Innovatief en alledaags

BNS wil Belgische reactoren langer openhouden

In een recent position paper verwelkomt de Belgische Vereniging voor Kernenergie (BNS) de politieke beslissing om twee reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - na 2025 in bedrijf te houden omwille van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Zij vraagt zich echter af waarom de exploitatie van de eenheden tot slechts tien jaar is beperkt.

De federale wet van 31 januari 2003 verbiedt de bouw van nieuwe kerncentrales en beperkt de exploitatieduur van bestaande centrales tot 40 jaar. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de reactoren Tihange 1, Doel 1 en 2 tot 2025 operationeel blijven. Als reactie op de militaire actie van Rusland in Oekraïne en doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, besloot de federale regering in maart van dit jaar de nodige stappen te ondernemen om 2 GW aan nucleaire capaciteit (Tihange 3 en Doel 4) met tien jaar te verlengen, onder meer door de wet van 2003 te wijzigen. Volgens deze nieuwe regeling zal het grootste deel van de Belgische nucleaire opwekkingscapaciteit tegen 2025 worden afgebouwd.

In haar vorige maand gepubliceerde standpuntnota merkt de BNS op dat in andere landen - waaronder de VS, Zwitserland en Nederland - programma's voor langetermijnexploitatie (LTO) doorgaans worden vastgesteld en uitgevoerd voor een periode van 20 jaar na de bestaande vergunning, zelfs met opeenvolgende verlengingen van de vergunning met periodes van tien jaar. BNS zegt dat de kosten om eenheden op te knappen en in overeenstemming te brengen met de meest recente veiligheidseisen voor een LTO van 20 jaar "marginaal hoger zijn dan voor tien jaar en dat het gewoon economisch verstandig is om te anticiperen op een LTO van 20 jaar." BNS merkt op dat het langer in bedrijf houden van eenheden ook verder bijdraagt aan de fondsen voor ontmanteling en afvalvoorziening, terwijl de bijbehorende kosten niet echt toenemen.

De vereniging vraagt zich ook af waarom de andere Belgische reactoren niet politiek zijn overwogen voor een LTO. "BNS beweert niet dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2, en zelfs Doel 1-2 en Tihange 1 klaar zijn voor een LTO-programma", aldus de vereniging. "Het is aan de exploitant en de veiligheidsautoriteit om te bepalen wat er technisch moet en kan worden gedaan, en aan de eigenaars om vervolgens te beslissen over de economische aspecten van het programma en de voorwaarden met de regering te bespreken."

De toezichthouder FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) heeft al verklaard dat de exploitatie van de reactoren op lange termijn vanuit het oogpunt van de nucleaire veiligheid mogelijk is, zij het met de nodige aanpassingen van de regelgeving en verbeteringen van de veiligheid van de installaties. Het document besluit: "Op een moment dat België en Europa geconfronteerd worden met de enorme uitdaging van de klimaatverandering, zoals geïllustreerd door het recent gepubliceerde IPPC-rapport, in combinatie met een crisis op het vlak van energiebevoorradingszekerheid en energieprijzen, moet de deur politiek opengehouden worden voor een uitgebreid LTO-programma van de Belgische kernreactoren. Meer vertrouwen op gas, in deze omstandigheden en voor de komende decennia, lijkt niet verenigbaar met maatschappelijke duurzaamheid, waarbij gezocht wordt naar het beste evenwicht tussen milieubescherming, veiligheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van schone energievoorziening.”

België heeft zeven kernreactoren in twee kerncentrales: Doel in Vlaanderen (vier reactoren) en Tihange in Wallonië (drie reactoren), met een gecombineerde opwekkingscapaciteit van 5,94 GW. De eenheden zijn momenteel goed voor bijna de helft van de elektriciteitsproductie van het land. De sluiting van de eerste eenheid - Doel 3 - is gepland voor oktober van dit jaar. Het is nog niet duidelijk hoe het land het door de sluiting van de reactoren ontstane tekort zal aanvullen.

Het artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe premier van Australië belooft klimaatprobleem aan te pakken
Bron: World Nuclear News17 juni 2022
Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn
3D-geprinte filters voor uitzeven splijtstofresten
Bron: World Nuclear News14 juni 2022
Filters voor brokstukken van splijtstof, vervaardigd door Westinghouse Electric Sweden AB met behulp van 3D-printtechnologie, zijn geïnstalleerd in eenheid 2 van de kerncentrale van Olkiluoto in Finland en eenheid 3 van de centrale van Oskarshamn in Zweden.
Risico’s van kernenergie worden al vijftig jaar overdreven
14 juni 2022
Op Netflix draait nu de documentaire Meltdown, over het ongeluk met de Three Mile Island-kerncentrale in Middletown, nabij Harrisburg. Simon Rozendaal bekeek de serie en waande zich terug in het lieflijke stadje, waar hij in 1979 als verslaggever was. Toen werden de risico’s van kernenergie zwaar ov

Gerelateerd nieuws

Australië heeft officieel toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Premier Anthony Albanese zei dat de regering een overgang naar hernieuwbare energie zal steunen, terwijl leden van het schaduwkabinet lieten weten bereid te zijn
Filters voor brokstukken van splijtstof, vervaardigd door Westinghouse Electric Sweden AB met behulp van 3D-printtechnologie, zijn geïnstalleerd in eenheid 2 van de kerncentrale van Olkiluoto in Finland en eenheid 3 van de centrale van Oskarshamn in Zweden.
Op Netflix draait nu de documentaire Meltdown, over het ongeluk met de Three Mile Island-kerncentrale in Middletown, nabij Harrisburg. Simon Rozendaal bekeek de serie en waande zich terug in het lieflijke stadje, waar hij in 1979 als verslaggever was. Toen werden de risico’s van kernenergie zwaar ov
Nieuwsoverzicht