Innovatief en alledaags

Belgische uitfasering kernenergie zal emissies en energie-import doen toenemen

De geplande afschaffing van kernenergie in België tegen 2025 zal naar verwachting leiden tot een toename van de broeikasgasemissies en van de energie-invoer van het land, zo blijkt uit een rapport van het Federaal Planbureau (FPB).

Volgens het rapport zal kernenergie in 2023 naar verwachting 35% van de Belgische elektriciteit leveren, maar het waarschuwt dat dit aandeel begin 2026 tot nul zal dalen, wat zal resulteren in een toename van de gasproductie en een "systematische toename" van de emissies.

Als gevolg daarvan zal de elektriciteitsproductie met aardgas het verlies van kernenergie compenseren, waarbij het aandeel naar verwachting zal stijgen van 19% in 2021 tot 28% in 2023 en tot 56% tegen eind 2025. Verwacht wordt dat hernieuwbare energiebronnen in 2026 30% van de elektriciteit zullen leveren, tegenover 26% in 2021.

Het FPB, een onafhankelijk overheidsagentschap dat analyses uitvoert over economische, sociale en milieubeleidskwesties, zei ook te verwachten dat de invoer van elektriciteit en aardgas zal toenemen na de afschaffing van kernenergie. België voert geen elektriciteit in, maar volgens het rapport zal de invoer goed zijn voor ongeveer 9% van de elektriciteitsvoorziening in 2026.

Uit ramingen bleek dat de energiegerelateerde emissies in 2020 78,2 miljoen ton CO2-equivalent bedroegen, terwijl de prognoses voor 2026 94,7 miljoen ton CO2-equivalent bedroegen. In totaal zouden de energiegerelateerde emissies in 2026 nog steeds ongeveer 9% lager liggen dan in 1990. België heeft twee commerciële kerncentrales - Tihange bij Luik met drie reactoren en Doel bij Antwerpen met vier reactoren. Zij leveren ongeveer de helft van de elektriciteit van het land.

De regeringscoalitie van het land verklaarde in oktober 2020 dat zij zou vasthouden aan de plannen van de vorige regeringen om de nucleaire vloot in 2025 te sluiten, op voorwaarde dat de voorzieningszekerheid niet in het gedrang zou komen.

In 2018 stemde België ermee in om nieuwe elektriciteitscapaciteit - waaronder gasgestookte stroom - te subsidiëren om de nucleaire uitfasering te compenseren.

 

Het volledige artikel is te downloaden op de website van NucNet.org.

Gerelateerd nieuws

Op bezoek bij kerncentrale Borssele: ‘Op feestjes kan je het weer over kernenergie hebben’
19 juli 2021
Kernenergie staat weer op de politieke agenda. Dit keer niet om kerncentrale Borssele te sluiten, maar juist om open te houden en twee nieuwe centrales bij te bouwen. Inzet: een CO2-zuinig bestaan. Een kijkje in het blauwe hart van de kerncentrale.
Kabinet: marktpartijen willen wel investeren in kernenergie
8 juli 2021
Marktpartijen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn wel degelijk bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat blijkt volgens demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken uit een rapport van adviesbureau KPMG, dat is opgesteld in opd
Zweedse peiling toont steun voor kernenergie en potentiële nieuwbouw
Bron: NucNet6 juli 2021
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 

Gerelateerd nieuws

Kernenergie staat weer op de politieke agenda. Dit keer niet om kerncentrale Borssele te sluiten, maar juist om open te houden en twee nieuwe centrales bij te bouwen. Inzet: een CO2-zuinig bestaan. Een kijkje in het blauwe hart van de kerncentrale.
Marktpartijen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn wel degelijk bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat blijkt volgens demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken uit een rapport van adviesbureau KPMG, dat is opgesteld in opd
Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de Zweden de bouw van nieuwe kernenergie zou overwegen en kernenergie ziet als een manier om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken. 
Nieuwsoverzicht