Innovatief en alledaags

China start bouw van eerste ondergrondse onderzoekslaboratorium voor de opberging radioactief afval

China is begonnen met de bouw van haar eerste ondergrondse onderzoekslaboratorium in de Gobi-woestijn. Doel is om na te gaan of het gebied in de toekomst geschikt is voor de geologische opberging van hoogactief afval, met inbegrip van verbruikte splijtstof, dat in China's 51 operationele kerncentrales wordt geproduceerd. De bouw ervan volgt op meer dan drie decennia van onderzoek met steun van de IAEA. Wetenschappers zullen het laboratorium gebruiken om de geologische, hydrologische, geochemische en technische kenmerken van het gesteente op de locatie te karakteriseren en te beoordelen.

China werkt al sinds 1985 aan een geschikte locatie voor een opslagplaats voor hoogradioactief afval, en sinds 1999 worden die inspanningen gesteund door de IAEA. "De veilige opberging van hoogradioactief afval is een van de kritieke opdrachten voor de duurzame ontwikkeling van China's nucleaire industrie," zei Liang Chen, vice-president van het Beijing Research Institute of Uranium Geology (BRIUG), dat het ondergrondse onderzoekslaboratorium bouwt. De strategie van het land voor de opberging van HLW bestaat uit drie fasen, waarbij de eerste fase - laboratoriumonderzoek en voorlopige selectie van de locatie - in 2020 werden afgerond. De tweede fase, ondergrondse in-situ testen, zal plaatsvinden van 2021 tot 2050, na de bouw van het ondergrondse onderzoekslaboratorium. De laatste fase - de bouw van de bergingsfaciliteit - is gepland voor de periode 2041-2050, ervan uitgaande dat de in-situ-tests de geschiktheid van het gebied bevestigen.

Internationaal aanvaarde oplossing

Hoogactief afval kan duizenden tot honderdduizenden jaren radioactief blijven. De internationaal aanvaarde oplossing voor een veilig beheer op lange termijn is geologische opberging in een faciliteit op enkele honderden meters diepte. In Finland is een faciliteit voor geologische opberging in aanbouw. De voorgestelde locatie voor het ondergrondse onderzoekslaboratorium ligt in het Beishan-gebied van de Chinese provincie Gansu, die in het noorden wordt begrensd door de Gobiwoestijn. 

IAEA-steun

Als onderdeel van de steun van de IAEA, in het kader van het technische samenwerkingsprogramma, hebben 35 Chinese en 11 internationale deskundigen eerder dit jaar deelgenomen aan een zes weken durende virtuele deskundigenmissie om input, begeleiding en aanbevelingen te leveren ter ondersteuning van de plannen voor het in-situ-laboratorium. "De bouw van een ondergronds onderzoekslaboratorium is een kans voor vooruitgang in de wetenschap en engineering van geologische bergingsfaciliteiten en een essentieel onderdeel in een duurzame energietoekomst voor landen," aldus Stefan Joerg Mayer, hoofd van het bergingsteam bij de IAEA. "Ondanks de beperkingen van de pandemie konden we een innovatieve virtuele missie ontwerpen, organiseren en leiden om China deskundige bijstand te verlenen bij de bouw van deze nieuwe O&O-faciliteit." De virtuele missie vond plaats van 25 februari tot 9 april. In een reeks van 14 online, interactieve bijeenkomsten hebben de deskundigen de plannen voor de bouw van het ondergrondse onderzoekslaboratorium bekeken en geëvalueerd. Ze bekeken ook de voorbereidingen die worden getroffen voor de ontwikkeling van een veiligheidsdossier voor de bergingsfaciliteit en voor de betrokkenheid van de belanghebbenden. "BRUIG heeft de IAEA verzocht om voorafgaand aan de bouw van de URL ondersteuning te bieden bij de karakterisering van de rotsmassa en bij wetenschappelijk onderzoek," aldus Petra Salame, Program Management Officer van de IAEA. "Door deze innovatieve manier om de deskundigenmissie te organiseren, konden we een team van vooraanstaande deskundigen samenbrengen die een breed scala aan onderwerpen hebben behandeld die door onze Chinese tegenhangers waren voorgesteld." "We hebben diepgaand gesproken over de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende thematische onderwerpen, van het ontwerp van de opslagplaats tot het beheer van radioactief afval en de overeenkomstige eisen die zij stellen aan de eigenschappen van de locatie die momenteel wordt onderzocht," aldus Piet Zuidema, een internationale deskundige uit Zwitserland die deelnam aan de evaluatie.

Aanbevelingen en richtlijnen

Het brede scala van bestreken gebieden resulteerde in aanbevelingen met betrekking tot de bouw, maar ook in richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van de O&O-plannen van het laboratorium tijdens de bouwfase. "Deze virtuele deskundigenmissie kwam op het juiste moment, aangezien de bouw van het ondergrondse laboratorium deze zomer van start is gegaan, en bood cruciale ondersteuning voor deze inspanning," zei Chen. "Het heeft een grote bijdrage geleverd aan de bevordering van de duurzame ontwikkeling van de nucleaire industrie in China. Een team van deskundigen van het Beijing Research Institute of Uranium Geology neemt deel aan de virtuele deskundigenmissie om hun ervaringen te delen bij de ontwikkeling van het ondergrondse onderzoekslaboratorium. 

Foto: BRIUG

Gerelateerd nieuws

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020
2 juli 2021
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Op basis van de uit de meldingen, rapportages en door de ANVS gehouden inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders d
Stralingstoezicht met drones op uraniumerfgoed in Centraal-Azië
Bron: World Nuclear News1 juli 2021
Een nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van drones zal worden ingezet voor het op afstand monitoren van stralingsmetingen in voormalige uraniumwinnings- en verwerkingsgebieden in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. De onbemande luchtvaartuigen (UAV's), uitgerust met gamma
NEA roept op tot nieuwe benadering voor de financiering van ontmanteling en afvalbeheer
Bron: NucNet21 juni 2021
De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een

Gerelateerd nieuws

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Op basis van de uit de meldingen, rapportages en door de ANVS gehouden inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders d
Een nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van drones zal worden ingezet voor het op afstand monitoren van stralingsmetingen in voormalige uraniumwinnings- en verwerkingsgebieden in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. De onbemande luchtvaartuigen (UAV's), uitgerust met gamma
De financieringssystemen voor ontmanteling en beheer van radioactief afval zijn over het algemeen toereikend. Maar er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet, waaronder het feit dat sommige regeringen en critici twijfel uiten over de duurzaamheid van kernenergie op lange termijn, zo is in een
Nieuwsoverzicht