Innovatief en alledaags

COP26 scharnierpunt in perceptie van kernenergie

Terwijl de tijdens de COP26-conferentie over klimaatverandering gedane beloften aantonen dat de regeringen vastbesloten zijn om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken, is de nucleaire industrie klaar om haar rol te spelen bij het bereiken van die doelstellingen, zegt directeur-generaal Sama Bilbao y León van de World Nuclear Association.

"Nu het stof is neergedaald van de COP26 klimaatveranderingsconferentie in Glasgow, wilde ik mijn gedachten geven over wat er in die twee weken is gebeurd, en wat dat betekent voor de toekomst. Ik denk dat we hebben gezien dat de regeringen vastbesloten zijn om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, hoewel de toezeggingen die de regeringen in Glasgow hebben gedaan de klimaatverandering nog steeds niet zullen beperken tot minder dan 2 graden Celsius, laat staan 1,5. Ze hebben misschien nog niet genoeg gedaan, maar het momentum is er.

De mondiale nucleaire industrie staat, als een van de belangrijkste leveranciers van schone, emissiearme energie die de klok rond beschikbaar is, klaar om haar rol te spelen bij het waarmaken van de grotere ambitie die uit de COP26 is voortgevloeid.

Een belangrijke ontwikkeling, hoewel afgezwakt in de laatste uren van de conferentie, was de oproep aan de partijen om hun gebruik van kolengestookte opwekking "geleidelijk af te bouwen" en de inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk stop te zetten. Dit is de eerste keer dat fossiele brandstoffen - en steenkool in het bijzonder - in een COP-overeenkomst worden genoemd.

Maar even belangrijk, en weinig gemeld, was wat het klimaatpact van Glasgow zei over wat landen zouden moeten doen om fossiele brandstoffen te vervangen. Er is gekozen voor een technologieneutrale aanpak. De partijen worden opgeroepen om de ontwikkeling, ontplooiing en verspreiding van technologieën te versnellen en beleidsmaatregelen vast te stellen om de overgang te maken naar emissiearme energiesystemen, onder meer door de ontplooiing van schone elektriciteitsopwekking snel op te voeren. Kernenergie is schone stroomopwekking en moet een veel grotere rol spelen als we erin willen slagen steenkool - en gas - naar de geschiedenisboeken te verwijzen, wat we zeker moeten doen.

In een vroeg stadium zagen we coalities van regeringen toezeggingen doen die veel verder gingen dan wat collectief op de COP was overeengekomen, over onderwerpen als de bescherming van bossen, het geleidelijk uitbannen van benzine- en dieselvoertuigen en het terugdringen van methaanemissies. En een 190-koppige coalitie van landen en organisaties ging verder dan het uiteindelijke COP26-akkoord, door toezeggingen aan te kondigen om geleidelijk een einde te maken aan het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit.

En we hebben ook interessante aankondigingen gezien van het VK, Frankrijk, de VS en Roemenië, die hebben toegezegd een nieuwe generatie kernreactoren te zullen ontwikkelen, als aanvulling op de belangrijke bijdrage van de huidige generatie kernreactoren die al meer dan 60 jaar schone, koolstofarme energie produceert. Tot dusver hebben zij de uitstoot van meer dan 70 miljard ton kooldioxide helpen voorkomen. En vandaag wekken kernreactoren meer dan een kwart van de koolstofarme elektriciteit in de wereld op.

Hoewel ik al aan veel COP's heb deelgenomen, was dit mijn eerste COP als vertegenwoordiger van de World Nuclear Association en de mondiale nucleaire industrie. Ik was zeer verheugd dat ik de kans kreeg om op zoveel evenementen te spreken en leiding te geven aan de inspanningen om ervoor te zorgen dat de stem van kernenergie wordt gehoord. Er is een verandering opgetreden in de manier waarop kernenergie tijdens deze COP wordt gezien. Vooral de positieve beleidsverklaringen van regeringen en de gelegenheden om op landenpaviljoens te spreken, toonden aan dat degenen die kernenergie steunen ons niet langer als vanzelfsprekend beschouwen.

Het complete artikel op World Nuclear News is hier te vinden. 

Gerelateerd nieuws

Definitieve vergunning Vinçotte’s opslag- en onderzoeksruimte voor industriële radiografie
Bron: ANVS19 november 2021
Het bedrijf Vinçotte, dat onder andere industriële veiligheidsbeoordelingen verzorgt, heeft een definitieve vergunning gekregen voor een nieuwe opslag- en onderzoeksruimte in Alkmaar. Het doel van deze ruimte is het uitvoeren van industriële radiografie en het opslaan van de radioactieve bronnen die
Grootste staalproducent van Rusland richt zijn blik op kernenergie
Bron: World Nuclear News15 november 2021
Het Russische Rosenergoatom heeft een overeenkomst gesloten met de grootste staalproducent van Rusland, NLMK, om samen te werken op het gebied van schone energievoorziening. Dit is inclusief de mogelijke levering van kernenergie aan nieuwe installaties op de enorme mijnbouw- en verwerkingssite Stoil
Hebben we nucleaire energie eigenlijk wel nodig?
Bron: de Volkskrant12 november 2021
Kerncentrales liggen op de formatietafel, ergens tussen de koekjes en de thee. Als VVD en CDA hun tafelgenoten D66 en ChristenUnie zover krijgen hun aarzelingen opzij te zetten, kan de voorgenomen bouw van een of twee nieuwe Nederlandse kerncentrales zomaar in het dunne regeerakkoord terechtkomen.

Gerelateerd nieuws

Het bedrijf Vinçotte, dat onder andere industriële veiligheidsbeoordelingen verzorgt, heeft een definitieve vergunning gekregen voor een nieuwe opslag- en onderzoeksruimte in Alkmaar. Het doel van deze ruimte is het uitvoeren van industriële radiografie en het opslaan van de radioactieve bronnen die
Het Russische Rosenergoatom heeft een overeenkomst gesloten met de grootste staalproducent van Rusland, NLMK, om samen te werken op het gebied van schone energievoorziening. Dit is inclusief de mogelijke levering van kernenergie aan nieuwe installaties op de enorme mijnbouw- en verwerkingssite Stoil
Kerncentrales liggen op de formatietafel, ergens tussen de koekjes en de thee. Als VVD en CDA hun tafelgenoten D66 en ChristenUnie zover krijgen hun aarzelingen opzij te zetten, kan de voorgenomen bouw van een of twee nieuwe Nederlandse kerncentrales zomaar in het dunne regeerakkoord terechtkomen.
Nieuwsoverzicht