Innovatief en alledaags

Brits rapport over koolstofvrije waterstof uit kernenergie

Een nieuw rapport dat onlangs is gepubliceerd door de innovatiegroep van de Nuclear Sector Deal van het VK bevat een reeks aanbevelingen voor het realiseren van de kans op koolstofvrije waterstof uit kernenergie. De bevindingen volgen op een Rondetafelbijeenkomst over Nucleaire Waterstof, waaraan meer dan 80 deskundigen en industriële leiders uit de hele waterstofwaardeketen hebben deelgenomen.

Het rapport, Unlocking the UK's Nuclear Hydrogen Economy to Support Net Zero, is een sectoroverschrijdend actieplan ter overweging door de Nuclear Industry Council. Het is bedoeld om "maximale waarde" te bieden, aldus de auteurs, vooruitlopend op de verwachte waterstofstrategie van de Britse regering.

"Voor de productie van waterstof uit kernenergie zijn alleen de technologieën van vandaag nodig om waterstof te genereren zonder uitstoot", zegt Fiona Rayment, voorzitter van de innovatiegroep en chief science & technology officer bij het National Nuclear Laboratory, in het rapport. "Door vandaag te beginnen met de productie van nucleaire waterstof wordt de energietransitie in het VK minder riskant nu we streven naar netto nul. Een sectoroverschrijdende aanpak, waarbij wordt samengewerkt in de gehele waterstofwaardeketen, zal ons in staat stellen economische welvaart en wereldleiderschap te bereiken bij het tot stand brengen van een nucleaire waterstofeconomie. De mogelijkheden zijn enorm en dit is de ruggengraat van ons actieplan".

Op technisch gebied moet de capaciteit van de Britse toeleveringsketen in de hele waterstofwaardeketen worden versterkt en moet worden geprofiteerd van de enorme toekomstige exportmarkten voor op waterstof gebaseerde producten. Vervolgens moet de financiering worden toegespitst op innovatie om de technologische innovatie te versnellen die grotere efficiëntie en schaalbaarheid oplevert, waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte en elektriciteit uit kerncentrales, en innovatie in technologie aan de vraagzijde omvat.

"Met zijn decennialange ervaring met kernenergie beschikt het VK over een schat aan vaardigheden, talent en capaciteit om op grote schaal nucleair geproduceerde waterstof te leveren," zei Rayment in een verklaring waarin de publicatie van het rapport werd aangekondigd. "Deze capaciteit kan 's werelds eerste waterstofeconomie op basis van kernenergie tot stand brengen, die netto nul waterstof levert tegen lagere kosten voor de consument. Het VK kan de aanzet geven tot een toekomstige wereldwijde grondstoffenmarkt voor waterstof, waardoor de uitvoer van vaardigheden en innovatieve technologie wordt bevorderd.”

Los daarvan heeft Greatrex gereageerd op het onlangs gepubliceerde National Grid's 2021 Future Energy Scenarios Report: "De scenario's van National Grid laten zien dat we nieuwe kernenergie nodig hebben om net nul te bereiken, inclusief het vervangen van bestaande capaciteit tegen het midden van de jaren 2030, en uitbreiding daarna. Maar om aan de groeiende vraag naar schone energie te voldoen, zou het VK nog ambitieuzere doelstellingen moeten hebben voor kernenergie, onze enige bewezen bron van vaste, emissievrije energie.”

Het complete artikel is te vinden op de website van World Nuclear News onder: https://bit.ly/3xHLD8e

Gerelateerd nieuws

Zweedse peiling toont steun voor kernenergie en potentiële nieuwbouw
Bron: NucNet6 juli 2021
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
Roemenië ratificeert Cernavoda-overeenkomst met Verenigde Staten
Bron: World Nuclear News24 juni 2021
De Roemeense senaat, het hoogste orgaan van het Roemeense parlement, heeft een intergouvernementele samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd die Roemenië en de Verenigde Staten in oktober 2020 hebben gesloten met het oog op de uitbreiding en modernisering van het Roemeense kernenergieprogramma. Tot de
Verenigde Staten steunen kankeractiviteiten IAEA met 5 miljoen dollar
Bron: IAEA23 juni 2021
De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat zij 5 miljoen dollar zullen verstrekken aan het internationale atoomagentschap (IAEA) voor activiteiten ter ondersteuning van de kankerzorg in landen met een laag of gemiddeld inkomen. Vele van deze landen beschikken niet over voldoende uitrusting en opgel

Gerelateerd nieuws

Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
De Roemeense senaat, het hoogste orgaan van het Roemeense parlement, heeft een intergouvernementele samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd die Roemenië en de Verenigde Staten in oktober 2020 hebben gesloten met het oog op de uitbreiding en modernisering van het Roemeense kernenergieprogramma. Tot de
De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat zij 5 miljoen dollar zullen verstrekken aan het internationale atoomagentschap (IAEA) voor activiteiten ter ondersteuning van de kankerzorg in landen met een laag of gemiddeld inkomen. Vele van deze landen beschikken niet over voldoende uitrusting en opgel
Nieuwsoverzicht