Innovative and mundane

Stichting e-Lise publiceert whitepaper met advies aan overheid

Stichting e-Lise heeft haar advies uitgebracht aan de overheid om belemmeringen weg te nemen voor de inzet van kernenergie in de energietransitie. In de whitepaper van de stichting is te lezen dat kernenergie veilig is, geen CO2 uitstoot en door haar grote energiedichtheid meer ruimte overlaat voor groene natuur en biodiversiteit. Door kernenergie in te zetten worden de onzekerheden in de energietransitie ook ná 2030 sterk gereduceerd aldus de stichting.

“Wind en zon, twee voor de transitie noodzakelijke hernieuwbare bronnen, profiteren van ruime overheidssteun. Kernenergie niet, omdat het politiek omstreden is ondanks de sterk oplevende maatschappelijke belangstelling en acceptatie.”, aldus Mathijs Beckers, voorzitter van de Stichting e-Lise. “De dertien aanbevelingen van e-Lise bestrijken een brede reeks thema’s: financieel, economisch, regelgeving, beleidsmatig en kennisontwikkeling.”. “Is kernenergie te duur?” vraagt e-Lise’s penningmeester, Albert van der Wijk, zich af. Mathijs Beckers: “Nee, zeker niet! In ons whitepaper laten we zien dat de overheid aan essentiële knoppen kan draaien om bouwtijd en bouwrente gunstig te beïnvloeden. Beiden hebben grote invloed op de uiteindelijke realisatiekosten. Op dit moment vormt de overheid zelf het grootste risico voor investeerders. En dat is eenvoudig te corrigeren” . Gijs Zwartsenberg, secretaris, vult aan: “In dat verband is het interessant dat juist de Nederlandse regelgeving uitermate soepel is met betrekking tot het toelaten van innovatieve reactorsystemen. Maar niemand maakt daar tot nu toe gebruik van omdat de Nederlandse Politiek zich niet eenduidig uitspreekt.” Volgens de Stichting is het mogelijk om vanuit het groeiende draagvlak voor kernenergie in de samenleving, overheid, energiebedrijven, investeerders en kennisinstituten samen te laten werken en zo “momentum” voor de inzet van kernenergie op velerlei gebieden te genereren. Voor de overheid is de rol van ‘first mover’ weggelegd, niet in de laatste plaats door haast te maken met het achterstallig onderhoud van de ‘nucleaire kennis’ in haar eigen gelederen. 

De whitepaper is te downloaden van de website van stichting e-Lise.

Related news

Construction of new Chinese power plant begins
Bron: World Nuclear News4 januari 2021
The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.

Related news

The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.
News overview