Innovatief en alledaags

Amerikaans initiatief helpt gemeenschappen bij het kiezen van de beste CO2-arme energiebronnen

Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en gemeenschap.

Emerging Energy Market Analysis (EMA) is opgericht door het INL in samenwerking met de Universiteit van Alaska, Boise State University, Massachusetts Institute of Technology, Universiteit van Michigan en de Universiteit van Wyoming. Het multidisciplinaire team bestaat uit juristen, sociologen, deskundigen op het gebied van energiebeleid, ingenieurs en wetenschappers, en kan complexe interacties en wisselwerkingen identificeren tussen technologische, sociale acceptatie, economische en systeembestendige attributen van toekomstige energiesystemen, waardoor een meer holistisch overzicht ontstaat om energiekeuzes te onderbouwen.

Waardenkaart

Het gebruik van innovatieve, op de gemeenschap gebaseerde benaderingen om de overgang naar schone energie te versnellen kan gemeenschappen en economieën de kans bieden om te gedijen, maar er is geen "one-size-fits-all"-aanpak die voor iedereen de beste keuze is, aldus EMA. Het initiatief wil dergelijke gemeenschappen helpen de meest geschikte keuze voor hun eigen situatie te vinden. De aanpak van EMA bestaat erin een waardenkaart op te stellen om energiekeuzes te onderbouwen. Deze is gebaseerd op een multidimensionaal beslissingskader dat is ontworpen om de opkomende mogelijkheden te beoordelen die worden aangedreven door de transitie van de energiemarkt - met inbegrip van conventionele en geavanceerde nucleaire technologieën. Het kader is gebaseerd op een uitgebreide analyse van maatschappelijke input, middelen, mogelijkheden en infrastructuur - die allemaal de basis vormen voor communautaire besluitvormingsmodellen. "We proberen te begrijpen wat belangrijk is voor de uiteindelijke gebruiker om beter te kunnen beoordelen wat een technologie kan bieden, hoe deze zich verhoudt tot de alternatieven en dus wat de werkelijke prijs zou moeten zijn", aldus David Shropshire, kernenergie-econoom bij het INL. "EMA verandert echt de manier waarop we naar kernenergie moeten kijken," zei hij. "Meer en meer houden we rekening met het sociale element. Hoe zou een gemeenschap een technologie als kernenergie accepteren, en waarom?"

Case-studies

Het kader van EMA is gebaseerd op casestudies in Alaska en Wyoming - twee Amerikaanse staten die momenteel sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, maar op zoek zijn naar mogelijkheden om over te schakelen op een economie die gebaseerd is op schone energie. In Wyoming wordt in de casestudie een Net-Zero Based Energy Production and Manufacturing Centre beschreven - een energiecentrum in een steenkoolfabriek die met pensioen gaat en gebruik maakt van schone energiebronnen, waaronder microreactoren. Er zijn twee casestudies in Alaska: de ene beschrijft een markt met een op microreactoren gebaseerd energiecentrum "gevestigd op of nabij een belangrijke instelling of faciliteit" - zoals een "beveiligde federale faciliteit" die de primaire klant is voor zijn energie; de andere een op microreactoren gebaseerd energiecentrum gevestigd nabij een afgelegen mijn om energie te leveren voor de winning en verwerking van mineralen. Het initiatief wil voortbouwen op de inzichten van deze casestudies om verder te begrijpen wat "waarde" is en de aanpak verder te verfijnen. "Deze staten beginnen in te zien dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet eeuwig kan voortduren", aldus Shropshire. "Ze zijn op zoek naar mogelijkheden om over te stappen op een op schone energie gebaseerde economie."

Microreactor op luchtmachtbasis

De website van EMA noemt geen bestaande projecten die verband houden met de casestudies. Het Amerikaanse ministerie van luchtmacht heeft echter onlangs een verzoek om een voorstel ingediend voor de bouw van een microreactor op de luchtmachtbasis Eielson in Alaska om te voldoen aan een basisvraag naar elektriciteit van 5 MWe; Het coöperatieve nutsbedrijf Copper Valley Electric Association en Ultra Safe Nuclear Corporation zijn eerder dit jaar overeengekomen om de haalbaarheid vast te stellen van de bouw van de eerste commerciële installatie van een micromodulair reactorsysteem om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te helpen verminderen; en een locatie in de buurt van een kolencentrale die met pensioen gaat in Kemerer, Wyoming, is geselecteerd voor een demonstratie-eenheid van de Natrium natriumgekoelde snelle reactor van TerraPower. "Wij denken dat het EMA-kader een belangrijk instrument is als gemeenschappen de overgang maken naar koolstofvrije energieproductie," aldus Steven Aumeier, senior adviseur van het INL voor kernenergieprogramma's en -strategie.

Gerelateerd nieuws

Maleisië en Ghana in de voorhoede van eindberging in boorgaten
Bron: IAEA23 december 2022
Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
Update 137 – Statement van IAEA Director General over de Oekraïne
Bron: IAEA23 december 2022
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d
Nieuwe IAEA-publicatie verklaart belangrijke terminologie nucleaire veiligheid en beveiliging
Bron: IAEA21 december 2022
Wat wordt in nucleaire veiligheid en beveiliging bedoeld met een cliff edge effect? Wat is cloud shine? En wat is het verschil met ground shine? In het nieuwe glossarium voor nucleaire veiligheid en beveiliging van de IAEA, dat in gedrukte en digitale vorm beschikbaar is, worden deze en nog veel mee

Gerelateerd nieuws

Eindberging is de laatste fase voor ingekapselde radioactieve bronnen wanneer zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en tot radioactief afval worden verklaard. Eindberging is echter geen gemakkelijke taak, omdat de keuze van het type opbergfaciliteit afhangt van meerdere factoren, zoals het
De diplomatieke inspanningen om een nucleaire veiligheids- en beveiligingszone in te stellen rond de kerncentrale van Zaporizja (ZNPP) in Oekraïne boeken vooruitgang, met als doel spoedig overeenstemming te bereiken over de hoognodige maatregel en deze uit te voeren. Dit zei directeur-generaal van d
Wat wordt in nucleaire veiligheid en beveiliging bedoeld met een cliff edge effect? Wat is cloud shine? En wat is het verschil met ground shine? In het nieuwe glossarium voor nucleaire veiligheid en beveiliging van de IAEA, dat in gedrukte en digitale vorm beschikbaar is, worden deze en nog veel mee
Nieuwsoverzicht