Innovatief en alledaags

Directeur-generaal van de IAEA uit zorgen om nucleaire veiligheid en beveiliging in Oekraïne

De directeur-generaal van de IAEA, Rafaël Grossi heeft op 23 maart een statement gegeven over nucleaire veiligheid en beveiliging in Oekraïne:

"De afgelopen weken heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) zich actief ingezet om de veiligheid en beveiliging van alle nucleaire installaties in Oekraïne te waarborgen.  Dit in dramatische en unieke omstandigheden waarin belangrijke nucleaire installaties in een gewapend conflictgebied actief zijn. Ik blijf ernstig bezorgd over de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties in Oekraïne. Wij hebben nauw en voortdurend contact onderhouden met de Oekraïense regering, de nationale inspectiedienst voor nucleaire regelgeving van Oekraïne en de nucleaire exploitant Energoatom, en zullen dat blijven doen. Wij hebben ook dagelijks updates gepubliceerd met gevalideerde technische informatie over de situatie ter plaatse om de wereldgemeenschap op de hoogte te houden, en ook dat zullen wij blijven doen."

"Zoals ik herhaaldelijk heb verklaard, moet er dringend een kader worden overeengekomen om de nucleaire veiligheid en beveiliging in Oekraïne te vrijwaren door een duidelijke verbintenis aan te gaan om de zeven onontbeerlijke pijlers voor het waarborgen van nucleaire veiligheid en beveiliging in acht te nemen en te eerbiedigen. Ik heb mij persoonlijk bereid verklaard onmiddellijk naar Oekraïne te komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten, die substantiële bijstand en ondersteunende maatregelen zou omvatten, waaronder de aanwezigheid ter plaatse van IAEA-deskundigen in verschillende installaties in Oekraïne, alsmede de levering van vitale veiligheidsapparatuur. Dit overeengekomen kader zal ook de voorwaarden helpen scheppen waaronder de IAEA de verificatie van de veiligheidscontrole kan uitvoeren. Er is nu al vele dagen intensief overleg aan de gang, maar een positief resultaat laat nog steeds op zich wachten. Desondanks duurt de verontrustende situatie voort en wordt de noodzaak om een nucleair ongeval te voorkomen met de dag dringender. Ik dank het secretariaat van de Verenigde Naties en de vele regeringen die vanaf de hoogste niveaus hun steun hebben betuigd aan mijn initiatief en aan de inspanningen van de IAEA. Ik herhaal vandaag dat de IAEA klaar en in staat is om onmiddellijk in te zetten en de onontbeerlijke bijstand te verlenen om de nucleaire veiligheid en beveiliging in Oekraïne te waarborgen. Deze bijstand is essentieel om het reële risico te helpen afwenden van een ernstig nucleair ongeval dat een bedreiging zou kunnen vormen voor de volksgezondheid en het milieu in Oekraïne en daarbuiten. Ik hoop dit overeengekomen kader zonder verder uitstel te kunnen afsluiten. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer tijd te verliezen. We moeten nu handelen."

Gerelateerd nieuws

Op zoek naar grondwater: PhD-studenten uit de Sahel ontmoeten elkaar op IAEA conferentie over water
Bron: IAEA21 maart 2022
Hoe zorg je er voor dat er voldoende zoet water is voor de 135 miljoen mensen in één van de droogste regio's op aarde? Dit  was het onderwerp van de allereerste IAEA-conferentie voor promovendi die deze maand werd gehouden. Zestien deelnemers uit de Sahel-regio van Afrika presenteerden hun werk en r
Is de kernuitstap nu definitief van tafel?
Bron: VRT website21 maart 2022
De twee jongste kernreactoren van België, Doel 4 en Tihange 3, blijven nog tien jaar langer open. Of dat is alvast het plan van de federale regering, want er moet nog onderhandeld worden met uitbater Engie/Electrabel. Is de kernuitstap nu definitief van tafel? Ivan De Vadder maakt een analyse.
Engie wijst op complexiteit van verlenging kerncentrales: "Moeten de risico's en opportuniteiten verdelen"
Bron: VRT website19 maart 2022
Engie, dat de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 uitbaat, zegt in een eerste reactie kennis te hebben genomen van de beslissing van de Belgische regering om de levensduur van die twee centrales te verlengen. "Engie zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening, door samen met de regering de haalbaa

Gerelateerd nieuws

Hoe zorg je er voor dat er voldoende zoet water is voor de 135 miljoen mensen in één van de droogste regio's op aarde? Dit  was het onderwerp van de allereerste IAEA-conferentie voor promovendi die deze maand werd gehouden. Zestien deelnemers uit de Sahel-regio van Afrika presenteerden hun werk en r
De twee jongste kernreactoren van België, Doel 4 en Tihange 3, blijven nog tien jaar langer open. Of dat is alvast het plan van de federale regering, want er moet nog onderhandeld worden met uitbater Engie/Electrabel. Is de kernuitstap nu definitief van tafel? Ivan De Vadder maakt een analyse.
Engie, dat de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 uitbaat, zegt in een eerste reactie kennis te hebben genomen van de beslissing van de Belgische regering om de levensduur van die twee centrales te verlengen. "Engie zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening, door samen met de regering de haalbaa
Nieuwsoverzicht