Innovatief en alledaags

BNS wil Belgische reactoren langer openhouden

In een recent position paper verwelkomt de Belgische Vereniging voor Kernenergie (BNS) de politieke beslissing om twee reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - na 2025 in bedrijf te houden omwille van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Zij vraagt zich echter af waarom de exploitatie van de eenheden tot slechts tien jaar is beperkt.

De federale wet van 31 januari 2003 verbiedt de bouw van nieuwe kerncentrales en beperkt de exploitatieduur van bestaande centrales tot 40 jaar. De wet werd in 2013 en 2015 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de reactoren Tihange 1, Doel 1 en 2 tot 2025 operationeel blijven. Als reactie op de militaire actie van Rusland in Oekraïne en doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, besloot de federale regering in maart van dit jaar de nodige stappen te ondernemen om 2 GW aan nucleaire capaciteit (Tihange 3 en Doel 4) met tien jaar te verlengen, onder meer door de wet van 2003 te wijzigen. Volgens deze nieuwe regeling zal het grootste deel van de Belgische nucleaire opwekkingscapaciteit tegen 2025 worden afgebouwd.

In haar vorige maand gepubliceerde standpuntnota merkt de BNS op dat in andere landen - waaronder de VS, Zwitserland en Nederland - programma's voor langetermijnexploitatie (LTO) doorgaans worden vastgesteld en uitgevoerd voor een periode van 20 jaar na de bestaande vergunning, zelfs met opeenvolgende verlengingen van de vergunning met periodes van tien jaar. BNS zegt dat de kosten om eenheden op te knappen en in overeenstemming te brengen met de meest recente veiligheidseisen voor een LTO van 20 jaar "marginaal hoger zijn dan voor tien jaar en dat het gewoon economisch verstandig is om te anticiperen op een LTO van 20 jaar." BNS merkt op dat het langer in bedrijf houden van eenheden ook verder bijdraagt aan de fondsen voor ontmanteling en afvalvoorziening, terwijl de bijbehorende kosten niet echt toenemen.

De vereniging vraagt zich ook af waarom de andere Belgische reactoren niet politiek zijn overwogen voor een LTO. "BNS beweert niet dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2, en zelfs Doel 1-2 en Tihange 1 klaar zijn voor een LTO-programma", aldus de vereniging. "Het is aan de exploitant en de veiligheidsautoriteit om te bepalen wat er technisch moet en kan worden gedaan, en aan de eigenaars om vervolgens te beslissen over de economische aspecten van het programma en de voorwaarden met de regering te bespreken."

De toezichthouder FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) heeft al verklaard dat de exploitatie van de reactoren op lange termijn vanuit het oogpunt van de nucleaire veiligheid mogelijk is, zij het met de nodige aanpassingen van de regelgeving en verbeteringen van de veiligheid van de installaties. Het document besluit: "Op een moment dat België en Europa geconfronteerd worden met de enorme uitdaging van de klimaatverandering, zoals geïllustreerd door het recent gepubliceerde IPPC-rapport, in combinatie met een crisis op het vlak van energiebevoorradingszekerheid en energieprijzen, moet de deur politiek opengehouden worden voor een uitgebreid LTO-programma van de Belgische kernreactoren. Meer vertrouwen op gas, in deze omstandigheden en voor de komende decennia, lijkt niet verenigbaar met maatschappelijke duurzaamheid, waarbij gezocht wordt naar het beste evenwicht tussen milieubescherming, veiligheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van schone energievoorziening.”

België heeft zeven kernreactoren in twee kerncentrales: Doel in Vlaanderen (vier reactoren) en Tihange in Wallonië (drie reactoren), met een gecombineerde opwekkingscapaciteit van 5,94 GW. De eenheden zijn momenteel goed voor bijna de helft van de elektriciteitsproductie van het land. De sluiting van de eerste eenheid - Doel 3 - is gepland voor oktober van dit jaar. Het is nog niet duidelijk hoe het land het door de sluiting van de reactoren ontstane tekort zal aanvullen.

Het artikel is te vinden op de website van World Nuclear News.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie ziet rechtszaak tegemoet over opname van gas en kernenergie in de taxonomie
Bron: NucNet18 april 2023
Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

Gerelateerd nieuws

Milieuactivisten dagen de Europese Commissie voor de rechter vanwege een besluit om gas en kernenergie op te nemen in een EU-gids voor "groene" investeringen. Op dinsdag (18 april) worden bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg twee afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt, één door Green
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Nieuwsoverzicht