Innovatief en alledaags

Amerikaans initiatief helpt gemeenschappen bij het kiezen van de beste CO2-arme energiebronnen

Een instrument van een nieuw multidisciplinair initiatief onder leiding van Idaho National Laboratory (INL) maakt het mogelijk voor gemeenschappen en economieën die willen overstappen op koolstofvrije energie te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuze  die passen bij hun tijd, plaats en gemeenschap.

Emerging Energy Market Analysis (EMA) is opgericht door het INL in samenwerking met de Universiteit van Alaska, Boise State University, Massachusetts Institute of Technology, Universiteit van Michigan en de Universiteit van Wyoming. Het multidisciplinaire team bestaat uit juristen, sociologen, deskundigen op het gebied van energiebeleid, ingenieurs en wetenschappers, en kan complexe interacties en wisselwerkingen identificeren tussen technologische, sociale acceptatie, economische en systeembestendige attributen van toekomstige energiesystemen, waardoor een meer holistisch overzicht ontstaat om energiekeuzes te onderbouwen.

Waardenkaart

Het gebruik van innovatieve, op de gemeenschap gebaseerde benaderingen om de overgang naar schone energie te versnellen kan gemeenschappen en economieën de kans bieden om te gedijen, maar er is geen "one-size-fits-all"-aanpak die voor iedereen de beste keuze is, aldus EMA. Het initiatief wil dergelijke gemeenschappen helpen de meest geschikte keuze voor hun eigen situatie te vinden. De aanpak van EMA bestaat erin een waardenkaart op te stellen om energiekeuzes te onderbouwen. Deze is gebaseerd op een multidimensionaal beslissingskader dat is ontworpen om de opkomende mogelijkheden te beoordelen die worden aangedreven door de transitie van de energiemarkt - met inbegrip van conventionele en geavanceerde nucleaire technologieën. Het kader is gebaseerd op een uitgebreide analyse van maatschappelijke input, middelen, mogelijkheden en infrastructuur - die allemaal de basis vormen voor communautaire besluitvormingsmodellen. "We proberen te begrijpen wat belangrijk is voor de uiteindelijke gebruiker om beter te kunnen beoordelen wat een technologie kan bieden, hoe deze zich verhoudt tot de alternatieven en dus wat de werkelijke prijs zou moeten zijn", aldus David Shropshire, kernenergie-econoom bij het INL. "EMA verandert echt de manier waarop we naar kernenergie moeten kijken," zei hij. "Meer en meer houden we rekening met het sociale element. Hoe zou een gemeenschap een technologie als kernenergie accepteren, en waarom?"

Case-studies

Het kader van EMA is gebaseerd op casestudies in Alaska en Wyoming - twee Amerikaanse staten die momenteel sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, maar op zoek zijn naar mogelijkheden om over te schakelen op een economie die gebaseerd is op schone energie. In Wyoming wordt in de casestudie een Net-Zero Based Energy Production and Manufacturing Centre beschreven - een energiecentrum in een steenkoolfabriek die met pensioen gaat en gebruik maakt van schone energiebronnen, waaronder microreactoren. Er zijn twee casestudies in Alaska: de ene beschrijft een markt met een op microreactoren gebaseerd energiecentrum "gevestigd op of nabij een belangrijke instelling of faciliteit" - zoals een "beveiligde federale faciliteit" die de primaire klant is voor zijn energie; de andere een op microreactoren gebaseerd energiecentrum gevestigd nabij een afgelegen mijn om energie te leveren voor de winning en verwerking van mineralen. Het initiatief wil voortbouwen op de inzichten van deze casestudies om verder te begrijpen wat "waarde" is en de aanpak verder te verfijnen. "Deze staten beginnen in te zien dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet eeuwig kan voortduren", aldus Shropshire. "Ze zijn op zoek naar mogelijkheden om over te stappen op een op schone energie gebaseerde economie."

Microreactor op luchtmachtbasis

De website van EMA noemt geen bestaande projecten die verband houden met de casestudies. Het Amerikaanse ministerie van luchtmacht heeft echter onlangs een verzoek om een voorstel ingediend voor de bouw van een microreactor op de luchtmachtbasis Eielson in Alaska om te voldoen aan een basisvraag naar elektriciteit van 5 MWe; Het coöperatieve nutsbedrijf Copper Valley Electric Association en Ultra Safe Nuclear Corporation zijn eerder dit jaar overeengekomen om de haalbaarheid vast te stellen van de bouw van de eerste commerciële installatie van een micromodulair reactorsysteem om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te helpen verminderen; en een locatie in de buurt van een kolencentrale die met pensioen gaat in Kemerer, Wyoming, is geselecteerd voor een demonstratie-eenheid van de Natrium natriumgekoelde snelle reactor van TerraPower. "Wij denken dat het EMA-kader een belangrijk instrument is als gemeenschappen de overgang maken naar koolstofvrije energieproductie," aldus Steven Aumeier, senior adviseur van het INL voor kernenergieprogramma's en -strategie.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3
Bron: ANVS17 april 2023
Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
IAEA/FAO project stuurt gewaszaden de ruimte in op zoek naar oplossingen voor wereldvoedseltekort
Bron: IAEA15 april 2023
Het SpaceX CRS-27 vrachtvliegtuig droeg zaden van de IAEA en de FAO van het internationale ruimtestation naar de aarde en maakte een landing met parachute voor de kust van Florida, CA, VS. (Foto: NASA)

Gerelateerd nieuws

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.
Het SpaceX CRS-27 vrachtvliegtuig droeg zaden van de IAEA en de FAO van het internationale ruimtestation naar de aarde en maakte een landing met parachute voor de kust van Florida, CA, VS. (Foto: NASA)
Nieuwsoverzicht