vandaag is bekendgemaakt door het Sizewell C Consortium, dat meer dan 200 in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen en or
Nu steeds duidelijker wordt dat kernenergie van vitaal belang is voor de ondersteuning van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, overwegen landen van Afrika tot Azië kernenergie. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) biedt uitgebreide steun wanneer landen overwegen kernenergie aan hun ene
Nieuwsoverzicht